fbpx

Weź dotację na produkcję tlenu – nawet 14 tys. zł dofinansowania na hektar lasu!

O tym, że drzewa produkują życiodajny tlen i należy je szanować, dowiadujemy się już jako kilkuletnie dzieci. Czy zastanawialiście się jednak, o jakiej skali produkcji jest mowa? Zdrowa sosna w wieku około 60 lat potrafi dostarczyć ilość tlenu potrzebną do życia 3 osób! 1 hektar lasu, czyli zalesiony kwadrat o boku zaledwie 100 metrów, produkuje w ciągu doby około 700 kilogramów tlenu. Dzięki jednemu hektarowi lasu o tlen nie musi więc martwić się aż 2500 osób. Wiedzą o tym doskonale twórcy rządowych programów, wspierających zalesianie terenów. Do 11 września 2020 roku składać możecie wnioski o przyznanie dofinansowania na inwestycje, służące zwiększeniu odporności ekosystemów leśnych: przebudowę gatunkową, uzupełnienie luk w drzewostanie czy zróżnicowanie struktury lasu. Dotację mogą otrzymać istniejące już lasy prywatne, a wartość dofinansowania sięga nawet 14 tys. zł za 1 hektar! Dziś przyjrzymy się szczegółowym warunkom programu i przeanalizujemy wszystkie wytyczne.

Uczestnik projektu i jego las 

Środki przeznaczone na realizację projektu Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się rolnicy, będący właścicielami, współwłaścicielami lub małżonkami właściciela/właścicielki lasu. 

Beneficjent programu powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Z kolei dotowany las:

  • powinien mieć powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha, 
  • powinien być w wieku od 11 do 60 lat,
  • nie może być objęty premią pielęgnacyjną PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020, przyznawaną na działania zalesieniowe.

Warunki przyznawania dofinansowań i możliwe do uzyskania kwoty

Żeby ubiegać się o dotację należy posiadać Uproszczony Plan Zagospodarowania Lasu lub decyzję starosty dotyczącą przewidzianych zadań w ramach gospodarki leśnej.

Pieniądze możecie otrzymać na każdy hektar lasu, w którym przeprowadzone zostaną inwestycje. Warunki programu zakładają przyznawanie konkretnych kwot na różnego rodzaju prace. Charakter inwestycji jest również uzależniony od średniego wieku drzewostanu. Dotację w zwiększonej kwocie otrzymają rolnicy, którzy inwestycje przeprowadzą w szczególnie trudnym terenie, czyli wszędzie tam, gdzie kąt nachylenia podłoża przekracza 12°. Poszczególne wartości przedstawię w formie tabeli.

Rodzaj inwestycjiŚredni wiek lasuInwestycja przeprowadzona w warunkach korzystnychInwestycja przeprowadzona na terenie o nachyleniu powierzchni powyżej 12° (w warunkach niekorzystnych)
Przebudowa składu gatunkowego poprzez wprowadzenia drugiego piętra roślinności30-50 lat8 137 zł/ha9 249 zł/ha
Przebudowa składu gatunkowego przez dolesienie luk, które powstały w wyniku chorób drzew (inwestycja zakłada także zabezpieczenie pniaków po wyciętych drzewach)21-60 lat12 538 zł/ha14 213 zł/ha
Wprowadzenie podszytu i tym samym zróżnicowanie struktury drzewostanu30-60 lat4 610 zł/ha5 210 zł/ha
Założenie remizy (kwota dotacji nie jest zależna od powierzchni lasu i charakteru gruntu) – wprowadzanie na pewnym obszarze roślin o dużym znaczeniu biocenotycznym30-60 lat848 zł848 zł
Czyszczenie późne – zabieg pielęgnacyjny, polegający na usunięciu drzew niepożądanych i rozluźnieniu drzewostanu11-20764 zł/ha917 zł/ha

W przypadku zakładania remizy, dolesiania luk lub wprowadzania drugiego piętra roślinności czy podszytu, konieczne jest zazwyczaj zabezpieczenie upraw przed zwierzyną. Tutaj również możecie liczyć na pomoc:

Sposób ochrony uprawKwota dotacji
Zabezpieczanie sadzonek za pomocą repelentów424 zł/ha
Zabezpieczanie sadzonek osłonkami1 488 zł/ha
Ogrodzenie remizy siatką o wysokości co najmniej 2 metrów8,82 zł za metr bieżący ogrodzenia

Niektóre z terminów mogą wydawać się dość specjalistyczne, jednak dofinansowanie kierowane jest do ludzi, którzy już „kierują” swoim lasem i znają się na rzeczy. 🙂

O szczegóły możecie zapytać nadleśniczego, z którym przyjdzie Wam się spotkać w celu sporządzenia planu inwestycji. 

Jak, gdzie i do kiedy można składać wnioski

Wnioski o przyznanie dotacji możecie składać na trzy sposoby: 

  1. W biurach powiatowych ARiMR do 11 września 2020 roku (listę wszystkich oddziałów i biur wraz z danymi kontaktowymi znajdziecie w tym miejscu). 
  2. Za pomocą pocztowej przesyłki rejestrowanej.
  3. W formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą – dokładna instrukcja znajduje się tutaj.

Potrzebne dokumenty

Podczas wnioskowania o dotację, oprócz samego formularza zgłoszeniowego, powinniście dostarczyć także:

  • kopię planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska stworzony (nieodpłatnie!) i potwierdzony przez nadleśniczego – aby go uzyskać, należy skompletować osobną teczkę dokumentów, których listę znajdziecie na stronie gov.pl w akapicie Dokumenty niezbędne do sporządzenia Planu inwestycji,
  • dokumenty potwierdzające, że grunt należy do Was lub współmałżonka wraz z jego pisemną zgodą na realizację inwestycji, lub zgodą innych współwłaścicieli gruntu (jeśli dotyczy to Waszej sytuacji).

Infolinia

Jeśli któryś z warunków przyznawania dotacji lub sam proces wnioskowania jest dla Was niejasny, możecie skierować swoje zapytania do źródła – ARiMR uruchomiła specjalną infolinię: 800-38-00-84. Pytać możecie również osobiście w punktach informacyjnych i oddziałach tej instytucji. 
Oficjalne i aktualne informacje na temat projektu znajdziecie zawsze na rządowej stronie gov.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów