fbpx

UniLokata PLUS z premią w wysokości 1% wpłacanej kwoty. Zdobądź 100 zł, 500 zł lub 1000 zł bonusu + to co wypracuje fundusz

screen-shot-10-19-16-at-11-40-am

Dzisiejszy wpis przeznaczony jest dla osób poszukujących wyższych stóp zwrotu niż w przypadku tradycyjnych depozytów bankowych. TFI Union Investment oferuje swoim nowym i powracającym klientom premię w wysokości 1% wartości wpłacanych środków na UniLokatę, odpowiednio 100 zł dla 10.000 zł, 500 zł dla 50.000 zł oraz 1000 zł dla 100.000 zł. Policzyłem, iż dzięki tej swoistej podwyżce, roczna rentowność inwestycji może wynieść ponad 5%. W związku z faktem, iż inwestowanie w fundusze inwestycyjne niesie za sobą pewne ryzyko, dokonałem bardzo dogłębnej analizy tego zagadnienia. Następnie, krok po kroku opowiadam jak skorzystać z promocji, by w pełni zmaksymalizować uzyskane korzyści. UniLokata Plus to również dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą zakładać kolejnego konta osobistego czy spełniać warunków zapewniania transakcji bezgotówkowych na określoną kwotę.

 

 

Czym jest UniLokata

UniLokata jest funduszem inwestycyjnym należącym do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Union Investment. Należy on do grupy funduszy pieniężnych. W pięciostopniowej skali ryzyka, fundusz otrzymał ocenę 2 – niskie ryzyko. Jak możemy przeczytać w karcie funduszu, jego polityka inwestycyjna jest następująca:

UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych: krótkoterminowe papiery skarbowe oraz polskie dłużne instrumenty korporacyjne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok.

O ile papiery skarbowe uznawane są za jedną z najbezpieczniejszych form inwestycji, o tyle kilku emitentów obligacji korporacyjnych nie wywiązało się z przyrzeczenia wykupu obligacji oraz wypłaty odsetek (na przykład Gant czy DSS). W karcie informacyjnej znajdziemy jednak 10 największych pozycji, w które zaangażowany jest obecnie fundusz UniLokata. Według danych z 30 czerwca 2016 roku są to duże spółki giełdowe. Poniżej zrzut z karty produktu:

screen-shot-10-19-16-at-04-17-pm

 

Cel inwestycyjny funduszu w 2016 roku to osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie od 2% do 3%, czyli mniej więcej tyle co na tradycyjnej lokacie. Wartość ta obowiązuje już po odliczeniu kosztów zarządzania, które wynoszą maksymalnie 2% wartości aktywów (w sprawozdaniu z 30 czerwca 2016 roku możemy wyczytać, iż obecna stawka za zarządzanie ustalona jest na 0,9%). Praktyką rynkową jest prezentowanie wyników funduszu już po odtrąceniu kosztów zarządzania. Dzięki temu łatwo porównać wyniki osiągane przez różne fundusze. Dużym plusem tej inwestycji jest brak opłaty manipulacyjnej oraz brak opłaty za umorzenie jednostek funduszu. Mówiąc prościej, na początku inwestycji nie pobiera się żadnych opłat – cały wpłacony kapitał pracuje dla osiągania zysków oraz nie pobiera się opłat z tytułu „wyjścia z inwestycji”.

Przez ostatnie 12 miesięcy fundusz wypracował stopę zwrotu nieco niższą niż cel inwestycyjny, a mianowicie 1,77% (na dzień 19 października 2016 roku). Dlatego taką wartość zastosuję w mojej symulacji opłacalności inwestycji. Jeśli stopy procentowe nie zmienią się w najbliższym czasie (a na to się raczej zapowiada) oraz żaden z emitentów nie upadnie – roczna stopa zwrotu będzie oscylować wokół tej właśnie wartości. Mimo to, stworzyłem arkusz kalkulacyjny, w którym będziecie mogli sprawdzić rentowności dla innych stóp zwrotu, na przykład 2%, 3% czy choćby 0% (wówczas zyskiem będzie jedynie premia) oraz okresów. Zainteresowanych zapraszam do pozostawiania komentarzy wraz z adresem mailowym (widocznym tylko dla mnie) Dodam tylko, iż od momentu powstania (styczeń 2012 roku), fundusz nie zanotował ujemnego wyniku w skali roku.

 

Ile możemy na tym zarobić

Na stronie UniLokata.pl znajduje się taka oto grafika:

screen-shot-10-19-16-at-04-53-pm

Cel inwestycyjny już omówiłem. Skąd zatem 3,65% (netto) w skali roku, skoro premia wynosi 1%? Otóż powyższa wartość oznacza roczną rentowność inwestycji jaką daje sam wypłacony bonus. Przykład:

  • kwota – 10.000 zł,
  • bonus – 100 zł,
  • czas trwania – 100 dni.

 

100 zł / 10000 zł x 365 dni / 100 dni x [100%] = 3,65%

 

Nie jest to jednak do końca prawda. Otóż po upływie 100 dni, organizator ma jeszcze 30 dni na wypłatę premii. Zatem rentowność bonusu należy policzyć w skali 130 dni. W praktyce, wstrzelenie się w równe 130 dni nie jest oczywiście takie proste. W rzeczywistości, może dojść kilka dni związanych z księgowaniem środków oraz późniejszą wypłatą środków. 130 dni jest niejako „okresem minimalnym” na potrzeby przejrzystej symulacji.

 

100 zł / 10000 zł x 365 dni / 130 dni x [100%] = 2,81%

 

Teraz należy dodać zysk wyrażony w procentach, jaki przyniesie nam inwestycja w fundusz. Dla ułatwienia zakładamy, iż całość (zarówno kapitał jak i premię) wypłacamy po 130 dniach. Wcześniej natomiast założyliśmy, iż fundusz przyniesie stopę zwrotu równą 1,77% w skali roku. Po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych będzie to 1,43%. Sumując 1,43% oraz 2,81% otrzymujemy wartość równą 4,24% netto. Aby porównać ten wynik z lokatami, których oprocentowanie podawane jest brutto, otrzymany wynik należy „ubruttowić”.

 

4,24% / (1-0,19) = 5,23%

 

Ciężko jest bezpośrednio porównywać lokaty bankowe oraz wyniki funduszy inwestycyjnych. Jednak mając na uwadze oraz akceptując ryzyko, jakie niesie za sobą UniLokata, warto pochylić się nad tą propozycją. Na rynku nie znajdziemy obecnie lokat z oprocentowaniem powyżej 5%. Oczywiście jest to tylko symulacja, wynik funduszu może być gorszy lub lepszy. Gdyby fundusz przyniósł stopę zwrotu równą 0%, wówczas roczna rentowność wyniosłaby 2,81% netto, a po ubruttowieniu 3,47% (całkiem nieźle).

Jeśli chcecie porównać otrzymany wynik z ofertami lokat bankowych, zapraszam do zapoznania się z rankingiem lokat bankowych. Przewagą UniLokaty nad tradycyjnymi depozytami jest fakt, iż nie musicie zakładać kolejnego konta osobistego, wyrabiać karty debetowej wraz z zapewnieniem transakcji bezgotówkowych na określoną kwotę czy chodzić po oddziałach. Obsługa odbywa się w pełni online. W zasadzie jedynym warunkiem jest utrzymanie środków na rejestrze przez minimum 100 dni. 

 

 

Uczestnicy promocji

W promocji UniLokata Plus mogą wziąć udział zarówno całkiem nowi, jak i powracający klienci Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Union Investment. Warunkiem jest nieposiadanie żadnych środków w ramach funduszy w okresie od 1 września 2016 roku do dnia rejestracji w promocji. Standardowo z promocji wyłączeni są pracownicy TFI Union Investment. 

 

Zasady udziału w promocji

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania bonusu jest rejestracja na dedykowanej stronie promocji unilokataplus.pl. Należy tego dokonać w okresie trwania promocji, a mianowicie od 9 września do 31 października 2016 roku. Podczas rejestracji podajecie podstawowe dane oraz akceptujecie regulamin, a także wyrażacie zgodę na kontakt telefoniczny i mailowy. Formularz i tak nie przepuści Was dalej, w przypadku, gdy nie odhaczycie obu pól. Następnie, w wiadomości mailowej otrzymacie potwierdzenie rejestracji w promocji oraz link do otwarcia rejestru w Union Investment. Gdy Wasz rejestr będzie już otwarty, wystarczy, że zasilicie go odpowiednią kwotą: 10.000 zł, 50.000 zł lub 100.000 zł.

Liczba rejestrów objętych promocją jest ograniczona:

  • 10.000 zł – 200 rejestrów,
  • 50.000 zł – 100 rejestrów,
  • 100.000 zł – 50 rejestrów.

Mam na szczęście dobre informacje. Po pierwsze – limity nadal nie są wyczerpane, po drugie – w przypadku dużego zainteresowania organizator może rozszerzyć dostępną pulę, po trzecie – po zarejestrowaniu się w akcji, zadzwoni do Was konsultant, by potwierdzić dane oraz poinformować Was o uczestnictwie w promocji.

Wpłata oraz rozliczenie jednostek na rejestrze musi nastąpić do 31 października 2016 roku, więc lepiej nie czekać z rejestracją do ostatniego dnia promocji. Lepiej zostawić te 2-3 dni w zapasie.

Gdy środki zostaną już zaksięgowane musicie utrzymać otwartą pozycję przez 100 dni, licząc od 1 listopada 2016 roku. Mówiąc bardziej szczegółowo w okresie od 1 listopada 2016 roku do 8 lutego 2017 roku nie dokonacie żadnego odkupienia, zamiany ani konwersji jednostek funduszu. Jeszcze prościej? – w wymienionym okresie nie będziecie ruszali środków zgromadzonych na funduszu 🙂 Oczywiście w trakcie trwania promocji możecie je wypłacić wraz z narosłym zyskiem, aczkolwiek w takiej sytuacji nie uzyskacie prawa do wypłaty premii. To dobre rozwiązanie w przypadku, gdybyście pilnie potrzebowali dostępu do kapitału.

Union Investment TFI w terminie 30 dni od zakończenia okresu promocji (czyli licząc od 8 lutego 2017 roku) poinformuje Was mailowo o wypłacie nagrody. Nagroda nie będzie jednak wypłacona w postaci przelewu na konto, jak to ma miejsce w przypadku promocji „lokat z premią”. Union Investment przekaże Wam bonus na rejestr w formie zakupu kolejnych jednostek funduszu, odpowiednio na kwotę 100 zł, 500 zł lub 1000 zł. Są to już kwoty netto, organizator potrąci i odprowadzi za Was podatek dochodowy od uzyskanej premii.

Zatem po 8 lutego 2017 roku możecie umorzyć środki z dotychczasowej inwestycji, natomiast jednostki zakupione w ramach premii, będą dostępne do umorzenia po upływie 30 dni. Oczywiście możecie zdecydować się na dłuższe utrzymywanie środków na funduszu. Fundusz Inwestycyjny UniLokata ma charakter otwarty, nie posiada określonej daty „zamknięcia funduszu”. Możecie nadal trzymać na nim środki, jeśli zadowala Was uzyskiwana stopa zwrotu. 100-dniowy okres jest tylko warunkiem uzyskania jednorazowej premii (minimalny czas trwania utrzymywania środków na rejestrze). Należy jednak przyznać, iż wypłacana premia znacząco wpływa na rentowność inwestycji. Im krócej będziecie utrzymywać środki w funduszu, tym wyższą roczną rentowność uda się Wam z niego „wycisnąć”. Wybór należy do Was 🙂

Po szczegóły odsyłam do regulaminu promocji oraz na stronę promocji unilokataplus.pl. Mam nadzieję, iż moja analiza jest wyczerpująca. W razie pytań lub sugestii, zapraszam do komentowania.

 

Przypominam jednocześnie o szeregu aktualnych promocji, które pozwolą Wam osiągnąć dodatkowy dochód:

eKonto z premią do 300 zł + oprocentowanie 3% w mBanku

Konto Freemium/Premium w TMUB z 5% moneyback

Bank Millennium: do 360 zł premii w ramach moneyback

PKO BP: Otwórz konto i odbierz 100 zł premii

Konto z Lwem w banku ING z 100 zł premii

Lokata db Plan 500+Premia w Deutsche Banku z premią roczną do 500 zł

Nawet 600 zł premii od Idea Banku w promocji „Premiowanie za bankowanie”

Karta kredytowa BPH Fair z premią do 300 zł oraz moneyback

Karta kredytowa Simplicity + voucher o wartości 400 zł do mall.pl

Karta kredytowa Simplicity + voucher o wartości 400 zł do Allegro.pl

Karta kredytowa Simplicity + 5% moneyback, do 400 zł rocznie

Karta kredytowa Simplicity + telefon LG o wartości 549 zł

 

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn bądź zapisz się na newsletter

.

[efb_likebox fanpage_url=”JakDorobic” box_width=”250″ box_height=”” locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

Zapisz się na NewsletterJAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


10

lat
na rynku

25

tysięcy
polubień

7

tysięcy członków
grupy

2.5

tysięcy
artykułów