fbpx

Obligacje Skarbowe jako sposób na lokowanie oszczędności – teoria i praktyka

obligacje

Wczoraj jak co roku obchodziliśmy Święto Niepodległości. Zastanawiałem się jaki wpis mogę opublikować, by choć trochę nawiązać do tego dnia, a z drugiej strony nie odbiegać od tematyki bloga. I tak padło na obligacje skarbowe. W dzisiejszym artykule przyjrzę się obligacjom skarbowym jako alternatywnej formie oszczędzania w stosunku do lokat bankowych. Dowiecie się również jak w nie inwestować oraz czy to się opłaca.

 

 

Obligacje skarbowe – wstęp

Na początek nieco teorii, czyli czym są obligacje, jak wygląda ich podział, aktualna oferta, cechy charakterystyczne oraz różnice pomiędzy obligacjami oraz lokatami bankowymi. 

Ustawowo, obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (wykup obligacji).

Emitentem, czyli inaczej wystawcą obligacji jest Skarb Państwa.

Obligatariuszem jesteście Wy.

Określonym świadczeniem jest wykup obligacji, czyli wartości nominalnej obligacji wraz z naliczonymi odsetkami. W przypadku obligacji skarbowych, wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100 zł.

 

Podział obligacji według kryterium emitenta

Screen Shot 11-12-15 at 09.49 AM

 

 

Screen Shot 11-12-15 at 02.53 PM

 

To właśnie obligacjami skarbowymi oszczędnościowymi będę zajmował się podczas tej analizy. Obligacje rynkowe podlegają obrotowi na Giełdzie Papierów Wartościowych rynek Catalyst), ich zakup i sprzedaż są bardziej skomplikowane. Natomiast obligacje hurtowe przeznaczone są dla dużych instytucji (banki, fundusze inwestycyjne), które inwestują zdecydowanie wyższe kwoty niż pojedyncze osoby fizyczne.

 

Oferta obligacji skarbowych

Obligacje skarbowe oferowane przez Ministerstwo Finansów różnią się od siebie okresem zapadalności oraz sposobem naliczania odsetek. Poniżej charakterystyka każdej z nich. Wysokość oprocentowania oraz sposób naliczania odsetek  obowiązuje na okres – listopada 2015 roku. Jeżeli będziesz czytać ten artykuł w kolejnych miesiącach, mogą pojawić się pewne różnice, szczególnie w przypadku zmiany poziomu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Dla przypomnienia, cena emisyjna 1 obligacji skarbowej to zawsze 100 zł.

 

 • Obligacje 2 – letnie DOS

Oprocentowanie stałe – 2,10% w skali roku;

kapitalizacja – roczna;

wypłata całości odsetek w dniu wykupu obligacji.

 

 • Obligacje 3 – letnie TOZ

Oprocentowanie zmienne:

– 2,20% w skali roku w pierwszym, 6-miesięcznym okresie odsetkowym;

– w następnych okresach oprocentowanie równe stopie procentowej WIBOR 6M;

– wypłata odsetek co 6 miesięcy.

WIBOR 6M – (Warsaw Interbank Offered Rate) – ogłaszana codziennie, półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym. Notowania stopy WIBOR 6M.

 

 • Obligacje 4 – letnie COI

Oprocentowanie zmienne:

– 2,30% w skali roku, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym;

– w następnych okresach oprocentowanie równe stopie inflacji za ostatnie 12 miesięcy powiększonej o marżę odsetkową równą 1,25%. Co ważne, gdy wskaźnik inflacji jest ujemny (tak jak obecnie), do obliczeń przyjmuje się wartość 0. Oznacza to, iż oprocentowanie nie może spaść poniżej 1,25%;

– wypłata odsetek co 1 rok.

 

 • Obligacje 10 – letnie EDO

Oprocentowanie zmienne:

– 2,50% w skali roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym;

– w następnych okresach oprocentowanie równe stopie inflacji za ostatnie 12 miesięcy powiększonej o marżę odsetkową równą 1,5%. Co ważne, gdy wskaźnik inflacji jest ujemny (tak jak obecnie), do obliczeń przyjmuje się wartość 0. Oznacza to, iż oprocentowanie nie może spaść poniżej 1,5%.

Kapitalizacja  – roczna.

Wypłata całości odsetek w dniu wykupu obligacji.

 

 • krótkoterminowe oferty obligacji, jak na przykład archiwalna „Listopadowa 11”

 

Screen Shot 11-12-15 at 03.00 PM

 

 

 

Symbol obligacji

Pierwsze trzy litery oznaczają rodzaj obligacji:

 • DOS – Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe

 • TOZ – Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe

 • COI – Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane

 • EDO – Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe

 

Następnym elementem symbolu są 4 cyfry. Dwie pierwsze oznaczają miesiąc wykupu, zaś dwie kolejne rok wykupu. Przykład:

EDO1125 to dziesięcioletnie obligacje, których wykup nastąpi w listopadzie 2025 roku.

 

Cechy charakterystyczne obligacji skarbowych

 • Za wykup obligacji, Skarb Państwa odpowiada całym swoim majątkiem.
 • Różnorodność – obligacje skarbowe charakteryzują się zróżnicowanym horyzontem czasowym pod względem zapadalności od 2 do 10 lat, a nawet krótsze jak w przypadku oferty specjalnej – „Listopadowej 11”.
 • Duża przewidywalność dochodów, szczególnie dla obligacji 2 – letnich. W pozostałych przypadkach znane jest oprocentowanie dla pierwszego okresu odsetkowego. W przypadku obligacji 4 – i 10 – letnich znany jest realny zysk w stosunku do wskaźnika inflacji.
 • Łatwość oraz szybkość zakupu i sprzedaży (Internet, telefon, oddziały stacjonarne PKO BP), brak potrzeby zakładania konta bankowego, brak opłat manipulacyjnych.
 • Niski próg wejścia – wystarczy nawet 100 zł.
 • Takie same warunki dla mniejszych, jak  i większych inwestorów.
 • Obligacje skarbowe są w pełni zdematerializowane, nie można ich zgubić, są dziedziczone.
 • Możliwość przedterminowego wykupu obligacji z zachowaniem części odsetek.
 • Wysokie bezpieczeństwo inwestycji ze względu na gwarancję Skarbu Państwa.

W tym miejscu należy skomentować ostatnią z wymienionych cech. Na pewno część z Was polemizuje z uznawaniem obligacji jako inwestycji bez ryzyka. Wpływają zapewne na to wydarzenia z Grecji oraz innych krajów, których wypłacalność stoi pod znakiem zapytania. Zdecydowanie bezpieczniejszą inwestycją są obligacje Szwajcarii czy Niemiec, ale tam rentowności dłużnych papierów wartościowych przybierają niekiedy ujemne wartości. Sami musicie sobie odpowiedzieć czy obecna sytuacja gospodarcza Polski, w tym przede wszystkim zadłużenie sektora publicznego mogą wpływać negatywnie na wypłatę środków w przypadku wykupu obligacji. Warto również pamiętać, iż środki uzyskane z wyemitowania obligacji przeznaczane są na sfinansowanie różnych wydatków publicznych – od ochrony zdrowia, przez budowę dróg i mostów, po oświatę oraz spłatę wcześniej zaciągniętych długów. Dlatego zakup obligacji można poniekąd traktować jako czyn patriotyczny. Między innymi z tego powodu piszę o tym akurat dzisiaj.

 

Obligacje Skarbu Państwa a lokaty bankowe

Co do kwestii ryzyka, w przypadku mniejszych kwot nie odgrywa ono tak wielkiej roli. Obligacje skarbowe zabezpieczone są całym majątkiem państwa, natomiast w przypadku depozytów – środki do 100 tys. Euro gwarantowane są w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Powyżej tej kwoty widać zdecydowaną różnicę, gdyż obligacje skarbowe są gwarantowane w całości.

Jeżeli nie jest dla Was problemem częste przenoszenie środków z jednego banku do drugiego w celu poszukiwania najbardziej zyskownych form oszczędzania – zdecydowanie lepszym wyborem są lokaty bankowe. Jeśli zaś posiadacie jedno konto główne i nie chcecie otwierać kolejnych kont/lokat w innych bankach wówczas obligacje skarbowe są kwestią do rozpatrzenia. W tym przypadku należy porównać oprocentowanie lokat dla dłuższych terminów. Analiza ofert wygląda następująco (kilka wybranych banków):

 

PKO BP – Lokata 24-miesięczna na nowe środki z oprocentowaniem:

 • 1,50% w skali roku dla kwot do 19 999,99 zł
 • 1,60% w skali roku dla kwot od 20 000 do 49 999,99 zł
 • 1,70% w skali roku dla kwot od 50 000 zł

 

Pekao S.A. – Lokata standardowa 24-miesięczna lub 36-miesięczna z oprocentowaniem:

 • 1,20% w skali roku dla kwot do 49 999 zł
 • 1,30% w skali roku dla kwot od 49 999,01 do 99 999,99 zł
 • 1,40% w skali roku dla kwot od 99 999,01 zł

 

ING Bank Śląski  – Lokata Terminowa 24 – miesięczna z oprocentowaniem:

 • 1,25% w skali roku dla kwoty od 1000 zł

.

mBank – Lokata 24 – miesięczna z oprocentowaniem:

 • 1,4% w skali roku dla kwoty od 1000 zł

 

Jeżeli posiadacie konto w jednym z wymienionych banków i macie zamiar założyć lokatę na dłuższy okres, wówczas obligacje skarbowe mogą okazać się lepszym rozwiązaniem. Oczywiście trafiają się na rynku lepsze oferty jak na przykład:

Lokata Fair Play na 24 miesiące w Idea Banku – 3%

Lokata 24 – miesięczna w T-Mobile Usługi Bankowe – 2,95%

Lokata 24 – miesięczna w Alior banku – 2,75%

 

Na dzisiaj to już wszystko. W kolejnym artykule dotyczącym obligacji skarbowych dowiecie się między innymi jak kupić w praktyce obligacje skarbowe, jak wygląda ich zamiana oraz przedterminowy wykup, a także inne praktyczne wskazówki, które mogą być przydatne w analizie wyboru obligacji skarbowych jako formy lokowania oszczędności.

Link do kontynuacji: 

Obligacje Skarbowe jako sposób na lokowanie oszczędności – kontynuacja, czyli krok po kroku inwestujemy w obligacje skarbowe

 

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe?
Polub stronę na facebooku lub zapisz się na newsletter

.

[efb_likebox fanpage_url=”JakDorobic” box_width=”250″ box_height=”” locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]
Zapisz się na Newsletter


JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

22

tysięcy
polubień

3.1

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów