fbpx

Bank Pekao: 1000 zł w promocji Konta Przekorzystnego Biznes

Trwa do:
31 grudnia 2020

Oprócz promocji dla klientów indywidualnych z 100 zł premii oraz loterii, w której wygrać możecie elektryczne BMW i3 oraz bony do Allegro Bank Pekao S.A. oferuje również solidną premię dla przedsiębiorców i to z krótkim okresem karencji. Otwierając Konto Przekorzystne Biznes otrzymacie nawet 1000 zł bonusu, wypłacanego w czterech transzach. Dodatkowo, w ramach promocji możecie skorzystać z dzierżawy terminala płatniczego za darmo przez okres nawet 18 miesięcy. Konto Przekorzystne Biznes może być dla Was zupełnie darmowe po spełnieniu niezbyt wygórowanych warunków. Nawet, jeśli posiadacie już główne konto firmowe w innym banku, nic nie stoi na przeszkodzie, aby otworzyć rachunek w Pekao S.A., który posłuży przykładowo do opłacania ZUS-u i obsługi terminala. Przedsiębiorcy, tak samo jak osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, mogą posiadać dowolną liczbę rachunków bankowych. Co ciekawe, konto firmowe tak samo jak Konto Przekorzystne, możecie otworzyć w pełni online – bez wychodzenia z domu. Dobrym pomysłem będzie również połączenie obu promocji. Możecie w ten sposób zdobyć 100 zł jako klient indywidualny oraz nawet 1000 zł jako przedsiębiorca.

Uczestnicy promocji

Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (w tej edycji spółki są wykluczone).

Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali rachunek firmowy w Pekao S.A. po 1 października 2019 roku.

Dla uściślenia, obecni klienci banku rozumiani są jako klienci firmowi, identyfikujący się unikatowym numerem NIP. Jeśli posiadacie lub posiadaliście konto osobiste w Pekao S.A., możecie spokojnie skorzystać z promocji konta firmowego.

Jak założyć promocyjne konto?

Promocja trwa do 31 grudnia 2020 roku. W tym czasie należy podpisać umowę o Konto Przekorzystne Biznes wraz z kartą debetową oraz usługą bankowości elektronicznej. Umowę możecie zawrzeć w oddziale banku lub w pełni zdalnie – za pośrednictwem foto weryfikacji. W tym celu wystarczy zrobić zdjęcie dowodu osobistego oraz zdjęcie twarzy. Nie ma natomiast potrzeby łączenia się z wideo-konsultantem.

Wniosek o konto dostępny jest na dedykowanej stronie Konta Przekorzystnego Biznes. Podczas składania wniosku wyraźcie zgody na otrzymywanie od Pekao S.A. informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących samego banku oraz podmiotów z nim współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

200 zł + 100 zł premii na start

Aby zdobyć premię na start, wystarczy, że w trzech kolejnych miesiącach następujących po miesiącu otwarcia rachunku: 

 • wykonacie płatności na rzecz ZUS-u na kwotę minimum 100 zł (w każdym miesiącu z osobna),
 • wykonacie co najmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową na kwotę minimum 50 zł (co najmniej raz w ciągu 3 miesięcy),
 • wykonacie jeden przelew (inny niż do ZUS) przez aplikację mobilną PeoPay na kwotę minimum 200 zł (co najmniej raz w ciągu 3 miesięcy).

Dodatkowe 100 zł ekstra otrzymacie pod warunkiem spełnienia powyższych warunków oraz założenia konta zdalnie (poprzez foto-weryfikację). W ten oto sposób bank wynagradza osoby korzystające z nowoczesnych rozwiązań zamiast tradycyjnego spacerku do oddziału, gdzie tworzą się gigantyczne kolejki.

Przykład: jeśli konto założycie w październiku, wówczas przelewy do ZUS-u wykonajcie w listopadzie i grudniu 2020 roku oraz w styczniu 2021 roku. Natomiast transakcję kartą oraz przelew (inny niż do ZUS) wykonajcie w dowolnym spośród trzech wymienionych miesięcy.

200 zł za terminal POS

Ta część promocji dostępna jest dla klientów, którzy po podpisaniu umowy o konto zawrą umowę o dzierżawę terminala POS i rozliczanie transakcji. Następnie, w ciągu kolejnych trzech kolejnych pełnych miesięcy po zawarciu umowy o rachunek rozliczeniowy, powinniście przyjąć płatności na kwotę minimum 500 zł (w każdym miesiącu).

Z tej części promocji wyłączeni są  przedsiębiorcy działający w następujących branżach: biura turystyczne/podróży, kantory, lombardy, TAXI, agencje towarzyskie, kasyna, sprzedaż detaliczna broni i amunicji oraz produkcja broni i amunicji. Dokładna lista wykluczonych kodów PKD znajduje się w regulaminie promocji.

Jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przyjmowaliście płatności kartami płatniczymi to bank zaoferuje Wam dzierżawę terminala POS za 0 zł przez 18 miesięcy. Jeżeli natomiast już akceptujecie karty płatnicze w swoich biznesach, wówczas dzierżawa terminala POS wyniesie 1 zł miesięcznie przez 12 miesięcy.

200 zł premii za wymianę walut

Aby otrzymać tę transzę premii należy w terminie do końca trzeciego pełnego miesiąca po założeniu rachunku wykonać transakcje wymiany walut o równowartości 20.000 zł. Chodzi tutaj o transakcje między własnymi kontami w Banku Pekao. Opłacalność tej części premii zależna jest oczywiście od kursów stosowanych przez bank.

300 zł premii za produkt kredytowy

Kolejne 300 zł możecie zdobyć, jeśli po założeniu konta, zawnioskujecie również o produkt kredytowy dostępny w ofercie Pekao S.A. dla przedsiębiorców. Macie na to czas w okresie 6 kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia konta. Do waszej dyspozycji są:

 • kredyt zabezpieczony gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20 000 zł;
 • pożyczka zabezpieczona gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20 000 zł;
 • karta kredytowa Mastercard z sumą limitów kart wydanych w ramach tej umowy na kwotę min. 20 000 zł.

Wypłata premii

O tym, czy weźmiecie udział w jednej, w dwóch, czy we wszystkich „podpromocjach” zdecydujecie sami. Bez problemu możecie zakończyć zabawę na pierwszej części promocji, zgarniając w ten sposób łatwe 300 zł. Dla wszystkich bonusów schemat terminów wypłat premii jest identyczny. Mianowicie premia zostanie wypłacona w kolejnym miesiącu po upływie okresu na spełnienie warunków dla danej części promocji.

Promocje dla przedsiębiorców rządzą się swoimi prawami w kwestii opodatkowania. Przychód uzyskany w ramach promocji bankowych musicie rozliczyć samodzielnie, zgodnie ze stosowaną formą opodatkowania. Wasz księgowy z pewnością sobie z tym poradzi 🙂

Szczegóły znajdziecie w regulaminie promocji 1 000 zł premii dla firm – III edycja.

Konto Przekorzystne Biznes – szczegóły

 • 0 zł za kartę wielowalutową w przypadku rozliczonych transakcji bezgotówkowych na kwotę 300 zł miesięcznie, w przeciwnym razie opłata wyniesie 7 zł,
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne w bankowości elektronicznej,
 • 0 zł za pierwsze 15 przelewów zewnętrznych w bankowości elektronicznej, każdy kolejny 1,50 zł,
 • 0 zł za przelewy zewnętrzne wykonane poprzez aplikację PeoPay,
 • 0 zł za wypłaty gotówki w bankomatach Pekao S.A.,
 • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z innych bankomatów w kraju,
 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach własnych do sumy 100.000 zł miesięcznie,
 • 0 zł za pierwsze pięć przelewów SEPA,
 • 0 zł za prowadzenie konta, jeśli spełnicie jeden z poniższych warunków (w przeciwnym razie opłata wyniesie 9 zł):

– wpływy na konto wyniosą minimum 2000 zł (z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami własnymi w Pekao S.A.),

– z rachunku wykonany zostanie przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy),

– na rachunek rozliczona zostanie transakcja z terminala wydanego przez Pekao S.A.,

– na rachunku wykonana zostanie transakcja wymiany walut w Pekao S.A.,

– z rachunku wykonana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing.

Szczegóły w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Przekorzystnego Biznes.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów