fbpx

Pieniądze dla studentów: nawet 4000 zł w ramach programu Aktywny Samorząd

Sytuacja osób niepełnosprawnych w naszym kraju cały czas poprawia się na lepsze. System socjalny nie jest wprawdzie wymarzony i wymaga głębokich zmian, jednak osoby dotknięte niepełnosprawnością mogą liczyć na kilka różnych form pomocy. Oprócz omawianego wcześniej stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, możecie zawnioskować także o dotacje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przyjrzymy się dziś w szczególności programowi Aktywny Samorząd Moduł II, w ramach którego uczniowie szkół policealnych, studenci i doktoranci mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości nawet 4000 zł.

Dotacje ze środków PFRON

Oprócz środków uczelnianych, niepełnosprawni studenci mogą również liczyć na dofinansowanie pochodzące ze środków PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organ ten prowadzi pilotażowy program Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Jest to niejako kontynuacja programów Student oraz Student II, które były niegdyś realizowane w terenowych jednostkach PFRON. 

Zerknij też na informację o bonie na zasiedlenie.

Kto może uzyskać dofinansowanie

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Uwaga! Na dodatek nie mogą liczyć osoby, które nie ukończyły poprzedniej formy nauki (na którą wzięły dofinansowanie) i zaczynają kształcenie na tym samym poziomie (wyrażanym przez semestr lub rok akademicki).

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 • „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Kwota i cel dofinansowania

Środki w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II można wydatkować na:

 • pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zł dla uczniów szkół policealnych i kolegiów oraz do 1500 zł dla pozostałych wnioskodawców,
 • opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł* (netto) na osobę.

*Mowa o przeciętnym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym obliczonym, biorąc pod uwagę kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. 

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia

Bonusowe środki na pokrycie innych kosztów kształcenia (innych niż opłacenie czesnego) może być zwiększony nie więcej niż o:

 • 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się),
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200 zł – dla niepełnosprawnych, studiujących w trybie przyspieszonym,
 • 300 zł – dla poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2019 i 2020 roku,
 • 300 zł – dla korzystających z pomocy tłumacza języka migowego,
 • 800 zł – dla korzystających po raz pierwszy ze zwiększonego dofinansowania, którzy posiadają podpis elektroniczny lub profil Zaufany EPUAP i wniosek o dofinansowanie złożą w formie elektronicznej, w stworzonym przez PFRON systemie.

Na uwagę zasługuje szczególnie ostatni dodatek jako pieniądze dla studentów. Jak widzicie, warto składać wnioski online. W tym przypadku zainkasujecie aż 800 zł, a przy okazji uchronicie się od niepotrzebnej “wizyty w urzędzie”.

Pokrycie kosztów kształcenia to po prostu kwota jaką otrzymuje niepełnosprawny student na swoje konto bankowe za każdy semestr. Wystarczy złożyć wniosek oraz oświadczenie, iż środki zostały przeznaczone zgodnie z celem statutowym programu.

Dodatek przyznawany jest w sposób motywujący do osiągania coraz lepszych wyników w nauce, czyli:

 • do 50 % kwoty, jeśli studiujecie na pierwszym roku (jeśli forma kształcenia zakłada naukę przez jeden rok, możecie otrzymać do 75%),
 • do 75% na drugim roku,
 • do 100% od trzeciego roku studiów na poziomie wyższym. 

Dofinansowanie w praktyce – jakie pieniądze dla studentów

Przyjrzyjmy się dwóm praktycznym przykładom studentów. Pierwszym z nich będzie Piotr – student I roku informatyki. W ramach drugiego przykładu przeanalizujmy przykład Grzegorza – studenta III roku ekonomii. 

Przykład pierwszy: Piotr rozpoczął właśnie I rok swoich studiów. Jako student uczelni wyższej, otrzymał 750 zł dofinansowania (50% x 1500 zł). Zawnioskował o nie przez system informatyczny PFRON i potwierdził swoją tożsamość Profilem zaufanym (za co można dostać maksymalnie 800 zł, jednak na I roku przysługuje mu 50% tej kwoty), więc otrzymał dodatkowo 400 zł. Jego dom i uczelnię dzieli odległość kilkuset kilometrów, więc przysługuje mu kolejny dodatek w wysokości 250 zł (maksymalnie 500 zł, jednak na I roku jedynie 50% tej kwoty). Otrzymał więc 750 zł + 400 zł + 250 zł, co dało mu przyzwoite 1400 zł dofinansowania.

Przykład drugi: Grzegorz jest już studentem III roku, stąd przyznano mu 1500 zł na pokrycie kosztów kształcenia. Grzegorz jest ponadto posiadaczem Karty Dużej Rodziny, za co na III roku studiów przysługuje mu pełny dodatek w kwocie 300 zł. Grzegorz został poszkodowany w wyniku powodzi w 2019 roku, przez co należny mu jest jeszcze jeden dodatek w wysokości kolejnych 300 zł. Dofinansowanie Grzegorza wyniosło więc 1500 zł + 300 zł + 300 zł, czyli razem solidne 2100 zł.

Jeśli studiujecie na więcej niż jednym kierunku, kwota dofinansowania do czesnego może zostać dodatkowo zwiększona. Dostaniecie wtedy 100% dofinansowania na pierwszy kierunek studiów i 50% wartości czesnego na II i każdym kolejnym kierunku studiów, aż do kwoty 2000 zł. 

Dofinansowanie w kwocie wyższej niż 2000 zł jest dostępne dla osób, których dochód na osobę nie przekracza 764 zł netto – należy jednak dalej mieć na uwadze zasadę dotyczącą wkładu własnego: jeśli jesteście zatrudnieni, będziecie musieli ponieść koszty własne w wysokości: 

 • I kierunek – 15% czesnego z własnej kieszeni,
 • kolejne kierunki – 65% czesnego z własnej kieszeni

Lista potrzebnych dokumentów

Dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania w ramach programu, znajdziecie na stronie waszego PCPR (lub innego podmiotu zajmującego się realizacją programu, w Warszawie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych). Możecie je wydrukować lub pobrać w siedzibie realizatora. Lista wymaganych dokumentów obejmuje:

 • wniosek,
 • zaświadczenie ze szkoły/uczelni,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • zaświadczenie lekarskie w przypadku osób ubiegających się o zwiększenie dodatku (na przykład osoby niewidome, niesłyszące lub poruszające się na wózku inwalidzkim),
 • Karta Dużej Rodziny – jeśli dotyczy,
 • zaświadczenie o pobieraniu nauk w trybie przyspieszonym – jeśli dotyczy,
 • oświadczeniu o korzystaniu z pomocy tłumacza języka migowego – jeśli dotyczy,
 • faktura ze szkoły/uczelni potwierdzająca poniesione koszty czesnego (dla osób ubiegających się o refundację).

Jak, gdzie i do kiedy składać wnioski

Jeśli chcecie te dodatkowe pieniądze dla studentów – wniosek złożycie w formie elektronicznej w systemie SOW do 10 października 2020 roku – dla roku akademickiego 2020/2021 (zazwyczaj po tym terminie można donieść zaświadczenie z uczelni, gdyż takowe wydawane są dopiero na początku października).

Jesteś studentem? Zadbaj o swoje finanse! Kliknij i pobierz darmowego ebooka „12 skutecznych metod na osiąganie dodatkowych dochodów”

Przy okazji zapisz się na mój bezpłatny newsletter 🙂

Podsumowanie

Podczas tworzenia tego artykułu postawiłem na praktyczne podejście do tematu. Chciałbym, żebyście mogli wracać do tej publikacji za każdym razem, gdy zajdzie taka potrzeba. Postaram się wprowadzać w tekście aktualizacje, aby zawarte tu informacje były zawsze na czasie. 

Opisywane dotacje są tylko jedną z wielu możliwości dofinansowywania edukacji osób niepełnosprawnych. Na blogu został opublikowany artykuł o stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych. Tam również znajdziecie praktyczne wskazówki, które przydadzą się Wam podczas wnioskowania o tę pomoc. 

Aktualne informacje dotyczące aktualnego naboru znajdziecie tutaj: pfron.org – aktywny samorząd – 202.

Osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom polecam również wpis Jak zostać beneficjentem 1% podatku oraz jak utworzyć subkonto do wpłat darowizn.

Najlepsze konto dla studenta

Jeśli zastanawiacie się jeszcze, gdzie najlepiej przelewać środki z tytułu stypendium rektora oraz pozostałych dochodów, mam dla Was pewną propozycję. Chodzi o Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A., które jest w pełni darmowe dla osób w wieku do 26 lat. A oto jego cechy szczególne:

 • 0 zł (bezwarunkowo dla osób do 26 lat) za prowadzenie konta, użytkowanie karty debetowej oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą,
 • prestiżowa (aczkolwiek darmowa) karta debetowa VISA Gold z korzystnym przewalutowaniem płatności zagranicznych,
 • 100 zł premii za założenie konta,
 • 0% prowizji w przypadku zaciągnięcia kredytu studenckiego.

Poznaj cały cykl Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów:

Jak łatwo zauważyć tematy artykułów ułożone są według pewnych kryteriów, między innymi poziom dochodów, wyniki w nauce czy też posiadanie stopnia niepełnosprawności. Dzięki temu każdy będzie mógł znaleźć źródło dodatkowego dochodu dopasowane do sytuacji w jakiej się znajduje.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów