fbpx

Pieniądze dla studentów: Granty i stypendia pozarządowe

Szósty artykuł z serii Pieniądze dla studentów tym razem dotyczyć będzie środków niepochodzących z budżetu państwa. Mianowicie przyjrzymy się świadczeniom wypłacanym przez organizacje pozarządowe, a więc takie, których finansowanie zależy w głównej mierze od prywatnych darczyńców. Są to przede wszystkim fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje kościelne. Kryteria przyznawania świadczeń ustalane są uznaniowo w zależności od projektu realizowanego przez daną instytucję. Mogą mieć one charakter socjalny (na przykład wyrównywanie szans osób z terenów wiejskich) lub z tytułu osiągnięć artystycznych, sportowych bądź naukowych. W dzisiejszym wpisie przeanalizuję konstrukcję tego typu form wsparcia oraz podpowiem jak samodzielnie, a zarazem skutecznie, szukać ich w Internecie.

Kryteria przyznawania stypendium

Podczas przyznawania nagród, stypendiów i grantów naukowych pod uwagę bierze się najróżniejsze kryteria (pasujące zazwyczaj do charakteru organizacji je przyznającej). Istnieje niezliczona ilość kryteriów, jednak z powodzeniem można zaliczyć je do kilku grup.

Poziom edukacji

Mamy tutaj rozróżnienie na osoby w wieku szkolnym, studentów (w podziale na poszczególne lata studiów) oraz doktorantów. Jest to oczywiście kryterium wyjściowe.

Aby móc spełnić kolejne, należy najpierw „przyporządkować się” do danej grupy wiekowej.

Osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne

Jest to główny wyróżnik stypendiów pozarządowych. Według badań stanowią one aż 70% sumy tego typu wypłacanych stypendiów. Ich celem jest motywacja do osiągania jak najlepszych wyników w danej dziedzinie.

Miejsce zamieszkania

To kryterium w większości przypadków ma na celu wsparcie osób, które zamieszkują tereny gorzej rozwinięte lub o trudniejszych warunkach „do startu”. Są to zazwyczaj tereny wiejskie lub miasta do 20 tys. mieszkańców.

Sytuacja materialna

Jest to kryterium o charakterze socjalnym. Wnioskując o stypendium, należy udokumentować trudną sytuację materialną. Chodzi tu głównie o poziom dochodów w rodzinie studenta.

Dziedzina nauki

Organizacje pozarządowe mogą przyznawać stypendia dla osób osiągających wybitne wyniki w wybranej dziedzinie naukowej. W związku z tym, uhonorowane mogą być osoby zajmujące się na przykład IT bądź humaniści.

Kto przyznaje stypendia

Nie da się stworzyć zamkniętej listy organizacji, które pomagają studentom, tworząc rozmaite projekty. Każdego roku pojawiają się nowe fundacje i instytucje, które z środków własnych lub w inny sposób finansują poszczególne etapy nauki lub fundują nagrody i granty. Można jednak dość ogólnie wymienić: 

 • Organizacje pozarządowe,
 • Samorządy,
 • Przedsiębiorstwa,
 • Uczelnie wyższe,
 • Fundacje korporacyjne.

Ile przeciętnie wynoszą stypendia pozarządowe

Według badania „Mapa stypendiów” przeprowadzonego w 2013 roku na zlecenie Fundacji Dobra Sieć, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji BGŻ wysokość stypendiów jest bardzo zróżnicowana. Ich wartość sięga od 100 zł do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Średnia wysokość miesięcznego stypendium wynosi 533 zł, zaś mediana (wartość środkowa wśród wszystkich stypendiów) nieco ponad 300 zł. Najwyższe stypendia ofiarowują zazwyczaj prywatne przedsiębiorstwa.

W 2019 roku powstała druga część badania, nazwana Mapa Stypendiów II. Choć brakuje w niej informacji o konkretnych kwotach, sami twórcy badania wskazują na niewielkie zmiany w tej kwestii względem poprzedniej publikacji.

Gdzie szukać informacji na temat projektów

W tym celu polecam stronę mojestypendium.pl. Znajdziecie tam klasyfikację stypendiów z podziałem na poszczególne kryteria. Strona zapewnia wygodną wyszukiwarkę, tak by łatwo odszukać coś dla siebie. Ponadto znajdziecie na niej szereg artykułów związanych ze stypendiami pozarządowymi.

Wyczerpującą listę linków do programów stypendialnych przygotowała również witrynawiejska.org.pl. Nazwa strony sugeruje, iż są to programy głównie dla osób z terenów wiejskich. Po analizie linków stwierdzam, iż programy stypendialne dotyczą jednak wszystkich zainteresowanych, bez względu na miejsce zamieszkania.

Jeżeli szukacie stypendium według bardziej indywidualnego kryterium – na przykład stypendia lokalne bądź dla danej dziedziny nauki, z pomocą przyjdzie jak zawsze wyszukiwarka internetowa. Dla pierwszej grupy świadczeń najlepiej wpisać hasło „stypendia + [nazwa twojej miejscowości, powiatu bądź województwa]”, w drugiej zaś „stypendia + [dana dziedzina], na przykład „stypendia dla humanistów”.

Stypendium miasta stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II – przykład stypendium ze środków pozarządowych

Dobrym przykładem stypendium przyznawanego ze środków pozarządowych jest Stypendium miasta stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II. Warunki jego przyznawania wyglądają następująco: 

Przeznaczenie: uczniowie (po ukończeniu 3 klasy szkoły podstawowej), maturzyści, studenci (do ukończenia 26. roku życia).

Terminy składania wniosków w 2020 roku

 • do 10 października 2020 (studenci i tegoroczni maturzyści),
 • 31 lipca 2020 (uczniowie – nabór zamknięty).

Kryteria:

 • Uczniowie powinni wykazać średnią ocen nie niższą niż 4,0, studenci z kolei 3,5 lub więcej.
 • Uczniowie muszą pochwalić się przynajmniej dobrą oceną z zachowania.
 • Miesięczny dochód netto w rodzinie kandydata nie może przekraczać 1700 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. 
 • Kandydaci powinni mieć udokumentowane osiągnięcia na polu naukowym, sportowym lub artystycznym, brać udział w wolontariacie i angażować się w najróżniejsze inicjatywy.

Kwota: stypendium może być przyznane w kwocie od 200 do nawet 1500 zł. 

Wymagane jest rzecz jasna złożenie wniosku. O tym, jak to zrobić, przeczytacie w tym miejscu

Najczęściej zadawane pytania znajdziecie tutaj.

Stypendia Pomostowe – co to jest i kto może skorzystać

Stypendia Pomostowe to cały program stypendialny, skierowany do zdolnych maturzystów z mniejszych miejscowości. Osoby urodzone w dużych miastach prawdopodobnie nie zdają sobie nawet sprawy, jak dużym problemem jest w Polsce tak zwane wykluczenie komunikacyjne. Młodzi ludzi, z uwagi na duże odległości, jakie dzielą ich od dobrych uczelni, brak sensownych połączeń transportowych i niskich dochód w rodzinie muszą nierzadko porzucić swoje plany związane z edukacją. Opisywany system stypendialny ma na celu wyrównywanie szans na starcie dorosłego życia. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, współpracująca z licznymi partnerami.

Stypendia Pomostowe – dla kogo

Program umożliwia otrzymanie stypendium na I rok oraz dalsze lata kształcenia w szkołach wyższych. Stypendium na I roku studiów może otrzymać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

 • dostała się na I rok studiów – dwustopniowych lub jednolitych – w trybie stacjonarnym, na akademickiej uczelni w Polsce,
 • pochodzi z miejscowości liczącej do 20 tys. mieszkańców (warunek zostanie potwierdzony na podstawie adresu zameldowania; w momencie składania wniosku, meldunek musi trwać już co najmniej 2 lata),
 • wychowuje się w niezamożnej rodzinie (maksymalny dochód na osobę to 1820 zł brutto; do kwoty tej nie wliczają się świadczenia związane z niepełnosprawnością dziecka),
 • osiąga dobre wyniki w nauce (minimum 90 punktów na maturze; sposób obliczania punktów znajdziecie tutaj).

Wymagane jest jednak spełnienie dodatkowego warunku (wystarczy jeden z wymienionych). Stypendysta powinien:

 • pochodzić z rodziny byłych pracowników PGR,
 • dojść do finałowego etapu olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej, 
 • pochodzić z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci), zastępczej lub wychowywać się w domu dziecka, 
 • mieć rekomendację lokalnych organizacji pozarządowych, uczestniczących w programie (lista organizacji).

Stypendium Pomostowe – kwota

Stypendium na I rok studiów stanowi kwotę 5000 zł i wypłacane jest w 10 równych ratach podczas trwania roku akademickiego. 

Stypendia na kolejne lata nauki mają różną wysokość, która zależy od założeń konkretnego programu stypendialnego. Programów jest obecnie 6, a informacje o każdym z nich znajdziecie na oficjalnej stronie fundacji.

Wnioski o świadczenie możecie składać online, wykorzystując stworzoną w tym celu stronę internetową. Aktualne informacje na ten temat znajdziecie w tym miejscu.

Szczegółowy wykaz dokumentów.

Granty – co to jest, jak otrzymać grant i gdzie go znaleźć

Granty to wsparcie o charakterze finansowym (lecz niekoniecznie), przyznawane osobom i organizacjom, przeznaczone najczęściej na realizację określonego celu lub kontynuowanie prac nad konkretnym projektem. 

Grant mogą przyznawać prywatne firmy, organizacje rządowe, fundacje, a nawet osoby prywatne, chcące sfinansować związane z ich działalnością badania i projekty. Do popularnych grantów należą:

Gdzie szukać grantów

Znaczenie słowa grant jest dość szerokie i cały czas ewoluuje, dlatego przeczesywanie internetu, używając tylko tej jednej frazy, może być mało efektywne. Poszukując grantów, warto zaglądać na branżowe i naukowe portale internetowe oraz strony interesujących Was organizacji. 
Dobrym miejsce do rozpoczęcia poszukiwań będzie portal naukowawpolsce.pap.pl, gdzie zawsze znajdziecie najświeższe informacje o grantach, konkursach i nagrodach naukowych.

Najlepsze konto dla studenta

Jeśli zastanawiacie się jeszcze, gdzie najlepiej przelewać środki z tytułu stypendium oraz pozostałych dochodów, mam dla Was pewną propozycję. Chodzi o Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A., które jest w pełni darmowe dla osób w wieku do 26 lat. A oto jego cechy szczególne:

 • 0 zł (bezwarunkowo dla osób do 26 lat) za prowadzenie konta, użytkowanie karty debetowej oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą,
 • prestiżowa (aczkolwiek darmowa) karta debetowa VISA Gold z korzystnym przewalutowaniem płatności zagranicznych,
 • 100 zł premii za założenie konta,
 • 0% prowizji w przypadku zaciągnięcia kredytu studenckiego.

Poznaj cały cykl Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów:

Jak łatwo zauważyć tematy artykułów ułożone są według pewnych kryteriów, między innymi poziom dochodów, wyniki w nauce czy też posiadanie stopnia niepełnosprawności. Dzięki temu każdy będzie mógł znaleźć źródło dodatkowego dochodu dopasowane do sytuacji w jakiej się znajduje.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów