fbpx

Premie dla młodych rolników – nawet 150 tys. zł dla gospodarstwa w nowym programie rządowym

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba gospodarstw rolnych nie przestaje rosnąć. Żeby podtrzymać ten trend, rząd od 2015 roku prowadzi program wspierający młodych rolników. Zachętą do zakładania nowych gospodarstw ma być dofinansowanie w wysokości 150.000 zł! To największy, pod względem wartości świadczenia, omawiany na blogu program rządowy. Beneficjentami mogą zostać rolnicy do 40. roku życia. W dzisiejszym artykule omówię dla Was działanie programu i powiem, jakie warunki trzeba spełnić, by zyskać tak ogromne świadczenie. 

Kto może otrzymać dofinansowanie? 

Program skierowany jest do osób w wieku 18-40 lat, które mają kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub planują zdobyć odpowiednie wykształcenie w ciągu 36 miesięcy (3 lat), licząc od dnia otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu wniosku. 

Beneficjenci programu powinni też prowadzić działalność w gospodarstwie rolnym już przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (na przykład dzień wcześniej), jednak nie dłużej niż 24 miesiące (2 lata) przed dniem złożenia wniosku. 

Według ustawodawcy prowadzenie działalności w gospodarstwie rolnym zaczyna się w momencie objęcia w posiadanie (lub stania się właścicielem) gospodarstwa rolnego o powierzchni minimum 1 ha użytków rolnych.  

W ciągu 9 miesięcy, licząc od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu dofinansowania, osoba pobierająca pomoc powinna rozpocząć prowadzenie gospodarstwa rolnego (o opisanych w kolejnych akapitach parametrach) jako jedyny kierujący

Wartość pomocy

Wysokość pomocy dla każdego młodego rolnika, który otrzyma pozytywną decyzję, to 150.000 zł. Dofinansowanie będzie wypłacane w dwóch ratach:

  • I rata w wysokości 80% kwoty wsparcia wypłacona zostanie (po spełnieniu warunków wymienionych poniżej) w ciągu 9 miesięcy od dnia otrzymania przez beneficjenta decyzji,
  • II rata w wysokości pozostałych 20% wartości pomocy zostanie wypłacona po spełnieniu założeń biznesplanu (o którym mowa w dalszej części artykułu). Termin realizacji tego planu to 3 lata od momentu wypłaty pierwszej raty pomocy. 

Co najmniej 70% środków z premii powinno zostać przeznaczone na zakup środków trwałych. Wszystkie pieniądze należy wydać na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa. 

Przebieg programu – krok po kroku

Wniosek o przyznanie dofinansowania należy złożyć wraz z biznesplanem (wzór na końcu artykułu) do 17 sierpnia 2020 roku. Biznesplan dotyczy rozwoju gospodarstwa rolnego i obejmuje działalność rolniczą oraz wytwarzanie w gospodarstwie produktów rolnych. Biznesplan powinien zakładać także wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o minimum 10%. 

Pierwsze 9 miesięcy

W ciągu 9 miesięcy od dnia dostarczenia pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy, beneficjent będzie zobowiązany rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący. W tym czasie młody rolnik powinien spełnić kilka warunków: 

  • Dotowane gospodarstwo powinno mieć powierzchnię upraw rolnych równą średniej krajowej lub większą. Wyjątkiem są gospodarstwa w województwach o niższej średniej niż średnia krajowa. W takim wypadku gospodarstwo powinno mieć powierzchnię równą lub większą niż średnia wojewódzka. Jego powierzchnia powinna też zmieścić się w limicie 300 ha. Wykaz średnich wartości znajdziecie w tym miejscu. 
  • Młody rolnik powinien mieć prawo do co najmniej 70% wspomnianej minimalnej powierzchni na zasadzie: własności, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, lub Jednostki Samorządu Terytorialnego.
  • Wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna zawierać się w przedziale od 13.000 euro do 150.000 euro. 

Po spełnieniu tych warunków młody rolnik może spodziewać się wypłaty pierwszej raty wsparcia, czyli aż 120.000 zł (80% całości). Od tego momentu powinien skupić się na realizacji założeń swojego biznesplanu. Ma na to dokładnie 3 lata od chwili wypłaty pierwszej części pomocy. 

Jeśli młody rolnik spełni wszystkie warunki, otrzyma pozostałe 20% dofinansowania, czyli 30.000 zł. 

Obowiązki i ograniczenia

Młody rolnik powinien także spełnić 3 dodatkowe warunki:

  • pozostać kierującym gospodarstwo rolne przez co najmniej 5 lat od momentu wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • podlegać ubezpieczeniom społecznym rolników przez minimum 1 rok od chwili wypłaty pierwszej raty wsparcia, 
  • prowadzić uproszczoną rachunkowość swojego gospodarstwa.

Oprócz tego należy pamiętać, że każdy rolnik oraz każde gospodarstwo (grunty, które wchodziły w skład gospodarstwa beneficjenta) mogą otrzymać premię tylko raz. 

Jak i gdzie składać wnioski

Wnioski należy składać do 17 sierpnia 2020 roku. Młody rolnik powinien złożyć wniosek w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwym dla miejsca prowadzonej działalności (na przykład korzystając z wrzutni dokumentów). Listę wszystkich oddziałów znajdziecie w tym miejscu.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, istnieje możliwość złożenia wniosku drogą pocztową (przesyłka rejestrowana) lub całkowicie online – za pomocą platformy ePUAP. Instrukcja składania dokumentów przez internet znajduje się tutaj.

Wraz z wnioskiem, złożyć należy biznesplan, zakładający rozwój prowadzonego gospodarstwa rolnego. 

Wniosek o przyznanie pomocy, instrukcja jego wypełnienia, wzór biznesplanu i reszta niezbędnych dokumentów znajduje się w tym miejscu. 

Rozpatrywanie wniosków

Podczas procesu rozpatrywania wniosków właściwe organy posługują się systemem punktowym. Młody rolnik może otrzymać dodatkowe punkty między innymi za każdy hektar powyżej minimalnej wymaganej powierzchni gruntu, swoje kwalifikacje i innowacyjność biznesplanu. 

Dokładną listę możliwych do zdobycia punktów znajdziecie na stronie ARiMR.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów