fbpx

Sprawdź jak możesz obniżyć swój podatek dochodowy PIT, czyli jakie ulgi i odliczenia przysługują Ci w rozliczeniu za 2016 rok

Po wczorajszym wpisie dotyczącym „1% podatku” kontynuujemy wątek corocznego rozliczania się z fiskusem. Dzisiaj przedstawiam najpopularniejsze ulgi podatkowe oraz odliczenia od podatku, z których możecie skorzystać za rok 2016. Wiele osób tak naprawdę nie posiada świadomości na temat ulg, które im przysługują. Jeśli PIT rozlicza za Was znajomy lub korzystacie z możliwości uproszczonego rozliczenia przez Urząd Skarbowy, dostępne ulgi przechodzą Wam koło nosa. Należy mieć na uwadze, iż są to w pełni legalne sposoby na optymalizację podatkową. Jak sami widzicie, hasło to dotyczy nie tylko przedsiębiorców. W artykule przedstawiam najpopularniejsze formy ulg, z których możecie skorzystać w rozliczeniu za 2016 rok. Nie będę ich opisywał szczegółowo, a jedynie pokrótce omówię jak skorzystać z poszczególnego odliczenia. Jeśli stwierdzicie, iż dana ulga może mieć zastosowanie w waszym przypadku, to umawiamy się w ten sposób, iż konkretów poszukacie już samodzielnie na stronie Ministerstwa Finansów lub na portalach branżowych.

 

 

Odliczenia od dochodu a odliczenia od podatku

Na wstępie warto rozróżnić odliczenia od dochodu od odliczeń bezpośrednio od kwoty podatku. W uproszczeniu, podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodami a zapłaconymi składkami na ZUS oraz kosztami uzyskania przychodów. Odliczenia od dochodu pozwalają zmniejszyć podstawę opodatkowania, czyli jest on naliczany od niższej kwoty. Czym innym jest odliczenie od już naliczonego podatku, w którym to ulgę odejmujemy od kwoty podatku, który mieliśmy standardowo zapłacić. Jak jednak łatwo się domyśleć, form odliczeń od podatku jest niezmiernie mało. Do tej grupy zalicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę na dzieci oraz ulgę na powrót, mającą zastosowanie w przypadku osób posiadających źródło zarobkowania poza granicami Polski. W dzisiejszym wpisie prezentuję tylko jedno odliczenie od podatku, tak zwaną „ulgę prorodzinną” oraz najczęściej spotykane odliczenia od dochodu, a mianowicie:

  • na Internet;
  • wpłaty na IKZE;
  • darowizny na cele pożytku publicznego;
  • darowizny na cele kultu religijnego;
  • krwiodawstwo,
  • ulga rehabilitacyjna.

 

Ulga na dziecko

Ulga ta jest elementem polityki prorodzinnej stosowanej przez rząd. Jak wcześniej wspomniałem, ulgę tę odlicza się bezpośrednio od podatku. Mało tego, jeżeli wartość przysługującej ulgi jest wyższa od kwoty naliczonego podatku, Urząd Skarbowy wypłaca różnicę w gotówce. 

Kwota ulgi w skali miesięcznej wynosi:

  • na pierwsze dziecko – 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł)
  • na drugie dziecko  –  92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł)
  • na trzecie dziecko  –  166,67 zł (rocznie 2 000,04 zł)
  • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł (rocznie 2 700 zł)

W przypadku posiadania tylko jednego dziecka, stosowane jest dodatkowo kryterium dochodowości. Natomiast rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

 

Ulga na Internet

Śmiało można powiedzieć, iż ulga ta jest wygaszana. Możecie z niej skorzystać dwukrotnie (na przykład rozliczając rok 2016 oraz 2017), ale tylko pod warunkiem, iż nigdy wcześniej z niej nie korzystaliście. Jeśli na przykład z ulgi skorzystaliście w rozliczeniu za 2014 oraz 2015 rok, ulga już Wam nie przysługuje. Analogicznie jeśli w zeznaniu za 2015 rok skorzystaliście z niej pierwszy raz, ulgę będziecie mogli w tym roku odliczyć po raz ostatni (z ulgi na Internet można korzystać w dwóch następujących po sobie latach).

Ulga za Internet wynosi maksymalnie 760 zł za każdy rok podatkowy. Jeżeli suma waszych rachunków była niższa w danym roku – możecie odpisać tylko rzeczywistą wartość poniesionych kosztów (na przykład 50 zł x 12 = 600 zł).

Odliczyć można zarówno koszty poniesione z tytułu użytkowania Internetu stacjonarnego, mobilnego (nawet tego, który używamy w komórkach), a nawet za korzystanie z usług kawiarenek internetowych.

Ulgę za Internet odejmuje się od podstawy opodatkowania (a nie od kwoty podatku).
W związku z tym, jeżeli macie możliwość odliczenia pełnej kwoty 760 zł i znajdujecie się w I progu podatkowym, wasza oszczędność wyniesie 760 zł x 18% = 136,80 zł. Jeśli ponosicie wyższe opłaty z tytułu użytkowania Internetu, nadwyżkę może odliczyć Wasz mąż/żona. Na przykład roczne koszty za Internet wynoszą 1320 zł (110 zł x 12 miesięcy). Wówczas pierwsza osoba odlicza 760 zł, zaś małżonek 560 zł (560 zł x 18% = 100,80 zł).

 

Wpłaty na IKZE

Jeżeli zdecydowaliście się oszczędzać na przyszłą emeryturę w tak zwanym III filarze, również możecie skorzystać z ulgi podatkowej. Zarezerwowana jest ona dla posiadaczy Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Na wstępie dodam, iż ulga nie dotyczy posiadaczy IKE.

W 2016 roku mogliście wpłacić do IKZE maksymalnie 4866 zł. Nie będę w tym momencie tłumaczył skąd się bierze taka, a nie inna kwota, bo nie w tym rzecz. Środki wpłacone na rzecz IKZE w danym roku możecie odliczyć w kwocie realnej, a więc tyle ile wyniosła rzeczywiście wpłacona składka. Z tej formy ulgi mogą skorzystać osoby rozliczające się według zasad ogólnych 18% i 32% (PIT – 36 oraz PIT – 37), liniowo 19% (PIT – 36L) oraz ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28). Moim zdaniem IKZE jest najkorzystniejsze dla osób wpadających w tak zwany II próg podatkowy, a więc 32%.

Jaka będzie oszczędność na podatku dzięki wpłatom do IKZE? W przypadku I progu podatkowego, oszczędność wyniesie 4866 x 18% = 875,88 zł, zaś osoby, których dochody zalicza się do II progu podatkowego 4866 x 32% = 1557,12 zł. Należy mieć jednak na uwadze, iż wypłaty z IKZE (gdy już osiągniecie odpowiedni wiek) będą obarczone zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%.

 

Darowizny na cele pożytku publicznego

Niewiele osób wie, iż środki przekazane na cele związane z dobroczynnością mogą w pewnym stopniu obniżyć podstawę opodatkowania. Jest to niejako nagroda od państwa za wspieranie instytucji non profit. Darowizny możecie przekazywać na różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne oraz pozostałe instytucje zajmujące się dobroczynnością dopuszczone przez ustawę.

Sumę środków przekazanych na organizacje pożytku publicznego można odliczyć w kwocie do 6% uzyskanego w danym roku dochodu.

Przykład:

Jeżeli dochód roczny wyniósł 30 000 zł, możecie maksymalnie obniżyć podstawę opodatkowania o 1800 zł (6% x 30000 zł = 1800 zł). Oczywiście w przypadku, gdy w rzeczywistości przekazaliście taką kwotę na dobroczynność. Oszczędność podatkowa wyniesie w tym wypadku 1800 zł x 18% = 324 zł.

Informację o przekazanej darowiźnie przekazuje się standardowo w załączniku PIT/0. Jedynym dowodem w przypadku przekazania darowizny pieniężnej jest potwierdzenie wykonania przelewu z wyszczególnieniem danych obdarowanego. Niestety darowizny w postaci gotówki nie sposób udowodnić, dlatego nie można jej odpisać w zeznaniu podatkowym.

 

Krwiodawstwo

Zdarza się Wam honorowo (lub macie taki zamiar) oddawać krew? Oprócz satysfakcji związanej z tym przedsięwzięciem (oraz czekolad 😀 ) możecie dodatkowo zaoszczędzić na podatku dochodowym. Krwiodawstwo jest jedną z form darowizny, dlatego można ją odliczyć na podobnych zasadach jak darowizny na cele pożytku publicznego. Obowiązuje taka sama forma odliczeń (od dochodu) oraz  maksymalny limit odliczenia (zasada 6% – łącznie dla wszystkich typów darowizn).

Jak zatem wycenić krew oraz osocze, które można przekazać. Reguluje to ustawowy ekwiwalent pieniężny, który wynosi tak samo w przypadku krwi jak i osocza 130 zł za 1 litr płynu. Maksymalnie (rocznie) można oddać 2,7 l krwi (6 x 450 ml) w przypadku mężczyzn oraz 1,8 l krwi (4 x 450 ml) w przypadku kobiet. Osocza można oddać aż 25 l bez względu na płeć. 

Przykład

Dochód roczny wyniósł 30000 zł. Maksymalnie można więc odliczyć 30000 zł x 6% = 1800 zł. Jeżeli dana osoba oddała na przykład 25 litrów osocza (według ekwiwalentu o wartości 25 x 130 zł = 3250 zł) to i tak może odliczyć maksymalnie 1800 zł (i to w przypadku, gdy nie ofiarowała żadnych innych darowizn).

Ulgę tradycyjnie ujmujemy w PIT/0, zaś dokumentem potwierdzającym możliwość skorzystania z odliczenia jest zaświadczenie wydawane ze stacji krwiodawstwa. 

 

Darowizny na cele kultu religijnego

W tym przypadku obowiązują te same zasady jakie dotyczą darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (do 6% uzyskanego w danym roku dochodu). Jednak tutaj środki przekazywane są na cele kultu religijnego (na przykład budowa kościoła, bądź jego remont). Jeżeli przyjmujecie księdza „po kolędzie” warto się zastanowić czy zamiast gotówki nie lepiej do koperty włożyć… kopię przelewu. Wówczas tak przekazane środki możecie odliczyć od uzyskanego dochodu. 

 

Ulga rehabilitacyjna

Ulga ta ma bardzo szeroki zakres. Mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne, jak i opiekunowie osób niepełnosprawnych. W ramach odliczeń możecie uwzględnić: używanie samochodu na rzecz osoby niepełnosprawnej lub dojazdy komunikacją publiczną, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych lub koloniach, wydatki na zakup leków, opiekę pielęgniarską, utrzymanie psa asystującego, dostosowanie mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej itd. Szczegółowo lista znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów. Zagadnienie to jest zbyt szerokie, aby omawiać je w ramach bloga. Warto tylko wspomnieć, iż niektóre wydatki są limitowane, zaś inne nie. Z mojej wiedzy wynika, iż niestety Urzędy Skarbowe dość często kwestionują stosowanie ulgi rehabilitacyjnej. Wiadomym jest, iż łatwiej pociągnąć do odpowiedzialności niepełnosprawnego niż dużą korporację stosującą agresywną optymalizację podatkową…

 

Przypominam jednocześnie o szeregu aktualnych promocji, które pozwolą Wam osiągnąć dodatkowy dochód:

Vouchery o wartości 150 zł za założenie konta w Getin Banku
 
200 zł łatwej premii od Santander Bank Polska
 
200 zł premii na start w promocji Konta Przekorzystnego w Pekao S.A.
 
Bitwala: darmowe konto z 15 euro premii w programie poleceń
 
200 zł premii za założenie Konta Jakże Osobistego w Alior Banku
 
Po 10 funtów premii dla obu stron w programie poleceń Xendpay
 
Monese: 20 funtów premii w programie poleceń
 
Citi Handlowy: 400 zł do Lidla z darmową kartą kredytową
 
138 zł zniżki na wynajem apartamentu/pokoju w serwisie Airbnb

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn bądź zapisz się na newsletter

.

[efb_likebox fanpage_url=”JakDorobic” box_width=”250″ box_height=”” locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


10

lat
na rynku

25

tysięcy
polubień

7

tysięcy członków
grupy

2.5

tysięcy
artykułów