fbpx

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy, czyli sprawdź praktyczne informacje na temat świadczenia wypłacanego po śmierci bliskiego (do 4000 zł)

Dzisiejszym artykułem postanowiłem otworzyć nowy cykl na blogu, dotyczący praktycznych wskazówek związanych z tematyką społeczną. Główne przesłanie towarzyszące nowemu cyklowi to pomoc w uzyskaniu różnego rodzaju świadczeń pieniężnych oraz rozwiązywania problemów, które napotykają nas na każdym kroku w życiu codziennym. Czas minionych wizyt na grobach bliskich to z pewnością dobry moment na poruszenie na łamach bloga tematu zasiłku pogrzebowego. Zgromadziłem, więc wszelkie niezbędne informacje o tym komu przysługuje świadczenie, jak się o nie ubiegać i jakie dokumenty będą konieczne. Sądzę, że aktualna i praktyczna wiedza w tym temacie może się przydać dużej części czytelników. Jeśli tego typu tematyka przypadnie Wam do gustu, będę ją kontynuował również w przyszłości.

 

 

Zasiłek pogrzebowy – co to właściwie jest?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie wypłacane w sytuacji śmierci osoby bliskiej, wszystkim tym, którzy pokryli koszty pogrzebu, pod warunkiem, że osoba zmarła była uprawniona do uzyskania zasiłku po jej śmierci. Powiązania rodzinne nie są jednak ograniczeniem. Świadczenie przysługuje faktycznym sponsorom pogrzebu nawet, gdy są to jedynie sąsiedzi, przyjaciele, czy też wszelkie instytucje w jakiś sposób powiązane ze zmarłym.

Zasiłek pogrzebowy należy do zestawu świadczeń społecznych, który obsługiwany jest w większości przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku rolników instytucją odpowiedzialną za wypłaty jest natomiast Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Świadczenia mają na celu zwrócenie, choćby części kosztów poniesionych na organizację pogrzebu.

 

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? – możliwy zwrot kosztów pogrzebu

Świadczenie pogrzebowe aktualnie, podobnie jak w poprzednich latach, przysługuje w wysokości do 4000 zł. Wartość ta jest niezależna od tego, która z instytucji do tego uprawnionych – ZUS, czy KRUS – świadczenie wypłaca.

Każda obca zmarłemu osoba, bądź też instytucja organizująca pogrzeb, ma prawo odebrać świadczenie pogrzebowe tylko do wysokości faktycznie poniesionych kosztów z przeznaczeniem na pochówek zmarłego. Kwota ta nie może jednak przekroczyć 4000 zł. Dla udowodnienia wymiaru kosztów związanych z pogrzebem, konieczne jest posiadanie dowodów płatności, a więc rachunków, bądź faktur wystawionych między innymi przez zakład pogrzebowy.

Jeśli za pogrzeb zmarłego zapłaciło więcej niż jedna osoba, wówczas kwota zasiłku pogrzebowego zostanie proporcjonalnie rozdzielona z uwzględnieniem poniesionych wydatków. W takich okolicznościach każdy z uprawnionych do zasiłku jest zobowiązany złożyć osobny wniosek do urzędu.

 

Kto ma prawo ubiegać się o zasiłek?

Świadczenie pogrzebowe kierowane jest do osób, które faktycznie pokryły koszty związane z pochówkiem zmarłego. Należą do nich tak samo domy pomocy społecznej, pracodawcy, urząd gminy, jak i rodzina i przyjaciele.

Dodatkowo zasiłek pogrzebowy można otrzymać w wyniku śmierci osób nad którymi sąd ustanowił prawną opiekę. Świadczenie przysługuje z tytułu śmierci rodziców, macochy, ojczyma, dziadków, wnuków, małżonka (także w separacji), dziecka własnego, bądź przysposobionego, pod warunkiem, że osoba starająca się o zasiłek pokryła koszty pogrzebu.

 

Zasiłek pogrzebowy, jako częściowy zwrot opłat pogrzebowych, dotyczy śmierci osób podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, czyli osób ubezpieczonych. Potrzebne wymogi spełniają, także zmarłe osoby, które przed śmiercią otrzymywały świadczenie emerytalne, bądź rentowe. Co więcej zasiłek przysługuje, także w przypadku śmierci osoby, której ubezpieczenie ustało. Warunkiem jednak jest pobieranie zasiłku chorobowego, albo świadczenia rehabilitacyjnego w czasie, w którym nastąpiła śmierć.

Świadczenie pogrzebowe może zostać wypłacone, również w przypadku śmierci osoby nie mającej prawa do emerytury, ani renty. Warunkiem jest jednak spełnianie wymogów do pobierania tych należności, czyli możliwe byłoby uzyskanie i pobieranie tych świadczeń, gdyby zmarła osoba zdążyła dopełnić wszelkich koniecznych formalności jeszcze przed śmiercią.

