fbpx

Pieniądze dla studentów: Stypendium rektora 2021/2022

W kolejnej części cyklu Pieniądze dla studentów pochylę się nad tematem stypendium rektora. Kluczowe pytanie na dziś to: czy osiągając wysokie stopnie podczas studiów, można dodatkowo dorobić? Odpowiedź brzmi: oczywiście, że tak. Studenci odznaczający się wysokimi wynikami w nauce, sporcie lub na polu naukowym bądź artystycznym mogą starać się o tak zwane stypendium rektora. Jest to określona przez daną uczelnię kwota pieniężna wypłacana studentowi przez okres 9 lub 10 miesięcy w roku akademickim następującym po roku uzyskania odpowiednich wyników. W dzisiejszym artykule dowiecie się, jak wygląda procedura ubiegania się o to stypendium oraz jak należy udokumentować osiągnięcia, będące podstawą uzyskania stypendium.

Kto może ubiegać się o stypendium rektora?

Według ustawy jest to student, który w poprzednim roku akademickim spełnił co najmniej jeden z wymienionych warunków:

 • uzyskał wysoką średnią ocen;
 • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
 • miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

Jeżeli jesteście ciekawi czy wasza średnia ocen ma szansę na zapewnienie wam stypendium, warto zapoznać się z progami punktowymi, które gwarantowały otrzymanie stypendium w poprzednich latach. Informacje takie powinny być zamieszczone na stronie każdej uczelni w sekcji związanej z pomocą materialną dla studentów. Jeszcze łatwiej je odnaleźć, wpisując w wyszukiwarce hasło „progi punktowe stypendium rektora [+ nazwa uczelni].

Kto na pewno dostanie stypendium rektora?

Dobrą wiadomością jest fakt, że stypendium rektora przysługuje obligatoryjnie laureatom i finalistom olimpiad naukowych oraz medalistom sportowym na szczeblu co najmniej ogólnopolskim, którzy wnioskują o pomoc już na pierwszym roku studiów. Osób tych nie dotyczy limit przyznawanych świadczeń na kierunku, dlatego mogą spać spokojnie. I dobrze, bo chluba narodu musi się dobrze wyspać 🙂

Kto nie może się ubiegać o stypendium rektora

 • studenci posiadający tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany),
 • osoby, które ukończyły już jakiś kierunek i wnioskują na studiach I stopnia,
 • jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy;
 • jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia (jeśli ktoś rozpoczął ich kilka) upłynęły więcej niż 3 lata,
 • studenci powtarzający rok studiów,
 • osoby, które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku, studenci, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok studiów (przykładowo w przypadku powrotu z urlopu dziekańskiego lub w przypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej).

Jakich dokumentów wymagają uczelnie w celu uzyskania stypendium?

Podstawowym dokumentem jest wniosek o stypendium rektora. Zazwyczaj wypełnia się go online, po czym drukuje, podpisuje i składa na uczelni (w dziekanacie lub biurze do spraw socjalnych).

Pozostałe dokumenty mają na celu udowodnić osiągnięcia, za które możecie otrzymać stypendium. Należą do nich między innymi:

 • Zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki, wyliczonej zgodnie z zasadami danej uczelni. Na zaświadczeniu powinna znaleźć się informacja o skali ocen.
 • W przypadku wskazania osiągnięć: dokumenty poświadczające osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne. Wykaz uznawanych dokumentów znajdziecie na stronie internetowej Waszej uczelni w sekcji związanej ze stypendiami.
 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w olimpiadzie przedmiotowej, na którym będzie określona liczba uzyskanych punktów albo zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata olimpiady międzynarodowej.

Czy stypendium można otrzymywać na kilku kierunkach?

Możecie pobierać różne świadczenia na kilku kierunkach. Na wniosku każdy student musi podpisać oświadczenie o niepobieraniu stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku. W związku z tym, student musi wybrać, na której uczelni woli pobierać stypendium (niezależnie od czasu, na jaki stypendium jest przyznawane). Wobec tego, studiując na dwóch lub więcej kierunkach – o stypendium rektora możecie się ubiegać tylko na jednym z nich. Nie zmienia to jednak faktu, że inne formy pomocy dla studentów (jak stypendium specjalne dla niepełnosprawnych czy stypendium socjalne) mogą być pobierane przez tę samą osobę na różnych kierunkach. Ważne jest, by ich łączna wartość nie przekraczała 38% wynagrodzenia profesora. Od 2019 roku wynagrodzenie to wynosi 6410 zł, więc maksymalna kwota świadczeń (miesięcznie) wynosi 2435,80 zł.

Stypendium rektora – kwota, terminy i limity

Skoro wiecie już, czy możecie otrzymać stypendium rektora, możemy przejść do konkretów. W tym miejscu powiem Wam o obowiązujących limitach (nie wszyscy studenci na roku mogą otrzymać stypendium rektora), terminach i (co pewnie zainteresuje Was najbardziej) możliwych do otrzymania kwotach.

Terminy 

Na części uczelni ostatnim dniem na złożenie wniosku jest 15 października. Wszystko jednak zależy od indywidualnego regulaminu przyznawania świadczeń, który znajdziecie na stronie swojej szkoły. Stypendium rektora jest dość elastyczną formą pomocy. Władze uczelni mogą dowolnie modyfikować warunki, o ile będą mieścić się w wyznaczonych przez ustawę ramach.

Limit osób

Ilość studentów uprawnionych do uzyskania stypendium rektora to zazwyczaj 5-10% studentów określonego kierunku (ale nigdy więcej, niż 10%), którzy uzyskali najwięcej punktów w klasyfikacji do stypendium rektora. Jeśli studentów na kierunku jest mniej niż 10, stypendium rektora może otrzymać tylko jedna osoba. Limitu nie pomniejszają laureaci olimpiad naukowych i medaliści imprez sportowych na szczeblu ogólnopolskim, o których mowa była wcześniej. 

Ile można zyskać

Tutaj sprawa wygląda indywidualnie dla każdej z uczelni. Poniższe zrzuty ekranu pochodzą ze stron internetowych popularnych uczelni i przedstawiają wysokość stypendium ustalonego na rok 2021/2022 lub 2020/2021 (niewiele uczelni zdążyło zaktualizować stawki).

Stypendium rektora – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2021/2022)
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – 2020/2021
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (2020/2021)

Jak wnioskować

Uczelnie ustalają różne zasady przyjmowania wniosków o stypendium rektora. Część z nich nadal wymaga, by student zjawił się osobiście w sekretariacie i złożył papierowy dokument. Inne załatwiają te sprawy w pełni online. Jeszcze inne (jak na przykład Uniwersytet Warszawski) wymagają pobrania i wypełnienia elektronicznej wersji dokumentu, a następnie wydrukowanie jej i złożenie jej podczas osobistej wizyty na uczelni. Najczęściej konieczne jest także podanie numeru konta do wypłaty przyznanego świadczenia.

Jeśli zastanawiacie się, z jak złożonym wnioskiem przyjdzie Wam się zmierzyć, spójrzcie na przykładowy formularz, który wypełniają studenci Uniwersytetu Śląskiego.

Często zadawane pytania

Przyjrzyjmy się często zadawanym pytaniom, czyli stypendium rektora w telegraficznym skrócie: 

 1. Czy wnioskujący musi spełnić kryteria dochodowe?

Nie, stypendium rektora jest świadczeniem dla studentów o specjalnych osiągnięciach. W tym przypadku nie trzeba spełniać kryterium dochodowego. 

 1. Czy prywatne uczelnie również wypłacają stypendium rektora? 

Prywatne uczelnie wyższe mają taki sam obowiązek wypłacania środków w ramach funduszu stypendialnego, jak uczelnie państwowe. 

 1. Ilu studentów otrzyma stypendium rektora? 

Maksymalnie 10% studentów danego kierunku może otrzymać stypendium rektora. Jeśli osób jest mniej niż 10, świadczenie trafi tylko do jednej osoby.

 1. Czy osoba z tytułem magistra może otrzymać stypendium rektora?

Nie ma takiej możliwości.

 1. Kto i w jaki sposób ocenia wniosek?

Wniosek oceniany jest przez komisję stypendialną, która pod uwagę bierze liczbę punktów, przyznawanych za poszczególne osiągnięcia: wyróżnienia, działalność, średnią ocen i wiele innych.

 1. Czy od stypendium rektora należy odliczyć podatek?

Nie ma takiego obowiązku. Stypendium rektora zwolnione jest z podatku dochodowego (inna sprawa, że obecnie osoby do 26. roku życia podatku PIT zwyczajnie nie płacą 🙂

 1. Czy od decyzji można się odwołać? 

Tak, zazwyczaj w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

Co jeszcze może Ci się przydać?

Wnioskowanie o różne formy pomocy materialnej jest znacznie łatwiejsze z dobrym (darmowym!) rachunkiem bankowym. Większość banków rozumie, że studencki budżet nie jest z gumy, dlatego oferuje konta praktycznie pozbawione opłat. Jednym z przykładów jest Konto Przekorzystne dla Młodych Banku Pekao. Pozbawione (bezwarunkowo) opłat za prowadzenie dla osób do 26. roku życia jest doskonałą propozycją dla studentów i nie tylko. W ramach aktualnej promocji założycie to konto premią o wartości aż 200 zł!

Zyskujecie do tego darmową kartę i wypłaty z bankomatów w całym kraju za free! Dodatkowego „fejmu” doda Wam złota karta debetowa wydawana do konta za darmo. Jej obsługa też jest darmowa, mimo że karta robi spore wrażenie.

To jednak nie wszystko

Przed finansowymi tarapatami może uratować Was również dobre ubezpieczenie NNW (z OC!). Polisa oczywiście nie zapobiega wypadkom, jednak potrafi w znacznym stopniu złagodzić ich skutki, pokrywając koszty leczenia, rehabilitacji czy straty materialne, które przez przypadek wyrządzicie osobom postronnym. Dobrą polisę NNW kupicie już za 53 zł rocznie. Cena będzie jeszcze niższa z kodem dla czytelników bloga JakDorobic.pl! Więcej o ubezpieczeniu od Bezpieczny.pl (Generali) przeczytacie tutaj.

Na co warto zwrócić uwagę

Prawo reguluje tylko ogólne warunki przyznawania świadczeń studenckich. Po szczegółowe informacje powinniście się każdorazowo udać na stronę swojej uczelni lub osobiście porozmawiać z osobą odpowiedzialną za tego typu kwestie. Władze uczelni mają sporą samodzielność w przyznawaniu poszczególnych form pomocy, dlatego nie należy też porównywać się do kolegów i koleżanek z innych szkół.

Poznaj cały cykl Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów:

Jak łatwo zauważyć tematy artykułów ułożone są według pewnych kryteriów, między innymi poziom dochodów, wyniki w nauce czy też posiadanie stopnia niepełnosprawności. Dzięki temu każdy będzie mógł znaleźć źródło dodatkowego dochodu dopasowane do sytuacji w jakiej się znajduje.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów