fbpx

Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów,
Część V – Granty oraz stypendia pozarządowe

Ten artykuł jest już nieaktualny…

…ale bez obaw! Jego najnowszą wersję znajdziesz w tym miejscu.

money-367976_640Piąty artykuł z serii Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów dotyczyć będzie środków niepochodzących z budżetu państwa. Przyjrzymy się dzisiaj świadczeniom wypłacanym przez organizacje pozarządowe, a więc takie, których finansowanie zależy w głównej mierze od prywatnych darczyńców. Są to przede wszystkim fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje kościelne. Kryteria przyznawania świadczeń ustalane są uznaniowo w zależności od projektu realizowanego przez daną instytucję. Mogą mieć one charakter socjalny (na przykład wyrównywanie szans osób z terenów wiejskich) lub z tytułu osiągnięć artystycznych, sportowych bądź naukowych. W dzisiejszym wpisie przeanalizuję konstrukcję tego typu form wsparcia oraz podpowiem jak samodzielnie, a zarazem skutecznie szukać ich w Internecie.

Kryteria przyznawania stypendium

 • Poziom edukacji

Wyróżniamy tutaj rozróżnienie na osoby w wieku szkolnym, studentów (w podziale na poszczególne lata studiów) oraz doktorantów. Jest to oczywiście kryterium wyjściowe.
Aby móc spełnić kolejne, należy najpierw „przyporządkować się” do danej grupy wiekowej.

 • Osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne

Jest to główny wyróżnik stypendiów pozarządowych. Według badań stanowią one aż 70% sumy wypłacanych stypendiów pozarządowych. Ich celem jest motywacja do osiągania jak najlepszych wyników w danej dziedzinie.

 • Miejsce zamieszkania

To kryterium w większości przypadków ma na celu wsparcie osób, które zamieszkują tereny gorzej rozwinięte lub o trudniejszych warunkach „do startu”. Są to zazwyczaj tereny wiejskie lub miasteczka do 20 tys. mieszkańców.

 • Sytuacja materialna

Jest to kryterium o charakterze socjalnym. Wnioskując o stypendium należy udokumentować trudną sytuację materialną. Chodzi tu głównie o poziom dochodów
w rodzinie studenta.

 • Dziedzina nauki

Organizacje pozarządowe mogą przyznawać stypendia dla osób osiągających wybitne wyniki w wybranej dziedzinie naukowej. W związku z tym, uhonorowane mogą być osoby zajmujące się na przykład IT bądź humaniści.

Kto przyznaje stypendia

 • Organizacje pozarządowe
 • Samorządy
 • Przedsiębiorstwa
 • Szkoły wyższe
 • Fundacje korporacyjne

Jak dorobić, czyli ile przeciętnie wynoszą stypendia pozarządowe

Według badania „Mapa stypendiów” przeprowadzonego w 2013 roku na zlecenie Fundacji Dobra Sieć, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji BGŻ wysokość stypendiów jest bardzo zróżnicowana. Ich wartość sięga od 100 zł do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Średnia wysokość miesięcznego stypendium wynosi około 500 zł, zaś mediana (wartość środkowa wśród wszystkich stypendiów) nieco ponad 300 zł. Najwyższe stypendia ofiarowują zazwyczaj prywatne przedsiębiorstwa.

Gdzie szukać informacji na temat stypendium

W tym celu polecam stronę mojestypendium.pl. Znajdziecie tam klasyfikację stypendiów z podziałem na poszczególne kryteria. Strona zapewnia wygodną wyszukiwarkę, tak by łatwo odszukać coś dla siebie. Ponadto znajdziecie na niej szereg artykułów związanych ze stypendiami pozarządowymi.

Wyczerpującą listę linków do programów stypendialnych przygotowała również witrynawiejska.org.pl. Nazwa strony sugeruje, iż są to programy głównie dla osób z terenów wiejskich. Po analizie linków stwierdzam, iż programy stypendialne dotyczą jednak wszystkich zainteresowanych, bez względu na miejsce zamieszkania.

Jeżeli szukacie stypendium według bardziej indywidualnego kryterium – na przykład stypendia lokalne bądź dla danej dziedziny nauki, z pomocą przyjdzie jak zawsze wyszukiwarka internetowa. Dla pierwszej grupy świadczeń najlepiej wpisać hasło „stypendia + [nazwa twojej miejscowości, powiatu bądź województwa]”, w drugiej zaś „stypendia + [dana dziedzina], na przykład „stypendia dla humanistów”.

Stypendium miasta stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II – przykład stypendium ze środków pozarządowych

– Przeznaczenie: uczniowie, maturzyści, studenci

– Terminy

I nabór
Wnioski można składać do 30 września 2015 roku na okres stypendialny od 1 października do 31 grudnia 2015 roku.

.
II nabór
Wnioski można składać do 30 listopada 2015 roku na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.

– Kryteria:

 • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów]
 • średnia arytmetyczna wszystkich ocen za ostatni rok akademicki nie mniejsza niż 3,5 [maksymalnie 30 punktów]
 • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1100 zł [maksymalnie 12 punktów].

– Kwota stypendium od 200 zł do 1500 zł w zależności od miejsca w rankingu.

– W celu uzyskania należy złożyć wniosek stypendialny, dokumenty obligatoryjne oraz dokumenty fakultatywne (zwiększają szansę zdobycia stypendium).

– Szczegóły na CentrumJP2.pl 

Pozostałe wpisy z cyklu:

Część I – Stypendium socjalne i Zapomoga

Część II – Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz dotacje z PFRON

Część III – Stypendium rektora

Część IV – Kredyt Studencki, czyli jak zdobyć kapitał na inwestycje

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów