Poradnik: jak zamknąć konto w banku? Instrukcje krok po kroku dla każdego banku w Polsce

Jak zamknąć konto w banku? Jak zrobić to szybko i bez wychodzenia z domu? Usługi bankowe na polskim rynku oferuje tak wiele różnych instytucji, że nietrudno jest pogubić się w dostępnych możliwościach. Na blogu systematycznie pojawiają się artykuły omawiające aktualne promocje w bankach, w ramach których możecie zarabiać każdego miesiąca realne pieniądze. Kontrola otwierania nowych i zamykania niepotrzebnych już kont osobistych jest ważnym aspektem z kilku powodów. Mianowicie, zamykanie nieużywanych rachunków chroni Was przed naliczaniem opłat i występowaniem debetu (który w skrajnych przypadkach może zaważyć na decyzji kredytowej). Ponadto, im szybciej rachunek zostanie rozwiązany, tym szybciej upłynie tak zwany okres karencji, czyli okres wyczekiwania na ponowną możliwość skorzystania z promocji jako nowy klient. W ten sposób będziecie mogli wziąć udział w kolejnej promocji i otrzymać dodatkową premię. Materiał, który czytacie to zestawienia najważniejszych informacji dotyczących zamykania kont w polskich bankach. Zawiera wszystko, czego potrzebujecie, by szybko i sprawnie pozbyć się niechcianych rachunków 🙂 

Zamykanie konta w banku krok po kroku

Podczas przygotowywania poradnika przeanalizowałem regulamin każdego z banków oraz rozesłałem do działów obsługi klienta zestaw pytań, który pozwolił mi usystematyzować wszelkie niezbędne kwestie oraz podsumować dostępne możliwości.

O co pytałem banki i jakie informacje znajdziecie w poradniku? Oto przygotowany zestaw:

 • dostępne formy wypowiedzenia umowy (oddział, infolinia, wypowiedzenie listowne, mailowe, przez Internet, przez bankowość elektroniczną),
 • niezbędne dokumenty do zamknięcia rachunku (wzór wypowiedzenia, wniosek) oraz adresy do wysyłki,
 • koszty zamknięcia konta, okres wypowiedzenia (ile trzeba czekać na zamknięcie konta),
 • czy jest możliwość podania numeru konta do rozdysponowania pozostałych środków na koncie (czy są za to jakieś opłaty) oraz co należy zrobić z debetem w koncie, który został naliczony podczas nieużywania rachunku,
 • czy trzeba osobno zamykać dostęp do systemu bankowości internetowej,
 • czy można (i w jaki sposób) wycofać zgody na wysyłanie informacji handlowych mailowo oraz telefonicznie (SMS i połączenia konsultantów),
 • czy jednocześnie zostanie zamknięta karta debetowa oraz czy można ją zniszczyć we własnym zakresie?

Na końcu znajdziecie natomiast wzór wypowiedzenia umowy dla banków, które nie udostępniają własnych druków.

Przejdźmy teraz do tego, po co wszyscy tutaj przyszliśmy – lista banków i najważniejsze informacje, które pozwolą Wam szybko i skutecznie zamknąć rachunek w każdym z nich.

Spis treści

Jak zamknąć konto w Alior Banku

Wypowiadanie umowy w Alior Banku przebiega szybko i sprawnie. Do dyspozycji macie cztery drogi dostarczenia rezygnacji. 

Alior Bank – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

W Alior Banku obowiązuje standardowy, miesięczny okres wypowiedzenia. Konto możecie zamknąć:

 • w oddziale Alior Banku (weźcie ze sobą dowód tożsamości),
 • na infolinii pod numerem 19 502,
 • drogą listowną, przesyłając pismo na adres korespondencyjny Alior Banku: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa (wypowiadając umowę rachunku korespondencyjnie, saldo rachunku powinno wynosić 0,00 zł),
 • elektronicznie, wysyłając wiadomość z bankowości internetowej Alior Online, należy wybrać typ wiadomości: dyspozycja > rachunki bankowe (zamknięcie konta). Potem wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami.

Potrzebne dokumenty

Wypowiedzenie może być złożone na druku Banku (Wypowiedzenie – formularz) lub napisane odręcznie. Jeżeli wypowiedzenie będzie spisane odręcznie niezbędne jest, aby zawierało informacje pozwalające na identyfikację danych właściciela oraz danych rachunku, który będzie wypowiadany. Nie wolno zapomnieć o umieszczeniu odręcznego podpisu.

Środki na rachunku

Posiadacz rachunku zobowiązany jest do podania sposobu rozdysponowania środków z rachunku. W przypadku braku takiej dyspozycji, bank w dniu zamknięcia rachunku przenosi środki na rachunek nieoprocentowany. Pieniądze można wypłacić w oddziale. 

Jeśli w dniu zamknięcia rachunku saldo będzie wynosiło mniej niż 0 zł, dyspozycja zamknięcia nie zostanie wykonana.

Opłaty, karta i bankowość internetowa

Zamknięcie konta jest darmowe. Karta zostanie zamknięta po złożeniu wypowiedzenia rachunku. Wystarczy więc, że zniszczycie ją, przecinając pasek magnetyczny. Nie ma potrzeby odsyłania jej do banku. Zamknięcie bankowości elektronicznej wymaga wypowiedzenia tak zwanej umowy ramowej. Można zrobić to w oddziale banku przy okazji zamykania rachunku lub korespondencyjnie, wysyłając wypowiedzenie (na przykład razem z dyspozycją zamknięcia konta).

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • Alior Online w zakładce Ustawienia (kliknijcie Zgody i oświadczenia, a następnie Zgoda na marketing Banku),
 • aplikację mobilną (odszukajcie kolejno zakładki: Profil, Dane Osobowe i Zgoda na marketing Banku),
 • kontakt z Infolinią Alior Banku,
 • w dowolnym Oddziale Banku.


Szczegółów szukajcie w regulaminie rachunków bankowych.

Jak zamknąć konto w banku BPS

Bank stojący nieco na uboczu. Nie bierze udziału w wyścigu o najciekawsze promocje.

Bank BPS – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Jedynym sposobem zamknięcia rachunku w Banku BPS jest osobista wizyta w oddziale banku.

Wniosek dostępny w oddziale wypełnia się w obecności pracownika. Należy na nim złożyć podpis zgodny z kartą wzorów podpisów. Powinniście mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

Środki na rachunku

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku. Ujemne saldo musi być uregulowane do dnia poprzedzającego upływ terminu wypowiedzenia.

Opłaty, karty płatnicze i bankowość internetowa

Wypowiedzenie umowy ramowej wiąże się z opłatą 20 zł (niezależnie od rodzaju rachunku), jeśli konto zamykane jest w okresie krótszym, niż 6 miesięcy od jego założenia. 

Wypowiedzenie umowy ramowej jest jednoznaczne z zamknięciem karty płatniczej oraz utraceniem dostępu do rachunku poprzez serwis internetowy. Karty można oddać podczas wizyty w banku. Jeśli jednak tak się nie stanie, stracą ważność w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. 

Zgody marketingowe

Wyrażone w przeszłości zgody marketingowe odwołacie podczas wizyty w placówce banku. 


Szczegółów szukajcie w regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków w banku BPS.


Jak zamknąć konto w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy pozycjonuje się głównie jako instytucja finansowa dla osób starszych. Ma on w swojej ofercie unikalne usługi jak na przykład dostarczenie pieniędzy do domu przez listonosza.

Bank pocztowy – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Umowę można rozwiązać, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia: 

 • korespondencyjnie – na adres centrali Banku: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz,
 • w placówce banku,
 • w formie skanu dokumentu przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] (bank wysyła potwierdzenie zamknięcia konta – brawo!).

Potrzebne dokumenty

Dyspozycję zamknięcia konta można napisać odręcznie. Należy w niej zawrzeć numer rachunku, dane identyfikacyjne z dowodu osobistego oraz podpis zgodny z podpisem na umowie.

Koszty i opłaty

Nie ma żadnej opłaty za zamknięcie konta, jednak pisemne potwierdzenie tego faktu kosztuje już 50 zł!

Środki na rachunku, karty płatnicze i bankowość internetowa

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku, na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku (według relacji użytkowników, taki przelew może być płatny 2,50 zł).

Karta do rachunku zostanie zastrzeżona, nie trzeba jej odsyłać, należy ją zniszczyć, przecinając wzdłuż paska magnetycznego.

W przypadku rezygnacji z usługi Pocztowy24 należy zaznaczyć to również w składanym wypowiedzeniu (a później upewnić się, że faktycznie umowa została rozwiązana).

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • wizytę w dowolnej placówce banku,
 • korespondencyjnie – na adres banku,
 • podczas kontaktu telefonicznego z infolinią banku pod numerem 801 100 500
  lub 52 349 94 99.
   


Szczegółów szukajcie w regulaminie prowadzenia rachunków Banku Pocztowego

Jak zamknąć konto w banku BNP Paribas

BNP Paribas strzela nowymi promocjami jak z karabinu. Jako, że okresy karencji są bardzo krótkie (zazwyczaj 12 miesięcy) warto sprawnie zamykać konta, by korzystać z przywileju bycia „nowym klientem”.

BNP Paribas – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Konto możecie zamknąć na dwa sposoby: 

 • w oddziale BNP Paribas – lista placówek,
 • wysyłając wypowiedzenie na adres: BNP Paribas S.A., ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
 • przez infolinię banku, działającą 24/7 (+48 22 134 00 00 lub +48 500 990 500).

Potrzebne dokumenty

Dyspozycję można napisać odręcznie. Dla rachunków zakładanych w oddziale dyspozycja powinna zawierać podpis zgodny z kartą wzorów podpisów. Skorzystajcie z wzoru wypowiedzenia, który umieściłem na końcu artykułu. 

Środki na rachunku

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku. Ewentualnego ujemnego salda należy się pozbyć przed końcem okresu wypowiedzenia.

Opłaty, karty płatnicze i bankowość internetowa

Bank nie pobiera opłat za zamknięcie rachunku.

Po zamknięciu konta zastrzeżeniu ulega karta wydana do rachunku oraz następuje dezaktywacja bankowości internetowej (choć warto o to dodatkowo poprosić, gdy konto zamykacie na infolinii lub osobiście w banku).

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez dyspozycję złożoną w oddziale lub kontakt z infolinią pod numerem 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 lub +48 500 990 500.


Szczegółów szukajcie w regulaminie prowadzenia rachunków.

Jak zamknąć konto w BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska promuje się jako instytucja zapewniająca środki na cele ekologiczne i modernizacyjne. Co do promocji dla klientów indywidualnych – słabo. Kiedyś z Kontem bez Kantów rozdawano moneyback, ale było to dość dawno.

BOŚ Bank – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Należy złożyć je pisemnie:

Wypowiedzenie można sporządzić na własną rękę, zawierając w nim podstawowe dane weryfikacyjne oraz numer konta do rozdysponowania środków po zamknięciu rachunku.

Koszty, środki na rachunku

Środki z konta zostaną przelane na wskazany w wypowiedzeniu numer rachunku. Zamknięcie konta będzie niemożliwe, jeśli widnieje na nim saldo ujemne.

Zamknięcie konta w BOŚ Banku jest darmowe, jeśli następuje w czasie dłuższym niż 90 dni od dnia jego otwarcia. Jeśli nie minęły jeszcze 3 miesiące, będziecie obciążeni opłatą w wysokości 35 zł. 

Pamiętajcie, że w czasie trwania okresu wypowiedzenia nadal naliczane są ewentualne opłaty za korzystanie z rachunku. Warto więc zostawić na koncie odpowiednią kwotę, żeby przypadkowy debet nie uniemożliwił rozwiązania umowy.

Karty płatnicze i bankowość internetowa

W wypowiedzeniu umowy rachunku należy dodać wzmiankę o wypowiedzeniu karty, podając jej parametry. Nie trzeba odsyłać plastiku do banku. Po zamknięciu konta kartę wystarczy zniszczyć i wyrzucić. 

Od zarejestrowania pisma z wypowiedzeniem, dostęp do bankowości elektronicznej zostanie wyłączony.

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez złożenie dyspozycji w oddziale lub dostarczenie jej listownie na adres: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.


Szczegółów szukajcie w Taryfie opłat BOŚ Banku.

Jak zamknąć konto w banku Citi Handlowy

Bank znany z ciekawych promocji, w których do zdobycia były smartfony, wysokie premie pieniężne i wartościowe vouchery na zakupy. Najlepsze promocje kart kredytowych? Tylko Citi Handlowy 🙂 W tym artykule zajmujemy się jednak wyłącznie kontami osobistymi, choć i pod tym względem Citi bywa mocny.

Jak zamknąć konto w Citibanku?

Sposoby zamknięcia rachunku

Okres wypowiedzenia to standardowe 30 dni. Konto możecie zamknąć:

 • w oddziale Citi Handlowego – lista placówek,
 • drogą listowną przesyłając pismo na adres: Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa,
 • za pośrednictwem platformy Citibank Online. Przejdźcie do zakładki Kontakt, a następnie Napisz nową wiadomość. W treści dyspozycji należy podać numer konta, którego dotyczy rezygnacja,
 • przez infolinię (+48 22 362 24 84 lub +48 22 692 24 84).

Potrzebne dokumenty

Dyspozycję zamknięcia konta można napisać odręcznie. Należy w niej zawrzeć numer rachunku, dane identyfikacyjne z dowodu osobistego oraz podpis zgodny z podpisem na umowie. Możecie również skorzystać z udostępnionego w tym artykule wzoru (na końcu artykułu).

Środki na rachunku

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku.

Opłaty, karta i bankowość internetowa

Wypowiedzenie umowy rachunku jest bezpłatne. Wraz z rozwiązaniem umowy o konto osobiste następuję zamknięcie karty debetowej. Należy ją zniszczyć samodzielnie. 

Blokada dostępu do serwisu Citibank Online wymaga złożenia takiej dyspozycji przed zamknięciem konta. Zrobicie to w ten sam sposób, co przekazanie wypowiedzenia. Najlepiej załatwić jest wszystkie sprawy w jednym piśmie lub w jednej wiadomości. 

Zgody marketingowe

Zgody marketingowe wyrażone wcześniej możecie odwołać tymi samymi drogami, co przekazanie wypowiedzenia. Najprościej będzie zawrzeć taką prośbę w wypowiedzeniu umowy rachunku.

Szczegółów szukajcie w regulaminie rachunków bankowych.

Jak zamknąć konto w Credit Agricole

Bank znany z doskonałych promocji oferujących nieoprocentowane kredyty oraz sowitych premii gotówkowych i ciekawych rozwiązań depozytowych.

Credit Agricole – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Pisemne wypowiedzenie należy złożyć: 

 • w dowolnym oddziale Credit Agricole (weźcie ze sobą dowód osobisty) – lista placówek,
 • drogą listowną, przesyłając pismo na adres korespondencyjny: Credit Agricole Bank Polska S.A., Biuro Rzecznika Klienta, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław.

Warunkiem realizacji wypowiedzenia przesłanego korespondencyjnie jest zgodność podpisu pod dyspozycją z wzorem podpisu, złożonym w banku przez posiadacza konta. 

Potrzebne dokumenty

Wypowiedzenie tworzone jest przez klienta na własną rękę. Bank nie udostępnia własnego druku. Zachęcam do skorzystania ze stworzonego przeze mnie wzoru wypowiedzenia, zamieszczonego na końcu artykułu. 

Środki na rachunku

Podczas składania wypowiedzenia należy wskazać konto, na które bank ma przekazać środki. Bank z tego tytułu (przelew na wskazane konto) pobierze opłatę za przelew zgodnie z posiadanym pakietem konta (na podstawie aktualnej tabeli opłat i prowizji dla klientów indywidualnych). Nie ma opłaty (kosztów) za zamknięcia rachunku.

Ujemne saldo należy uregulować w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Jeśli po upływie 30 dni okresu wypowiedzenia saldo wyniesie 0 zł, bank zamknie konto.

Opłaty, karta i bankowość internetowa

Wypowiedzenie umowy bankowości elektronicznej należy złożyć przy okazji wypowiadania umowy rachunku. Można zawrzeć tę prośbę w jednym dokumencie, nie trzeba tworzyć osobnego pisma. Kartę płatniczą powinniście zastrzec samodzielnie – na przykład na infolinii. Nie będzie wówczas konieczności odsyłania jej do banku. Kartę możecie potem zniszczyć, przecinając nożyczkami wzdłuż paska magnetycznego i wyrzucić. Pamiętajcie jednak, że bezwzględnie zwrotowi podlega wydany przez bank token (o ile w ogóle go używaliście). Według informacji otrzymanych od banku, można to zrobić wyłącznie osobiście – w jednym z oddziałów.

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • serwis internetowy, za pośrednictwem poczty wewnętrznej,
 • przez formularz kontaktowy,
 • kontakt z Infolinią Credit Agricole pod numerem 19 019 lub 71 35 49 009,
 • w dowolnym Oddziale Banku,
 • korespondencyjnie, wysyłając dyspozycję na wskazany wyżej adres.

Szczegółów szukajcie w regulaminie rachunków bankowych.

Jak zamknąć konto w VeloBanku?

VeloBank kontynuuje działalność Getin Banku po przymusowej restrukturyzacji. Te porady przydadzą się więc także wtedy, gdy konto zakładaliście w dawnym Getin Banku. Aktualnie VeloBank prowadzi rewelacyjną promocję, w ramach której możecie zdobyć aż 650 zł premii na bardzo łatwych warunkach.

Jak zamknąć konto w VeloBanku?

Sposoby zamknięcia rachunku

Obowiązuje standardowy miesięczny okres wypowiedzenia. Konto zamknięcie:

 • w oddziale VeloBanku (pamiętajcie o zabraniu ważnego dowodu osobistego) – placówki banku,
 • w bankowości internetowej, przechodząc do zakładek: Oferty i wnioski, następnie Obsługa i Wypowiedzenie umów rachunku

Potrzebne dokumenty

W oddziale banku będzie czekał na Was stosowny druk, który wypełnicie razem z doradcą. W przypadku wysyłki wypowiedzenia pocztą, skorzystajcie z przygotowanych przeze mnie wzorów, które zamieściłem na końcu wpisu.

Środki na rachunku

Środki z konta zostaną przelane na rachunek techniczny banku, skąd będziecie mogli za darmo przekierować je na dowolne konto, które wskażecie podczas rozmowy z obsługą pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 lub podczas wizyty w banku. Ujemne saldo trzeba uregulować przed realizacją dyspozycji, w przeciwnym razie konto nie zostanie zamknięte. 

Opłaty, karta i bankowość internetowa

Bank nie pobiera żadnych opłat za zamknięcie rachunku i wypowiedzenie umowy. Informacje o wypowiedzeniu umowy o korzystanie z bankowości internetowej można uwzględnić w jednym wniosku, ale mimo wszystko należy o tym pamiętać. Dostęp do bankowości nie wygaśnie samoczynnie. Dostęp do usługi możecie wypowiedzieć już po zamknięciu konta, dokładnie w ten sam sposób, co sam rachunek – elektronicznie, listownie lub w oddziale. Nie ma też potrzeby odsyłania karty do banku. Przestanie być ważna w momencie rozwiązania konta. Wystarczy zniszczyć ją we własnym zakresie i wyrzucić. 

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • zakładkę Kontakt w bankowości online,
 • na infolinii banku pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01,
 • w oddziale banku.

Szczegółów szukajcie w regulaminie rachunków bankowych.

Jak zamknąć konto w ING Banku Śląskim

Bank premiujący za oszczędzanie i inwestowanie – szczególnie w fundusze oraz IKE/IKZE. Ponadto od lat dostępne są kolejne promocje Konta z Lwem Direct oraz Konta Mobi. Okresy karencji skracają się z edycji na edycję, dlatego warto dbać o status „nowego klienta”.

ING Bank Śląski – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Zamknięcie rachunku musi odbyć się na piśmie. Konto można zamknąć natychmiastowo, bez okresu wypowiedzenia:

 • w oddziale banku ING – oddziały ING Banku Śląskiego,
 • drogą listowną, przesyłając pismo na adres: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice,
 • przez bankowość elektroniczną (wystarczy kliknąć w nazwę konta na pulpicie głównym, a następnie wybrać opcję Zamknij konto).

Konta dla nieletnich użytkowników może zamknąć wyłącznie opiekun i tylko w placówce stacjonarnej banku.

Potrzebne dokumenty

Jeśli w celu zamknięcia konta wybierzecie się do banku, druk będzie czekał w placówce. Jeśli zdecydujecie się na rozwiązanie umowy drogą korespondencyjną, dyspozycja musi zawierać wszystkie dane konieczne do jej realizacji: dane osobowe (w tym pełny adres i PESEL, rodzaj i serię oraz datę ważności dokumentu tożsamości), podpis i numer konta. 

Środki na rachunku i koszty

Bank nie pobiera opłat za zamknięcie konta. Saldo rachunku w momencie zamknięcia powinno wynosić 0 zł. Jeśli na koncie znajdują się jakiekolwiek pieniądze, należy wskazać (w wypowiedzeniu) numer rachunku do ich przekazania. Jeśli go nie wskażecie, bank zaksięguje środki na nieoprocentowanym rachunku technicznym. Będziecie wtedy mogli wypłacić je w placówce banku. 

Karta i bankowość internetowa

Kartę można oddać w oddziale banku lub zniszczyć samodzielnie. Jednakże karta powinna być zniszczona w sposób trwały, tak jak przecięta wzdłuż paska magnetycznego i mikroprocesora (chipa), chyba że karta posiada jedynie formę zapisu elektronicznego.

Zamykając konto, nie zapomnijcie również o zamknięciu dostępu do bankowości internetowej. Zrobicie to w zakładce Kontakt i pomoc po zalogowaniu się do konta.

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • usługę bankowości elektronicznej ING BankOnLine w zakładce Profil/ Dane teleadresowe użytkownika,
 • na infolinii banku,
 • w oddziale banku.

Szczegółów szukajcie w regulaminie rachunków bankowych.

Jak zamknąć konto w Inteligo

Jeden z pierwszych banków internetowych w Polsce, należący do PKO Banku Polskiego. Prowadzi obecnie wyłącznie konta dla użytkowników indywidualnych. Rachunek firmowy został niedawno trwale usunięty z oferty, a umowy klientów rozwiązane.

Inteligo – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Przy zamykaniu konta obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Rachunek można zamknąć: 

 • drogą listowną przesyłając pismo na adres: Inteligo, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa,
 • mailowo na adres adres: [email protected] (z dużym ograniczeniem – informacje poniżej).

Jednak dyspozycja otrzymana na adres poczty elektronicznej uwzględniona zostanie pod warunkiem podpisania dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym). Niewiele osób ma taką możliwość (tym bardziej, że nie jest to opcja darmowe). Zamykanie konta poprzez e-mail można więc potraktować jako ciekawostkę.

Potrzebne dokumenty

Wypowiedzenie należy złożyć na wniosku udostępnionym przez bank na stronie Inteligo – wypowiedzenie umowy.

Środki na rachunku i koszty

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku. Ewentualne zadłużenie należy spłacić przed końcem okresu wypowiedzenia. Nie pobiera się opłat za zamknięcie rachunku.

Karta i bankowość internetowa

Wraz z zamknięciem konta tracą ważność wszystkie karty płatnicze i narzędzia autoryzacyjne, nie ma potrzeby odsyłania ich do banku, wystarczy zniszczyć we własnym zakresie. Bankowość elektroniczna jest blokowana.

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych traci ważność wraz z zamknięciem konta. Nie musicie robić nic więcej.

Szczegółów szukajcie w regulaminie rachunków bankowych.

Jak zamknąć konto w mBanku

Jeden z liderów na rynku promocji bankowych z wygodną aplikacją i wieloma funkcjonalnościami. Okresy karencji są zróżnicowane, więc pilnowanie statusu „nowego klienta” może Wam się przydać.

mBank – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Konto zostanie zamknięte po miesięcznym okresie wypowiedzenia, które złożyć można pisemnie, przez infolinię lub drogą elektroniczną: 

 • w oddziale mBanku (pamiętajcie, by mieć przy sobie ważny dowód osobisty) – placówki mBanku,
 • drogą listowną, przesyłając pismo na adres korespondencyjny: mBank S.A. Bankowość Detaliczna, Wydział Obsługi Klientów, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2,
 • za pośrednictwem mLinii pod numerem: +48 42 6 300 800,
 • samodzielnie w nowym serwisie transakcyjnym. Po zalogowaniu z wykorzystaniem identyfikatora klienta oraz hasła internetowego, należy wybrać kolejno zakładki: Produkty – Usługi – Nowa usługa – Wypowiedzenie Umowy.


Potrzebne dokumenty

Na oświadczeniu powinny znajdować się następujące informację: imię i nazwisko, PESEL, podpis posiadacza rachunku zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez bank, numer rachunku na który mają zostać przelane środki po upłynięciu okresu wypowiedzenia, tryb wypowiedzenia (miesięczny, natychmiastowy, skrócony).

Środki na rachunku i koszty

Realizacja dyspozycji jest bezpłatna, a podczas jej składania możliwe jest podanie numeru rachunku do przelania środków. Przelew realizowany jest bezpłatnie. Ujemne saldo musi zostać wyzerowane przed zamknięciem konta. 

Karta i bankowość internetowa

Dostęp do serwisu transakcyjnego zostanie automatycznie zablokowany w momencie zamykania rachunku. Karta będzie zastrzeżona przez bank. Powinniście ją trwale zniszczyć i zutylizować po zamknięciu rachunku.

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana:

 • za pomocą bankowości elektronicznej, przechodząc kolejno do zakładek: Ustawienia – Osobiste – Zgody,
 • dzwoniąc na mLinię,
 • kontaktując się z Ekspertem online,
 • podczas wizyty w banku i rozmowy z pracownikiem placówki mBanku.

Szczegółów szukajcie w regulaminie rachunków bankowych.

Jak zamknąć konto w Banku Millennium

Bank poszukujący aktywnie nowych klientów. Pewnie większość z Was ma lub miała tam konto. W 2022 roku bank dokonał poważnych zmian w obrębie swojego flagowego rachunku osobistego, czyniąc go całkowicie darmowym oraz udostępniając darmowe przewalutowania z limitem 1000 zł miesięcznie.

bank millennium logo
Bank Millennium – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Przy zamykaniu rachunku obowiązuje okres wypowiedzenia o standardowej długości 30 dni. Konto może zostać zamknięte: 

 • w oddziale Millennium Banku (zabierzcie ze sobą dowód osobisty) – oddziały,
 • poprzez system Millenet, przechodząc kolejno do zakładek: Konta – Wnioski – Zamykanie konta,
 • kontaktując się z konsultantem serwisu pod numerem 22 598 40 40, 801 331 331 lub 519 284 040,
 • korespondencyjnie, wysyłając wypowiedzenie na adres: Bank Millennium SA, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Środki na rachunku i koszty

Jeśli na rachunku widnieje ujemne saldo, należy je spłacić, aby rachunek mógł zostać zamknięty. Pozostałe środki bank przeleje – bez dodatkowych opłat – na wskazany rachunek lub (w przypadku braku takiej dyspozycji) pozostaną one w depozycie Millennium Banku i będziecie mogli wypłacić je osobiście, za darmo w dowolnym oddziale. 

Karta i bankowość internetowa

Kartę należy zniszczyć we własnym zakresie. Dostęp do bankowości elektronicznej zamykany jest automatycznie, nie ma potrzeby składać dodatkowego wniosku o zamknięcie dostępu do systemu transakcyjnego.

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • wizytę w dowolnym oddziale Banku Millennium po okazaniu ważnego dowodu osobistego,
 • kontaktując się z konsultantem serwisu pod numerem 22 598 40 40, 801 331 331 lub 519 284 040.

Szczegółów szukajcie w regulaminie rachunków bankowych.

Jak zamknąć konto w Nest Banku

Bank lubiany przez przedsiębiorców – głównie za sprawą darmowego konta firmowego – oraz użytkowników kont osobistych – z uwagi na świetne, darmowe rachunki i wysoko oprocentowane depozyty.

Nest Bank – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Obowiązuje standardowy okres wypowiedzenia o długości jednego miesiąca. Bank oferuje wiele wygodnych form zamknięcia rachunku: 

 • telefonicznie, wybierając numer infolinii – 22 438-41-41,
 • drogą listowną, przesyłając pismo na adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa (własnoręcznie podpisany wniosek),
 • mailowo, wysyłając skan własnoręcznie podpisanego wypowiedzenia na adres: [email protected],
 • bezpośrednio w oddziale banku – lista placówek.

Potrzebne dokumenty

Druk rozwiązania umowy znajdziecie tutaj. Wybierzcie z rozwijanej listy rodzaj produktu i nazwę rachunku, a następnie odszukajcie interesujący Was wzór. 

Środki na rachunku i koszty

W wypowiedzeniu należy podać numer rachunku do darmowego przelewu środków. Ujemne saldo należy uregulować przed zamknięciem rachunku (bank poinformuje o wystąpieniu zadłużenia). Zamknięcie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami. 

Karta i bankowość internetowa

Wraz z zamknięciem rachunku bankowość elektroniczna zostanie dezaktywowana, a karty płatnicze zastrzeżone. Należy je zniszczyć i zutylizować we własnym zakresie.

Zgody marketingowe

Wyrażone wcześniej zgody marketingowe można wycofać tymi samymi drogami, co przekazanie wypowiedzenia. Możecie zrobić to na tym samym dokumencie.

Szczegółów szukajcie w regulaminie rachunków bankowych.

Jak zamknąć konto w Banku Pekao S.A.

Popularny bank w Polsce, który ostatnimi czasy włącza się do walki o najciekawsze promocje. Procedura zamykania konta jest dość standardowa. To ważne ze względu na umiarkowanie krótkie okresy karencji.

bank pekao logo
Bank Pekao – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Oficjalnie obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, jednak z relacji użytkowników wynika, że da się też zamknąć konto z dnia na dzień w oddziale. Druk trzeba złożyć pisemnie: 

 • w oddziale banku Pekao S.A. – adresy oddziałów,
 • drogą listowną, przesyłając pismo na adres korespondencyjny oddziału, w którym prowadzone jest konto,
 • poprzez infolinię pod numerem: 801 365 365 lub 42 683 82 32 (opcja dostępna jest od niedawna),
 • zdalnie – kontaktując się z konsultantem za pomocą bankowości elektronicznej lub mobilnej (opcja dostępna jest od niedawna).

Potrzebne dokumenty

Bank nie udostępnia swojego druku wypowiedzenia. Należy sporządzić je samodzielnie lub wykorzystać wzór, który udostępniam na końcu wpisu. Wypowiedzenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres, numer konta, które ma być zamknięte i sposób zadysponowania środkami, które pozostaną na rachunku po całkowitym rozliczeniu.

Środki na rachunku i koszty

Ujemne saldo należy spłacić przed zamknięciem konta. Nadwyżkę bank przekaże na rachunek wskazany w wypowiedzeniu.

Karta i bankowość internetowa

Rozwiązanie umowy w zakresie rachunku skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem umowy w zakresie karty/kart wydanych do rachunku oraz w zakresie usługi Pekao24. W trakcie biegu okresu wypowiedzenia można korzystać w pełnym zakresie z rachunku, kart i usługi Pekao24. Z chwilą rozwiązania umowy posiadacz konta jest zobowiązany zniszczyć karty wydane do rachunku, w sposób uniemożliwiający posłużenie się kartami poprzez uszkodzenie paska magnetycznego oraz chipa.

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana razem z zamknięciem konta. Wystarczy zawrzeć taką prośbę w przekazywanym piśmie.

Szczegółów szukajcie w regulaminie rachunków bankowych.

Jak zamknąć konto w PKO Banku Polskim

PKO BP to w naszym kraju jeden z najbardziej rozpoznawalnych banków. Nie dziwne, skoro to największy bank w tej części Europy. Podobnie jak Inteligo, tak samo „duży” PKO BP słynie z programu poleceń oraz solidnie oprocentowanych depozytów.

PKO BP – jak założyć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Konto zamkniecie (z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia):

 • w oddziale PKO BP – lista oddziałów,
 • drogą listowną, przesyłając pismo na adres dowolnej placówki banku,
 • zdalnie – kontaktując się z konsultantem za pomocą bankowości elektronicznej lub mobilnej (opcja dostępna jest od niedawna).

Potrzebne dokumenty

Wzór wypowiedzenia rachunku w PKO BP – przyda się, jeśli wybierzecie drogę korespondencyjną.

Środki na rachunku i koszty

Jeśli na zamykanym rachunku znajdują się środki, należy określić w piśmie z wypowiedzeniem sposób ich rozdysponowania (w druku znajduje się odpowiednie miejsce). Przelew, zależnie od rodzaju rachunku, może być płatny (nawet 10 zł), warto więc zostawić odpowiednią nadwyżkę, żeby nie powstał debet. W momencie zamykania rachunku nie może być na nim żadnych zobowiązań finansowych wobec banku, jak na przykład odsetki czy zadłużenia. Rozwiązywanie umowy z bankiem nie jest obarczone dodatkowymi kosztami.

Karta i bankowość internetowa

Wraz z rachunkiem zamykane są powiązane z nim usługi dodatkowe, na przykład usługi iPKO oraz karty płatnicze, które tracą ważność.

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez kontakt listowny z bankiem, przez bankowość elektroniczną (zanim jeszcze skończy się okres wypowiedzenia), w placówce banku lub poprzez infolinię pod numerem 800 302 302 +48 81 535 60 60.

Szczegółów szukajcie w regulaminie rachunków bankowych.

Jak zamknąć konto w Plus Banku

Nie z takich usług kojarzymy markę Plus, chociaż trzeba przyznać, że i na rynku finansowym radzi sobie nie najgorzej.

Plus Bank – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia. Umowę można rozwiązać: 

Potrzebne dokumenty

Dyspozycję zamknięcia konta należy napisać odręcznie lub wykorzystać uniwersalny wzór druku, który udostępniam na końcu artykułu. Należy w niej zawrzeć numer rachunku, dane identyfikacyjne z dowodu osobistego oraz podpis zgodny z podpisem na umowie.

Środki na rachunku i koszty

Środki zgromadzone na koncie zostaną bezpłatnie skierowane na wskazany w wypowiedzeniu numer rachunku. Nie ma żadnej opłaty za zamknięcie konta.

Karta i bankowość internetowa

Karta do rachunku zostanie zastrzeżona, nie trzeba jej odsyłać, należy zniszczyć ją we własnym zakresie. Wraz z zamknięciem konta zamykany jest również dostęp do bankowości internetowej.

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana w dowolnej placówce banku, korespondencyjnie – na adres banku lub telefonicznie pod numerem 801 44 55 66 lub +48 61 8 461 461.

Jak zamknąć konto w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska to prawdopodobnie najaktywniejszy bank w zakresie pozyskiwania nowych klientów. Często oferuje promocje dla nowych jak i obecnych użytkowników. Jego domeną jest rozwój bankowości mobilnej.

Santander Bank Polska – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Okres wypowiedzenia rachunku w tym banku wynosi 28 dni – dość niestandardowo. Konto możecie zamknąć:

 • w oddziale banku – będziecie potrzebowali dokument potwierdzający Waszą tożsamość (na przykład dowód osobisty lub paszport) – placówki banku,
 • za pomocą infolinii pod numerem 61 856 54 62 (to numer bezpośredni do działu likwidacji rachunków) lub 1 9999 (numer ogólny dla telefonów stacjonarnych),
 • przez bankowość elektroniczną (przechodząc do szczegółów konkretnego konta).

Istnieje także możliwość rezygnacji z konta za pomocą tradycyjnej poczty, jednak do tego potrzebne będzie pismo sporządzone przez notariusza. Potraktujcie więc tę możliwość jako ciekawostkę – czasochłonną i kosztowną fanaberię 😉

Środki na rachunku i koszty

Ujemne saldo na rachunku powinno być uregulowane najpóźniej w okresie wypowiedzenia. Nadwyżkę środków bank może przeksięgować na inny rachunek w dowolnym banku bez pobierania dodatkowych opłat. Zamknięcie konta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. 

Karta i bankowość internetowa

Po przyjęciu rezygnacji z rachunku, karta zostanie zastrzeżona. Nie ma konieczności odsyłania jej do oddziału. Umowę dotyczącą dostępu do bankowości elektronicznej zamkniecie podczas rozwiązywania konta.

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana podczas składania dyspozycji zamknięcia rachunku.

Szczegółów szukajcie w regulaminie rachunków bankowych.

Jak zamknąć konto w Toyota Bank Polska

To mało popularny w Polsce bank. Słynie głównie z promocji paliwowych. Jeśli chcecie zamknąć nieużywany rachunek w Toyota Banku, wystarczy, że zastosujecie się do poniższych wskazówek.

Toyota Bank – jak zamknąć konto?

Sposoby zamknięcia rachunku

Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, konto zamkniecie:

 • drogą listowną, przesyłając pismo na adres korespondencyjny: ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa,
 • przesyłając skan pisma na adres e-mail: [email protected],
 • poprzez bankowość elektroniczną (w zakładce Wnioski znajdziecie opcję Wypowiedzenie umowy konta).

Nie ma możliwości rozwiązania umowy w placówce banku, ponieważ… żadna nie istnieje 🙂

Potrzebne dokumenty

Bank nie udostępnia wzoru wypowiedzenia umowy. Możecie skorzystać ze wzorów udostępnionych przeze mnie na końcu artykułu. 

Środki na rachunku i koszty

W przypadku rozwiązania umowy klient wskazuje sposób zadysponowania środkami, które są zgromadzone na rachunku. W  tym celu należy przesłać do banku wraz z wypowiedzeniem numer rachunku, na który mają być zwrócone środki. Zamknięcie konta następuje po dokonaniu spłaty salda debetowego i wszelkich innych opłat, prowizji i obciążeń. Bank zastrzega sobie prawo do dodatkowych 14 dni (po zamknięciu konta) na rozliczenie rachunku. Bank nie pobiera opłat za zamknięcie umowy.

Karta i bankowość internetowa

Karty płatnicze przestaną istnieć w przestrzeni bankowej w dniu rozwiązania umowy. Nie ma więc potrzeby odsyłania plastiku do siedziby banku. Bankowość online zostanie zamknięta razem z rachunkiem.

Zgody marketingowe

Wycofanie wszelkich zgód i złożenie dyspozycji można wykonać pisemnie, wraz z wnioskiem o zamknięcie umowy.

Szczegółów szukajcie w regulaminie rachunków bankowych.

Wzór wypowiedzenia rachunku, czyli spieszymy na pomoc!

Większość banków nie udostępnia oficjalnych wzorów wypowiedzenia umowy. Taki dokument możecie w prosty sposób sporządzić ręcznie lub – dla większej wygody – wydrukować i wypełnić wzór, który wklejam poniżej. Jeśli wypowiedzenie będziecie wysyłali pocztą, lepiej to zrobić za pośrednictwem listu poleconego. Zachowajcie wówczas potwierdzenie nadania. Dla 100% pewności możecie również skorzystać z opcji ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru). W ten sposób żaden bank Wam nie zarzuci, iż nie dostał od Was korespondencji z wypowiedzeniem umowy.

O czym warto pamiętać zamykając rachunek bankowy

Zanim ostatecznie zamkniecie rachunek, zadbajcie o pobranie z niego pełnej listy transakcji. Może się to przydać w najmniej oczekiwanym momencie. Przykładem może być jakaś kontrola lub staranie się o kredyt w innym banku. Większość banków udostępnia możliwość wygenerowania całej historii w pliku .csv lub .pdf. Dobrym pomysłem będzie również pobranie pojedynczych potwierdzeń przelewów, dotyczących kluczowych transakcji (na przykład wpływy wynagrodzenia lub płatności za ważne usługi).

Warto także pamiętać o weryfikacji szablonów przelewów oraz zmiany podanego numeru konta w instytucjach, w których podawaliście numer zamykanego rachunku.

Na koniec warto każdorazowo potwierdzić, że konto zostało zamknięte. Część banków wysyła potwierdzenia, część nie – do tych drugich trzeba po prostu zadzwonić i upewnić się, że nie widniejecie już w rejestrze jako klienci z otwartym rachunkiem. Ciekawym pomysłem jest również wysłanie symbolicznego grosika na zamknięte konto. Jeżeli środki do Was powrócą, będzie to oznaczało, iż rachunek nie istnieje i został prawidłowo zamknięty. Jeśli zaś grosik nie wróci, będzie to oznaczało zaksięgowanie go na koncie, które nie zostało zamknięte. Wówczas musicie interweniować.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


10

lat
na rynku

25

tysięcy
polubień

7

tysięcy członków
grupy

2.5

tysięcy
artykułów