fbpx

Pieniądze dla studentów: Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 2021/2022

Zgodnie z obietnicą, kontynuuję aktualizację wpisów z cyklu Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów. W drugim artykule omawiam szczegółowo na jakie formy wsparcia mogą liczyć studenci legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności. Przed osobami z niepełnosprawnościami stoi o wiele więcej przeszkód na drodze ku uzyskaniu wyższego wykształcenia. Dlatego, z myślą o nich, przygotowano rozwiązanie ułatwiające funkcjonowanie na takim samym bądź chociaż zbliżonym poziomie, co w przypadku osób w pełni sprawnych. Wyższe koszty związane z rehabilitacją, zakupem leków lub brakiem możliwości jednoczesnego pogodzenia studiów z pracą rekompensowane są poprzez wypłatę specjalnego stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jak otrzymać wymienione środki finansowe oraz gdzie szukać informacji dowiecie się w dalszej części wpisu. Zapraszam do lektury!

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Czasy, gdy niepełnosprawni studenci napotykali bariery na drodze do uzyskania wyższego wykształcenia już dawno minęły. Po reformie szkolnictwa wyższego z 2011 roku uczelnie mają obowiązek stwarzać niepełnosprawnym studentom warunki ułatwiające proces kształcenia. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć między innymi na bezpłatny transport, asystenta transportowego, tłumacza języka migowego czy organizację zajęć z wychowania fizycznego dostosowaną do ich potrzeb. Ja jednak skupię się dzisiaj na kwestiach finansowych. Na tapet trafia stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

O stypendium specjalne można się ubiegać:

  • na studiach stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych;
  • na studiach pierwszego stopnia (licencjat, inżynierskie), drugiego stopnia (magisterskie), na jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach doktoranckich i podyplomowych;
  • na uczelniach publicznych (państwowych) jak i prywatnych;
  • studiując zagranicą;
  • odbywając staż zagraniczny w ramach programów UE;
  • niezależnie od wieku.

Głównym kryterium decydującym o przyznaniu stypendium specjalnego jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem. W przypadku tego stypendium dochód nie ma znaczenia, nie jest on w ogóle brany pod uwagę. Wystarczy legitymować się odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym stopień niepełnosprawności oraz wypełnić wniosek o stypendium. W zależności od uczelni, kopię orzeczenia składa się wraz z wnioskiem lub też trzeba ją najpierw potwierdzić w Biurze Osób Niepełnosprawnych (jeżeli uczelnia takowe posiada). 

WAŻNE

Jeśli orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność studenta pobierającego stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych utraciło ważność w trakcie trwania roku akademickiego, a student niezwłocznie (w ciągu 3 miesięcy) złożył wniosek o wydanie nowego orzeczenia oraz dostarczył ważne orzeczenie, z którego wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności, studentowi przysługuje wyrównanie za czas jaki upłynął od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

Przykład: Rok akademicki trwa od 1 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Orzeczenie jest ważne do 28 lutego 2022 roku. W takim przypadku stypendium przydzielone jest tylko do końca lutego. Jeżeli natomiast uzyskacie nowe orzeczenie, musicie je okazać na uczelni oraz złożyć nowy wniosek. Z racji, iż cała procedura trwa nawet kilka miesięcy, otrzymacie wyrównanie za okres od 1 marca 2022 roku do końca roku akademickiego.

Wygasające orzeczenia a koronawirus

Pandemia COVID-19 jest prawdziwym sprawdzianem dla naszej administracji. Rutynowe działania urzędów zostały znacznie utrudnione, a osoby z niepełnosprawnościami, których orzeczenia wygasają w tym niełatwym momencie, zaczęły martwić się o wypłatę przyszłych świadczeń. Uspokoję Was już w tym miejscu – na mocy specustawy z 31 marca 2020 roku wygasające orzeczenia będą ważne jeszcze przez 60 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Co tu kryć, na zakończenie tego stanu raczej się nie zanosi w najbliższym czasie…

Dotyczy to również orzeczeń, których ważność zakończyła się w okresie od 9 grudnia 2019 do 7 marca 2020, jednak pod pewnym warunkiem: wniosek o wydanie następnego orzeczenia powinien zostać złożony właśnie w tym okresie (choćby nawet nie doszło do zebrania się komisji w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności). 

Oznacza to, że jeśli Wasze orzeczenie wygasło 9 grudnia 2019 roku lub później, ulegnie ono automatycznemu przedłużeniu i nie będziecie musieli martwić się utratą środków.

Studiowanie na kilku kierunkach

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium specjalne tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Może jednak z powodzeniem pobierać inne świadczenia w ramach innych kierunków. Ich łączna wartość nie może jednak przekroczyć 2345,80 zł, czyli 38% wynagrodzenia profesora (6410,00 zł)

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium specjalne, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Jeśli zatem ukończyliście licencjat i kontynuujecie studia magisterskie – podczas ich trwania również możecie pobierać stypendium dla niepełnosprawnych.

Jeśli jednak niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub później – po uzyskaniu tytułu, niepełnosprawny student może pobierać stypendium specjalne dla niepełnosprawnych na jednym, kolejnym kierunku studiów przez maksymalny okres 6 lat.

Ile wynosi stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

Wysokość stypendium specjalnego różni się w zależności od uczelni i stopnia niepełnosprawności. Poniżej zaprezentuję przykłady pobrane ze stron internetowych dwóch uczelni wyższych (dotyczy roku 2020/2021 – brak jeszcze aktualizacji kwot na nowy rok). Wysokość stypendium zależne jest od określonego u studenta stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany bądź znaczny).

Politechnika Opolska – Stypendium specjalne – 2020/2021
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Stypendium specjalne 2020/2021

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi udostępnia na swojej stronie internetowej szalenie przydatne narzędzie  – Kalkulator stypendiów. Korzystanie z niego jest bardzo intuicyjne. Po uzupełnieniu wymaganych pól, otrzymacie jasną informację o możliwych do uzyskania świadczeniach.

Uczelnie wypłacają stypendiu przez 9 lub 10 miesięcy oraz przez 4 lub 5 miesięcy, w przypadku studiów jednosemestralnych.

Droga wnioskowania o stypendium dla niepełnosprawnych

Sposób wnioskowania o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych ustalany jest przez władze uczelni i może różnić się w poszczególnych placówkach. Z doświadczenia wiem, że szkoły wyższe dbają o to, by aktualne informacje znajdowały się zawsze w odpowiedniej zakładce strony internetowej. Podczas przeglądania witryn kilkunastu różnych uczelni nie zdarzyło mi się spotkać się z nieaktualnymi danymi. 

Proces ubiegania się o omawiane stypendium jest zazwyczaj dość krótki. Z uwagi na fakt, że udokumentować należy zazwyczaj jedynie stopień niepełnosprawności, całość ogranicza się do złożenia wniosku oraz dostarczenia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pomogą Wam w ubieganiu się o stypendium. Powinniście jednak wiedzieć, że to nie jedyna forma pomocy niepełnosprawnym studentom, o jaką możecie starać się w naszym kraju. Od wielu lat, dodatkowe środki na cele edukacyjne możecie pobierać także w formie dofinansowań ze środków PFRON. O tym, co Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma Wam do zaoferowania dowiecie się z kolejnego wpisu na ten temat.. 

Co jeszcze może Ci się przydać?

Wnioskowanie o różne formy pomocy materialnej jest znacznie łatwiejsze z dobrym (darmowym!) rachunkiem bankowym. Większość banków rozumie, że studencki budżet nie jest z gumy, dlatego oferuje konta praktycznie pozbawione opłat. Jednym z przykładów jest Konto Przekorzystne dla Młodych Banku Pekao. Pozbawione (bezwarunkowo) opłat za prowadzenie dla osób do 26. roku życia jest doskonałą propozycją dla studentów i nie tylko. W ramach aktualnej promocji założycie to konto premią o wartości aż 200 zł!

Zyskujecie do tego darmową kartę i wypłaty z bankomatów w całym kraju za free! Dodatkowego „fejmu” doda Wam złota karta debetowa wydawana do konta za darmo. Jej obsługa też jest darmowa, mimo że karta robi spore wrażenie.

To jednak nie wszystko

Przed finansowymi tarapatami może uratować Was również dobre ubezpieczenie NNW (z OC!). Polisa oczywiście nie zapobiega wypadkom, jednak potrafi w znacznym stopniu złagodzić ich skutki, pokrywając koszty leczenia, rehabilitacji czy straty materialne, które przez przypadek wyrządzicie osobom postronnym. Dobrą polisę NNW kupicie już za 53 zł rocznie. Cena będzie jeszcze niższa z kodem dla czytelników bloga JakDorobic.pl! Więcej o ubezpieczeniu od Bezpieczny.pl (Generali) przeczytacie tutaj.

Poznaj cały cykl Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów:

Jak łatwo zauważyć tematy artykułów ułożone są według pewnych kryteriów, między innymi poziom dochodów, wyniki w nauce czy też posiadanie stopnia niepełnosprawności. Dzięki temu każdy będzie mógł znaleźć źródło dodatkowego dochodu dopasowane do sytuacji w jakiej się znajduje.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów