fbpx

Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów,
Część III – Stypendium rektora

Ten artykuł jest już nieaktualny…

…ale bez obaw! Jego najnowszą wersję znajdziesz w tym miejscu.

money-367976_640

W kolejnej części cyklu Pieniądze dla studentów pochylę się nad tematem stypendium rektora. Kluczowe pytanie na dziś to: czy osiągając wysokie stopnie podczas studiów można dodatkowo dorobić? Odpowiedź brzmi: oczywiście, że tak. Studenci odznaczający się wysokimi wynikami w nauce, sporcie lub na polu naukowym bądź artystycznym mogą starać się o tak zwane stypendium rektora. Jest to określona przez daną uczelnię kwota pieniężna wypłacana studentowi przez okres 9 lub 10 miesięcy w roku akademickim następującym po roku uzyskania odpowiednich wyników. W dzisiejszym artykule dowiecie się jak wygląda procedura ubiegania się o to stypendium oraz jak należy udokumentować osiągnięcia, będące podstawą uzyskania stypendium.

00-07-19-25_640

Kto może ubiegać się o stypendium rektora?

Według ustawy jest to student, który w poprzednim roku akademickim spełnił co najmniej jeden z wymienionych warunków:

  • uzyskał wysoką średnią ocen;
  • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
  • miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

Jeżeli jesteście ciekawi czy wasza średnia ocen ma szansę na zapewnienie wam stypendium rektora, warto zapoznać się z progami punktowymi, które gwarantowały otrzymanie stypendium w poprzednich latach. Informacje takie powinny być zamieszczone na stronie każdej uczelni w sekcji związanej z pomocą materialną dla studentów. Jeszcze łatwiej je odnaleźć, wpisując w wyszukiwarce hasło „progi punktowe stypendium rektora [nazwa uczelni].

Jakie dokumenty wymagają uczelnie w celu uzyskania stypendium rektora?

Podstawowym dokumentem jest wniosek o stypendium rektora. Zazwyczaj wypełnia się go online, po czym drukuje, podpisuje i składa na uczelni (w dziekanacie lub biurze do spraw socjalnych).

Pozostałe dokumenty mają na celu udowodnić osiągnięcia, za które możecie otrzymać stypendium. Należą do nich między innymi:

  • Zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki, wyliczonej zgodnie z zasadami danej uczelni.  Na zaświadczeniu powinna znaleźć się informacja o skali ocen.
  • W przypadku wskazania osiągnięć: dokumenty poświadczające osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne. Wykaz uznawanych dokumentów znajdziecie na stronie internetowej waszej uczelni w sekcji związanej ze stypendiami.
  • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w olimpiadzie przedmiotowej, na którym będzie określona liczba uzyskanych punktów albo zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata olimpiady międzynarodowej.

Kto nie może ubiegać się o stypendium rektora

– studenci posiadający tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany),

– osoby, które ukończyły już jakiś kierunek i wnioskują na studiach I stopnia,

– jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy;

– jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia (jeśli ktoś rozpoczął ich kilka) upłynęły więcej niż 3 lata,

– studenci powtarzający rok studiów,

– osoboy, które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,

– studenci, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok studiów (np. w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego, czy w wypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej).

Czy stypendium można otrzymywać na kilku kierunkach?

Niestety na wniosku każdy student musi podpisać oświadczenie o niepobieraniu stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku. W związku z tym, student musi wybrać, na której uczelni woli pobierać stypendium (niezależnie od czasu, na jaki stypendium jest przyznawane). Wobec tego, studiując na więcej dwóch lub nawet więcej kierunkach – o stypendium możecie się ubiegać tylko na jednym z nich.

To co najważniejsze czyli liczby

1) Terminy – na części uczelni ostatnim dniem na złożenie wniosku jest 15 października. Jednak dla pewności lepiej sprawdzić jak wygląda ta kwestia na waszych studiach.

2) Ilość osób uprawnionych do uzyskania stypendium rektora – zazwyczaj 5-10% studentów, którzy uzyskali najwięcej punktów w klasyfikacji do stypendium rektora

3) Ile można zyskać (aż dziw, że od tego nie zacząłem)
Tutaj sprawa wygląda indywidualnie dla każdej z uczelni. Możemy bazować na przykładach z roku akademickiego 2014/2015

Uniwersytet Warszawski: 550 zł

Uniwersytet Szczeciński: 200 – 750 zł

Uniwersytet Śląski: 510 – 550 zł

Uniwersytet Jagielloński: 550 zł

Podsumowując wpis ten zawiera ogólne informacje na temat stypendium rektora. Więcej informacji znajdziecie na stronach internetowych waszych uczelni w sekcjach związanych z przyznawaniem stypendiów. Jak dorobić na studiach? Odpowiedź jest prosta: warto się dobrze uczyć lub osiągać wysokie wyniki w sporcie, nauce bądź działalności artystycznej.

Pozostałe wpisy z cyklu:

Część I – Stypendium socjalne i Zapomoga

Część II – Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz dotacje z PFRON

Część IV – Kredyt studencki

Część V – Granty oraz stypendia pozarządowe

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów