Pieniądze dla studentów…
Część IV – Kredyt Studencki, czyli jak zdobyć kapitał na inwestycje – aktualizacja

Ten artykuł jest już nieaktualny…

…ale bez obaw! Jego najnowszą wersję znajdziesz w tym miejscu.

money-367976_640

Dziś kolejna aktualizacja wpisu z cyklu Pieniądze dla studentów. Dzisiejszy artykuł dotyka tematyki „kredytów preferencyjnych dla studentów”, zwanych potocznie kredytami studenckimi. W Internecie znajdziecie mnóstwo informacji na temat tej formy wsparcia dla studentów (polecam czytać tylko aktualne artykuły). Dlatego na blogu skupię się na nieco innej kwestii, a mianowicie wykorzystaniu kredytu studenckiego jako źródła środków pieniężnych z przeznaczeniem na średnio lub wręcz długoterminowe oszczędzanie. Kredyt studencki uznawany jest za najtańszą formę pożyczania pieniędzy w Polsce. Na rynku nie znajdziecie prawdopodobnie drugiego, tak niskooprocentowanego kredytu. Obecnie oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi 0,875%. Jedynie pożyczka od znajomych bądź rodziny może być udzielona na korzystniejszych warunkach. Zapraszam do analizy zagadnienia.

Tytułem wstępu

Artykuły dotyczące zaciągania długów pojawiają się na blogu z niezmierną rzadkością. Motywem przewodnim bloga jest poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu. Jednak jak mawiał Robert Kiyosaki w swoim bestsellerowym dziele „Bogaty ojciec, biedny ojciec” dług może być dobry albo zły. Zły, to taki, który sprawia iż stajemy się coraz biedniejsi i coraz bardziej uzależnieni od instytucji finansowych. Natomiast dobry dług umożliwia „wkładanie coraz większej ilości pieniędzy do naszej kieszeni”. Rozsądne wykorzystanie szansy jaką jest możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu, uczyni wasze zobowiązanie „dobrym długiem”. Pozwoli Wam on osiągnąć dodatkowy (niemal pasywny) dochód z kapitału. Wystarczy nieco dyscypliny oraz efektywne lokowanie uzyskanych środków z wykorzystaniem najlepszych na rynku form oszczędzania (rachunki oszczędnościowe i lokaty, których aktualne rankingi odnajdziecie w prawym górnym rogu bloga).

Z dzisiejszych porad nie mogą natomiast skorzystać osoby, które nie są w stanie narzucić sobie reżimu regularnego oszczędzania. Jeśli brak silnej woli może sprawić, iż środki pozyskane z kredytu przeznaczycie na konsumpcję – lepiej przestańcie czytać już w tym miejscu. Dobry dług może niechybnie przemienić się w ten zły, który wpędzi Was w spiralę zadłużenia już na starcie dorosłego, samodzielnego życia. Aby efektywnie wykorzystać preferencyjność kredytu, środki pozyskane za jego pośrednictwem musicie potraktować jakbyście ich tak naprawdę w ogóle nie posiadali. Mówiąc prościej – są one nie do ruszenia. Waszymi środkami rozporządzalnymi będą natomiast odsetki nagromadzone dzięki efektywnemu lokowaniu oszczędności. Z tyłu głowy należy mieć również ryzyko, jakie niesie za sobą ten rodzaj inwestycji. Wzorcowy „okres życia kredytu studenckiego” wynosi ponad 15 lat (5 lat pobierania, 2 lata karencji, nieco ponad 8 lat spłaty). W takim horyzoncie czasowym mogą pojawić się pewne turbulencje na rynkach finansowych. Przykładowo obecnie dość niskie stopy procentowe mogą w przyszłości wzrosnąć. Sytuacja może być również odwrotna, to znaczy stopy procentowe spadną w pobliże zera. Inne możliwości to wstąpienie Polski do strefy Euro (charakteryzującej się niskimi stopami procentowymi) lub…rozpad Unii Europejskiej. Trzeba być gotowym na każdą ewentualność. To właśnie odróżnia blogera od doradcy sprzedającego kredyt we frankach szwajcarskich 🙂

Dla kogo przeznaczony jest kredyt studencki?

Zasadniczą kwestią jest fakt, kto może skorzystać z preferencyjnego finansowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do otrzymania kredytów mają studenci (studia licencjackie, magisterskie bądź jednolite) i doktoranci uczelni, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.

Jeżeli więc tradycyjnie rozpoczęliście studia w niedługim okresie po ukończeniu szkoły średniej, śmiało możecie ubiegać się o udzielenie kredytu. Jeśli macie przykładowo 30 – 35 lat i postanowiliście pójść na studia, wystarczy, iż do 25. roku życia choćby napoczęliście naukę w szkole wyższej. Przykładowo: po maturze zaczęliście studia licencjackie, ale postanowiliście wyjechać za granicę, jednocześnie rezygnując ze studiów. Teraz gdy macie 35 lat zdecydowaliście o ponownej próbie uzyskania tytułu licencjata. W takim przypadku możecie skorzystać z preferencyjnego finansowania.

Co ciekawe, o kredyt można się starać nie tylko na pierwszym roku studiów, ale na każdym kolejnym, w którym uznacie potrzebę skorzystania z tego typu finansowania. Osobiście, z kredytu studenckiego skorzystałem dopiero na drugim roku studiów licencjackich. Pewnie zapytacie dlaczego nie na pierwszym. Odpowiedź jest prosta: z niewiedzy o takiej formie wsparcia. Niestety kredyty studenckie nie są szeroko reklamowane, dlatego wiele osób nie posiada wiedzy na ich temat.

Od 2016 roku wniosek o kredyt mogą składać również kandydaci na studia (wiem, wiem, już dawno po rekrutacji). W przypadku przyjęcia na studia, potrzebne będzie potwierdzenie w banku swojego statusu. Dopiero po spełnieniu tego wymogu możecie podpisać umowę kredytową.

Forma kredytu studenckiego

Kredyt studencki różni się w pewnym stopniu od tradycyjnych kredytów czy pożyczek. Zazwyczaj, zaciągając pewne zobowiązanie, otrzymujemy jednorazową wypłatę kwoty pożyczki na konto lub w formie gotówki. Kredyt dla studentów wypłacany jest w transzach. W ciągu jednego roku akademickiego otrzymujecie 10 równych transz. Bazową wysokością transzy jest 600 zł. Możecie jednak wybrać 400 zł (rata obniżona) lub 800 zł bądź 1000 zł (rata podwyższona). Tak, więc rocznie bank wypłaca Wam sumę 4000 zł, 6000 zł, 8000 zł bądź nawet 10.000 zł . Przyjmując wzorcowy czas trwania studiów wynoszący 5 lat, można łatwo wyliczyć, że łączne zobowiązanie za cały okres studiów wyniesie od 20.000 zł do nawet 50.000 zł. Dokładając do tego 4 lata studiów doktoranckich, kwota może być zwiększona od 16.000 zł do 40.000 zł.

Należy przy okazji wspomnieć, iż kredyt może być wypłacany przez maksymalnie 6 lat. Macie, więc pewną poduszkę bezpieczeństwa w przypadku powtarzania roku lub zmiany kierunku studiów gdy okaże się, że ten pierwotnie wybrany okaże się „nie dla nas”. Gdybyście natomiast w tak zwanym międzyczasie skorzystali z urlopu dziekańskiego, wówczas wypłata kredytu będzie wstrzymana na okres jego trwania. W przypadku studentów studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie), okres kredytowania może zostać przedłużony o kolejne 4 lata.

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Oznacza to, iż w szablonowym przypadku, splata kredytu rozpocznie się po 7 latach od jego rozpoczęcia. W tym okresie nie ponosicie żadnych kosztów związanych z obsługą kredytu (odsetki). Natomiast każdy dochód uzyskany przy udziale środków pozyskanych z kredytu jest „czystym zyskiem”.

Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. W związku z tym, jeżeli okres kredytowania trwał 5 lat po 10 miesięcy,  to okres spłacania wyniesie 100 miesięcy, czyli 8 lat i 4 miesiące. Analogicznie będzie w przypadku innych okresów pobierania kredytu.

Każda rata całkowita spłacanego kredytu będzie składać się z raty kapitałowej wynoszącej połowę wypłacanej transzy, to znaczy 200 zł, 300 zł 400 zł lub 500 zł oraz raty odsetkowej. O tej drugiej dowiecie się więcej w części poświęconej kosztom kredytu.

Bankami udzielającymi kredytów studenckich w Polsce są :

 1. PKO Bank Polski S.A.,
 2. Bank PEKAO S.A.,
 3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 4. SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Koszty kredytu

W tym momencie, należy wyjaśnić dlaczego kredyt studencki może być „dobrym długiem” mogącym wkładać pieniądze do naszych kieszeni. Wpływają na to w głównej mierze niskie koszty obsługi kredytu, wręcz… bardzo niskie. Zaliczają się do nich:

 • Prowizja pobierana przez bank od każdej wypłacanej transzy. Wynosi ona:

– PKO BP – 2% dla posiadaczy ROR w banku lub 5% dla pozostałych klientów,

– Bank BPS – 1%,

– SGB-Bank – 0,75%,

– Pekao S.A. – 0% dla posiadaczy dowolnego rachunku Eurokonto lub 0,5% dla pozostałych klientów, dodatkowo opłata za wypłatę transzy kredytu na rachunek prowadzony w innym banku wynosi każdorazowo 4 zł.

Klikając w nazwę danego banku zostaniecie przeniesieni do Tabeli Opłat i Prowizji. Będzie to przydatne w sytuacji, gdy wpis się zdezaktualizuje.

Dodatkową prowizję (1,5%) można zapłacić w przypadku korzystania z poręczenia BGK.

 • Odsetki od kredytu

Jak wcześniej wspomniałem, podczas studiów oraz 2 lata po ich zakończeniu nie zapłacicie żadnych odsetek. Splata w standardowym przypadku zaczyna się po 7 latach od „startu” kredytowania.

Oprocentowanie kredytu wynosi połowę stopy redyskontowej weksli NBP. Co to oznacza dla niefinansistów? Wchodzimy na stronę NBP i szukamy aktualnych stawek stóp procentowych w Polsce. Znajdujemy stopę redyskontową weksli i mnożymy jej wartość x 0,5.

Gdybyście w tym momencie zaczynali spłacać kredyt, oprocentowanie wyniosłoby:

0,5 x 1,75% = 0,875% 

To nie pomyłka! Oprocentowanie kredytu studenckiego jest w rzeczywistości niższe niż 1%. To zdecydowanie najtańsza forma finansowania dostępna wśród ofert banków komercyjnych. W rzeczywistości oprocentowanie kredytu jest wyższe, aczkolwiek reszta odsetek spłacana jest przez Skarb Państwa. W praktyce, niewiele Was to w sumie interesuje.

Splata kredytu odbywa się według tak zwanych rat malejących, składających się z części kapitałowej oraz odsetek naliczanych od kwoty pozostałej do spłaty. Przykładowy harmonogram spłaty kredytu studenckiego dla każdej możliwej transzy, z uwzględnieniem obecnych stóp procentowych prezentuję poniżej:

Harmonogram spłaty kredytu studenckiego – przykład

 • Prowadzenie rachunku bankowego niezbędnego do wypłacania transz kredytu

Zazwyczaj banki posiadają w swojej ofercie bezpłatne rachunki z przeznaczeniem dla młodych klientów. Jeżeli posiadacie już „główne konto” w innym banku niż ten, w którym zaciągniecie kredyt, możecie założyć rachunek w wersji podstawowej, bez żadnych dodatkowych produktów (choćby karty debetowej). Wówczas każdą transzę kredytu będziecie mogli przelewać na swoje główne konto, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów.

Osobiście korzystałem z usług Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie. Współpracę z bankiem oceniam bardzo pozytywnie. Uważam ponadto, iż im mniejszy bank, tym na bardziej indywidualne traktowanie możecie liczyć. We wszystkich wymienionych bankach macie do dyspozycji konta, których prowadzenie jest darmowe, tak samo jak przelewy internetowe. Płatna jest zazwyczaj obsługa karty debetowej, ale z niej akurat można zrezygnować. Poniżej przedstawiam porównanie kosztów dodatkowych w przypadku kredytu studenckiego. Wysokość prowizji dotyczy sytuacji, gdy otworzycie konto w danym banku.

 PKO BPBPSSGBPekao S.A.
Prowizja od każdej transzy2% lub 5%1%0,75%0% lub 0,5%
Koszt poręczenia BGK/ARiMRBGK 1,5%BGK 1,5%; ARiMR 0%BGK 1,5%; ARiMR 0%BGK 1,5%
Prowadzenie kontaKonto dla Młodych

0 zł za prowadzenie konta

0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie!

0 zł za kartę debetową – wystarczy dokonać 5 płatności w okresie, w którym jest pobierana miesięczna opłata
iKonto

0 zł za prowadzenie konta,

1 zł za kartę debetową
W zależności od danego banku spółdzielczego z grupy.Eurokonto Intro

0 zł za prowadzenie konta,

0,99 zł za kartę debetową w przypadku wykonania 4 transakcji bezgotówkowych, w przeciwnym razie 1,99 zł

Praktyka, czyli jak uzyskać kredyt studencki?

Do 31 października 2016 roku musicie złożyć wniosek o udzielenie kredytu. Razem z wnioskiem dołączacie ksero dowodu osobistego oraz legitymacji studenckiej. Dodatkowym dokumentem jest weksel in blanco, poprzez który zobowiązujecie się do spłaty wartości kredytu na żądanie banku. Kluczową kwestią podczas ubiegania się o udzielenie kredytu jest dołączenie informacji na temat poręczycieli, którzy będą odpowiedzialni za spłatę zobowiązań w przypadku, gdy sami nie będziecie w stanie tego uczynić. Poręczycielami mogą być rodzice lub inni bliscy, którzy wyrażą na to zgodę. Podczas wizyty w banku, pracownik poinformuje Was o wymaganych dokumentach poświadczających uzyskiwany dochód. Jeżeli bank uzna, że wybrani poręczyciele nie spełniają wymagań, możecie skorzystać z poręczenia BGK lub ARiMR. Warunki poręczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego wygląda następująco:

 • 100% – w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód;
 • 100% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł;
 • 70% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze terenów wiejskich. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Do 20 listopada 2016 roku bank zbada Waszą zdolność kredytową oraz jakość poręczeń. Natomiast do 31 grudnia 2016 roku podpisywane będą umowy. Po tej dacie, transze będą wypłacane z wyrównaniem – za październik, listopad itd.

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2016/2017 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu wynosi 2.500 zł.

Punkt kulminacyjny – Jak inwestować środki pozyskane z kredytu studenckiego?

Z racji bardzo niskiego oprocentowania kredytu studenckiego, pozyskane środki możecie przeznaczyć:

– w 100% na lokaty, konto oszczędnościowe oraz obligacje skarbowe. W ten sposób uzyskacie bezpieczny dochód, będący różnicą pomiędzy przychodami odsetkowymi a późniejszymi kosztami obsługi kredytu. W takiej sytuacji najlepiej na bieżąco szukać dogodnych okazji do lokowania środków. Aktualne zestawienia lokat oraz kont oszczędnościowych odnajdziecie w zakładce Rankingi.

– zbudować portfel inwestycyjny w zależności od waszej preferencji do ryzyka. Przykładowy portfel może składać się z:

 • 50% – lokaty i konto oszczędnościowe,
 • 40% – obligacje korporacyjne,
 • 10% – akcje lub akcyjne fundusze inwestycyjne.

Oczywiście możecie zbudować swój portfel w innych proporcjach, jednak pamiętajcie żeby nie przesadzić z ryzykiem. Nie wolno zapomnieć, iż inwestujecie środki pożyczone, więc takie które kiedyś trzeba będzie zwrócić. Dlatego zbyt ryzykowne decyzje mogą doprowadzić do niemałego bólu głowy.

W tym miejscu dokonam symulacji zysków osiąganych przy udziale środków pozyskanych z kredytu studenckiego. Założenia:

 • jako roczną średnią stopę zwrotu przyjmuję 3%,
 • oprocentowanie kredytu w symulacji również będzie stałe i wyniesie 0,875% (połowa obecnej stopy redyskontowej NBP),
 • transza 600 zł,
 • rata kapitałowa 300 zł,
 • pomijam wszelkie prowizje,
 • liczba lat pobierania kredytu: 5,
 • okres karencji 2 lata,
 • liczba spłat: 100 miesięcznych rat,
 • miesięczna kapitalizacja odsetek.

Kredyt studencki – symulacja zysków

Jeśli jesteś zainteresowany symulacją dla innych kwot, na przykład dla transzy równej 800 zł lub 1000 zł – zostaw swój mail w komentarzu (widoczny tylko dla mnie). W odpowiedzi otrzymasz arkusz kalkulacyjny z odpowiednimi wyliczeniami.

Na zakończenie proszę Was o komentarze wyrażające wasze opinie dotyczące kredytu studenckiego, ewentualne braki w artykule, dotychczasowe doświadczenia związane z uzyskaniem tego typu kredytu lub po prostu pytania które się Wam nasuwają.

Więcej na ten temat znajdziecie w:

Ze wszystkich trzech źródeł korzystałem podczas tworzenia dzisiejszego artykułu. Oczywiście trudno jest poruszyć wszystkie kwestie dotyczące dofinansowań, dlatego przedstawiłem tylko podstawowe informacje. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do pozostawiania komentarzy pod wpisem.

Wkrótce kolejne aktualizacje! Z jakich części będzie się składał cykl Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów

Jak łatwo zauważyć tematy artykułów ułożone są według pewnych kryteriów, między innymi poziom dochodów, wyniki w nauce czy też posiadanie stopnia niepełnosprawności. Dzięki temu każdy będzie mógł znaleźć źródło dodatkowego dochodu dopasowane do sytuacji w jakiej się znajduje.

Nie masz jeszcze konta, na które będzie wypłacane stypendium? Sprawdź trzy świetne oferty jakie przygotowały banki z myślą o studentach!

Przypominam jednocześnie o szeregu aktualnych promocji, które pozwolą Wam osiągnąć dodatkowy dochód:

Lokata z premią 100 zł w Toyota Banku + program poleceń

eKonto z premią do 300 zł + oprocentowanie 3% w mBanku

Konto Freemium/Premium w TMUB z 5% moneyback

Bank Millennium: do 360 zł premii w ramach moneyback

PKO BP: Otwórz konto i odbierz 100 zł premii

Konto z Lwem w banku ING z 100 zł premii

Lokata db Plan 500+Premia w Deutsche Banku z premią roczną do 500 zł

Nawet 600 zł premii od Idea Banku w promocji „Premiowanie za bankowanie”

Karta kredytowa BPH Fair z premią do 300 zł oraz moneyback

Karta kredytowa Simplicity + voucher o wartości 400 zł

Karta kredytowa Simplicity + telefon LG o wartości 549 zł

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn bądź zapisz się na newsletter

.

[efb_likebox fanpage_url=”JakDorobic” box_width=”250″ box_height=”” locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

Zapisz się na Newsletter
 JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów