Do 1000 zł premii za otwarcie konta osobistego Credit Agricole w promocji
„Jesteś gotowy na 1000 zł?”
Promocja nieaktualna

Nowy obraz (67)Nowy dzień i kolejna promocja bankowa. Tym razem Credit Agricole kusi nowych klientów bonusem do 1000 zł za aktywne korzystanie z konta osobistego. Jeżeli nie posiadacie rachunku w CA, warto przyjrzeć się promocji. Jej warunki są bardzo uczciwe. W zamian za lojalność wobec banku, zostaniecie nagrodzeni sowitą premią. Zapraszam do lektury.

 

Promocja nieaktualna

Aktualizacja: Do promocji możecie dołączyć do 30 czerwca 2015 roku (włącznie).

Obserwując rynek usług bankowych można dojść do pewnej konkluzji. Banki prześcigają się w oferowaniu promocji mających na celu zdobycie nowych klientów. Polski rynek bankowy jest dosyć konkurencyjny. W porównaniu do Europy Zachodniej, występuje na nim spora liczba podmiotów. Jedne banki obdarowują prezentami ze względu na zwiększenie bazy klientów, co podbija „cenę banku”. Wiąże się to z faktem, iż kilka banków w Polsce wystawionych jest na sprzedaż. Inne zaś (jak Credit Agricole) chcą zwiększać swoje udziały na danym rynku. Prezentowany dzisiaj bank poszedł o krok dalej. Każdemu klientowi, który otworzy konto w CA, a jednocześnie zamknie swój stary rachunek – wypłaca dodatkową premię (tak zwana premia za przejście). Ile wynosi premia dowiecie się w dalszej części artykułu.

Tort z napisem 1000 zł podzielony jest na kilka kawałków. Oto i one: 

  • Premia jednorazowa w wysokości 100 zł za pierwszy wpływ na konto

Aby skorzystać z jednorazowej premii za pierwszy wpływ należy otworzyć jedno z kont oferowanych przez Credit Agricole oraz nie później niż w kolejnym miesiącu kalendarzowym, licząc od dnia przystąpienia do promocji, zapewnić wpływ na konto na łączną kwotę co najmniej 1500 zł. Mówiąc krócej: otwieracie konto, robicie wpływ 1500 zł (lub więcej) i za to należy się Wam premia 100 zł netto.

  • Premia jednorazowa w wysokości 100 zł za przeniesienie konta z innego banku

Kolejne 100 zł otrzymasz jeśli otwierając dowolny pakiet konta osobistego w banku Credit Agricole zdecydujesz się przenieść konto z innego banku, składając dyspozycje jego zamknięcia oraz powiadomienia pracodawcy o nowym numerze konta, a na konto wpłynie wynagrodzenie w kwocie minimum 1500 zł

Wniosek o przeniesienie konta powinien być złożony wyłącznie w placówce bankowej w momencie podpisania umowy konta lub nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej podpisania. Premia wypłacana będzie najpóźniej na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego. 

Nowy obraz (68)

 

 

  • Premia za opłacanie z konta stałych rachunków do 300 zł (5% wartości każdego rachunku)

Aby skorzystać z Premii promocyjnej za opłacanie z Konta stałych rachunków należy w okresie do 18 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji:

zdefiniować w placówce Banku, za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24 lub serwisu internetowego CA24 odbiorcę płatności (szablon płatności promocyjnej), wskazując w szczególności numer rachunku bankowego, na który jest kierowana płatność oraz nadając unikalną skróconą nazwę odbiorcy;
przedstawia Bankowi dokument (dalej: Potwierdzenie Płatności) potwierdzający dokonywanie płatności z tytułu opłat za:
a) gaz
b) energię elektryczną
c) wodę bieżącą / podgrzanie wody / ścieki
d) abonament telewizyjny, w tym za telewizję kablową lub satelitarną,
e) dostęp do Internetu
f) telefon komórkowy
g) telefon stacjonarny

Krócej: Musimy przedstawić bankowi za które rachunki będziemy otrzymywać premię w wysokości 5% (netto) rachunku. Możemy tego dokonać u doradcy w oddziale, lub przesyłając plik PDF, JPG lub PNG zawierający daną fakturę na adres:
credit-agricole.pl/oszczedzaj-na-rachunkach

Potwierdzenie Płatności Promocyjnej musi być wystawione przez podmiot dostarczający dane medium na imię i nazwisko uczestnika lub jego małżonka i zawierać numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności promocyjnej oraz dotyczyć nieruchomości, której adres został wskazany w Banku jako adres zamieszkania lub adres korespondencyjny uczestnika. Warunkiem 5% cashbacku jest zapewnienie w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc realizacji płatności promocyjnej wpływu na konto na kwotę co najmniej 1500 zł.

  • Premia za płatności Kartą do 500 zł

Aby skorzystać z Premii za płatności Kartą należy aktywować usługę „CAsaver” („Oszczędzam na okrągło”). Ponadto w danym miesiącu kalendarzowym korzystania z Promocji trzeba wykonać transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę co najmniej 500 zł, przy czym sumowane są wyłącznie transakcje zaksięgowane na rachunku konta w danym miesiącu kalendarzowym, wykonane dowolną kartą wydaną do konta. Do płatności bezgotówkowych zaliczają się wszelkie płatności kartą, również opłacanie rachunków czy płatność kartą przez Internet na przykład zakupy na allegro.pl.

Premię za płatności kartą są naliczane w następujący sposób:

– w usłudze CAsaver ustalacie sobie kwotę zaokrąglenia każdej pobranej płatności do 5 zł (najkorzystniej)

Przykładowo płacąc za rachunek 11,30 zł – bank zaokrągla kwotę do 15 zł. Różnica między 15 zł a 11,30 zł wynosząca 3,70 zł przenoszona jest na wasz oprocentowany rachunek oszczędnościowy. Bank w ramach promocji dorzuca od siebie 50% wartości zaokrągleń w każdym miesiącu i przelewa na wasz rachunek, maksymalnie do 27,77 zł miesięcznie, czyli 500 zł w ciągu całej promocji. Warto więc robić wiele transakcji na nieduże kwoty, dzięki temu możecie dodatkowo dorobić – wydając. Jednym ze sposobów na wyrobienie płatności może być opłacanie zobowiązań wobec allegro kwotą 1,01 zł (wówczas dostajecie 50% premii od kwoty zaokrąglenia 3,99 zł). Innym sposobem może być podzielenie zakupów na kilka części, korzystając na przykład z kasy samoobsługowej w markecie. Bądźcie kreatywni :)

Znacie już warunki wszystkich premii. Teraz należy mówić kto może przystąpić do Promocji.

Do promocji może przystąpić każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która w okresie obowiązywania Promocji:

1) otworzy konto dla osób fizycznych (dalej: Konto) w jednym z pakietów:
a. 1 Konto,
b. Konto PROSTOoszczędzające,
c. Konto PROSTOoszczędzające PLUS,
d. Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM oraz
2) zawrze umowę o dostęp do Konta za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonicznego
3) złoży wniosek o wydanie do Konta debetowej karty płatniczej w PLN
4) otworzy w ramach Konta co najmniej jeden Rachunek Oszczędzam w PLN (dalej: Rachunek Oszczędzam)
5) uruchomi usługę „CAsaver” („Oszczędzam na okrągło”)
6) zapewni stałe wpływy na Konto zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu
7) nie wyrazi sprzeciwu wobec działań marketingowych Banku
8) wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną
9) poda numer telefonu komórkowego lub adres email do kontaktu
10) potwierdzi przystąpienie do Promocji

Uczestnikiem nie może być osoba fizyczna, która w okresie do 90 dni przed datą rozpoczęcia Promocji była posiadaczem konta indywidualnego lub jednym z Posiadaczy Konta wspólnego prowadzonego w pakiecie innym niż pakiet depozytowy lub w dowolnym terminie przed datą rozpoczęcia promocji była uczestnikiem organizowanych przez bank promocji „Jesteśmy gotowi”, „Jesteśmy gotowi 2” lub „Jesteśmy gotowi – edycja internetowa”.

By móc skorzystać z promocji należy zadeklarować stałą wpłatę na konto wynoszącą 1500 zł miesięcznie. W tym celu należy złożyć „Zlecenie przekazywania środków” w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, emerytury lub renty lub „Deklarację stałego zasilania konta” w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz uzyskujących dochody z innych tytułów. Osobiście polecam tą ostatnią propozycję – Deklaracja stałego zasilania konta dochodami z innych tytułów. Banku nie interesuje wówczas skąd będzie dany wpływ, grunt żeby było zapewnione 1500 zł miesięcznie.

Pamiętajcie, że jednym z warunków promocji jest utrzymywanie aktywnego konta przez okres co najmniej 18 miesięcy. Wcześniejsze wypowiedzenie umowy może skutkować żądaniem zwrotu wypłaconej dotychczas premii.

Teraz już subiektywnie. Domyślam się, iż w waszych oczach promocja jest bardzo skomplikowana. Jednak sam korzystam z tej propozycji w ramach pierwszej edycji promocji „Jesteśmy gotowi”. Premię 100 zł otrzymałem bezproblemowo, dokonując pierwszego przelewu na 1500 zł. Zwrot za rachunki otrzymuję od razu po opłaceniu danego rachunku. Wcześniej wystarczyło udokumentować rachunki na stronie credit-agricole.pl/oszczedzaj-na-rachunkach, co zajmuje chwilę. Premię za płatności kartą wpadają spontanicznie, za codzienne zakupy dlatego warto z nich korzystać.

Link do regulaminu: Regulamin promocji 

Do promocji możecie dołączyć do 30 czerwca 2015 roku (włącznie).

Po wypełnieniu formularza dostępnego pod linkiem Otwórz Konto Credit Agricole, sami zdecydujecie czy wolicie otworzyć konto poprzez:

  • dostarczenie dokumentów przesyłką kurierską czy
  • przelew identyfikacyjny z obecnego banku.

Promocyjne konto możecie założyć tylko przez Internet!

Screen Shot 06-04-15 at 07.46 PM

 

Teraz krótko o samych kontach: Link do tabeli opłat i prowizji: TOiP Credit Agricole 

Do wyboru macie:

  • Dla osób do 27 roku życia – 1 Konto

– prowadzenie konta jest bezpłatne, karta debetowa jest bezpłatna w przypadku wykonania transakcji na kwotę minimum 100 zł miesięcznie, w przeciwnym wypadku 2 zł.

  • Dla osób powyżej 27 roku życia:

Konto PROSTOoszczędzające

– stała opłata za prowadzenie konta 4 zł oraz za kartę debetową 3 zł

Konto PROSTOoszczędzające PLUS

– opłata za prowadzenie konta 0 zł (jeśli dokonamy wpływ na co najmniej 1500 zł lub 1000 zł w przypadku osób w wieku do 30 lat, brak wpłaty – 8 zł)

– opłata za kartę debetową 0 zł (przy obrocie kartą na co najmniej 500 zł, brak obrotu – 6,90 zł)

– darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce

Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM

– opłata za prowadzenie konta 0 zł (jeśli dokonamy wpływ na co najmniej 10000 zł,
brak wpłaty – 16 zł)

– opłata za kartę debetową 0 zł

– darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce

Link do tabeli opłat i prowizji: TOiP Credit Agricole 

Sprawdź również:

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


10

lat
na rynku

25

tysięcy
polubień

7

tysięcy członków
grupy

2.5

tysięcy
artykułów