 

 

Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami?

Zapisz się na newsletter i nie przegap żadnej publikacji

 

 

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie pogrzebowe?

Ubiegając się o zasiłek pogrzebowy, w pierwszej kolejności trzeba złożyć stosowny wniosek z odpowiednimi załącznikami. Ustawodawca przewiduje na spełnienie tych wymagań okres do 12 miesięcy od śmierci osoby ubezpieczonej. Dokumenty można dostarczyć trzema drogami, mianowicie osobiście w odpowiednim urzędzie ZUS, bądź KRUS, za pośrednictwem poczty, albo drogą internetową – informacje na ten temat znajdziecie na rządowej stronie internetowej pod adresem obywatel.gov.pl. Możliwe jest ponadto skorzystanie z pomocy pełnomocnika w złożeniu dokumentacji. Co więcej, zakład pogrzebowy, także w imieniu klienta ma prawo przekazać dokumenty do odpowiedniej instytucji.

 

Co w przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji z przyczyn niezależnych od uprawnionego do zasiłku pogrzebowego? Wówczas formalności należy dopełnić w terminie do 12 miesięcy od dnia pogrzebu, dołączając oprócz koniecznych dokumentów, także zaświadczenie o przyczynach rzeczonego opóźnienia. Takie sytuacje mogą się zdarzyć w przypadku późniejszego zidentyfikowania zmarłego, albo odnalezienia ciała znacznie później niż nastąpił zgon. Wówczas odpis aktu zgonu lub zaświadczenie policji w sprawie, powinno wystarczyć do otrzymania zasiłku.

 

Konieczne dokumenty – co należy przygotować?

Dokumentacja, jaką trzeba skompletować ubiegając się o świadczenie pogrzebowe zawiera:

 • wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego, czyli ZUS Z-12 w przypadku ZUS lub KRUS SR-26, jeśli świadczenie ma wypłacić KRUS,
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • akt urodzenia dziecka, które przyszło na świat martwe, albo skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z adnotacją sporządzoną przez urzędnika, że urodziło się martwe,
 • zaświadczenie wydane przez płatnika składek potwierdzające podleganie zmarłego ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
 • dokument potwierdzający pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą, może to być skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dokument tożsamości, a więc dowód osobisty, albo paszport,
 • rachunki potwierdzające poniesione koszty pogrzebu (dokument z kościoła, rachunek z domu pogrzebowego), bądź ich kopie z potwierdzeniem zgodności z oryginałem wystawionym przez instytucję bankową.

 

Jeżeli reprezentujecie instytucję, która sfinansowała koszty pochówku, powinniście natomiast złożyć:

 • tak zwany wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, czyli wypełniony druk Z-12,
 • skrócony odpis aktu zgonu zmarłego,
 • akt urodzenia dziecka, które przyszło na świat martwe, albo skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z adnotacją sporządzoną przez urzędnika, że urodziło się martwe,
 • oryginały wszystkich rachunków i faktur uregulowanych w związku z organizacją pogrzebu, albo ich kopie potwierdzone, jako zgodne z oryginałem w przypadku, gdy oryginały zostały złożone w banku,
 • dokument tożsamości – dowód osobisty, bądź paszport – oraz pełnomocnictwo reprezentacji danej instytucji w kwestii uzyskania zasiłku pogrzebowego na jej rzecz.

 

Druk wniosku do ZUS, czyli wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS Z-12 znajdziecie na oficjalniej stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Formularz do KRUS – wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego KRUS SR-26 – dostępny jest na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Czekacie na wypłatę zasiłku pogrzebowego? – ile to trwa?

Ustawowo wypłata zasiłku pogrzebowego zwykle trwa do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia w odpowiedniej instytucji wszystkich stosownych dokumentów. Forma przekazania świadczenia zależy od samego wnioskodawcy. Może zostać wpłacone na konto bankowe albo listownie na podany we wniosku adres korespondencyjny.

 

Odmowa wypłaty zasiłku pogrzebowego – co wtedy?

Jeżeli otrzymacie odmowną odpowiedź na złożony wniosek o wypłatę świadczenia pogrzebowego z ZUS bądź KRUS, macie prawo złożyć odwołanie od tej decyzji. Instytucją powołaną do rozpatrywania tego rodzaju sporów jest rejonowy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych. Aby wasze odwołanie tam trafiło należy w pierwszej kolejności odwołać się za pośrednictwem instytucji ubezpieczyciela, który wydał niekorzystną decyzję. Ustawodawca przewiduje na te kroki okres 1 miesiąca od otrzymania odmowy.

 

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn bądź zapisz się na newsletter

.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów