fbpx

Referendum Ogólnokrajowe 2015 – czyli jak zostać członkiem komisji do spraw referendum i dorobić od 140 do 180 zł

ballot-32201_640
Jak większość z Was już wie, 6. września tego roku odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Aby skutecznie przeprowadzić to przedsięwzięcie, tak jak w przypadku wyborów należy powołać komisje zajmujące się obsługą referendum. W dzisiejszym wpisie dowiecie się jak zostać członkiem komisji obwodowej, jakie obowiązki na Was spoczywają oraz jakiego wynagrodzenia możecie się spodziewać. Zapraszam do lektury.

 

[Aktualizacja]

Jeżeli szukasz informacji dotyczących pracy w komisji wyborczej podczas wyborów do Sejmu i Senatu, które odbędą się 25 października 2015 roku wejdź na:

Jak zostać członkiem komisji wyborczej podczas zbliżających się wyborów do sejmu i senatu 2015 – kompendium wiedzy pozwalające dorobić od 160 do 200 zł za pracę w komisji wyborczej

 

25. maja, gdy publikowałem artykuł podsumowujący pracę w komisji wyborczej podczas wyborów prezydenckich, wspomniałem, iż następna taka okazja pojawi się dopiero w Październiku (wybory parlamentarne). Okazało się jednak, iż jeszcze w tym roku odbędzie się referendum, które również będzie wymagało zatrudnienia rzeszy osób do jego obsługi. Oficjalny termin referendum ustalono na 6 września 2015 roku. Pytania na jakie odpowiedzą Polacy to:

1) „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

2) „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

3) „Czy jest  Pani/Pan za  wprowadzeniem zasady ogólnej  rozstrzygania wątpliwości co  do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

 

Referendum odbędzie się w godzinach 6:00 – 22:00 (16 godzin). W przeciwieństwie do wyborów samorządowych czy prezydenckich, które trwały od 7:00 do 21:00 (14 godzin). Stawki dla osób pracujących w obwodowych komisjach do spraw referendum kształtują się następująco:

 • dla przewodniczących  – 180 zł; 
 • dla zastępców przewodniczących  – 160 zł; 
 • dla członków komisji – 140 zł.

W porównaniu do wyborów prezydenckich, diety spadły w każdym przypadku o 20 zł. Nie mówiąc już o wyborach samorządowych, gdzie stawki kształtowały się w przedziale 300 – 380 zł. Ponadto referendum trwa o 2 godziny dłużej. Nic jednak nie dzieje się bez przyczyny. Referenda cechują się niższą frekwencją niż wybory podmiotowe. Swoją opinię wysnuwam na podstawie przeprowadzanych referendów lokalnych. Ostatnie referendum ogólnopolskie odbyło się w 2003 roku i dotyczyło wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Frekwencja wyniosła 58,85 %, z tym że głosowanie trwało 2 dni. Dla przypomnienia, referendum jest wiążące, jeżeli wzięło w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. W przeciwnym wypadku referendum jest ważna, ale ma jedynie charakter opiniotwórczy.

 

Jak zostać członkiem komisji do spraw referendum

Według obowiązujących przepisów obwodową komisję do spraw referendum w kraju powołuje, spośród osób uprawnionych do udziału w referendum, wójt (burmistrz, prezydent miasta). W rzeczywistości wymieniony organ jedynie zatwierdza listę kandydatów zgłoszonych przez uprawnione podmioty (oraz dokonuje publicznego losowania, o czym później) po sprawdzeniu podstawowego warunku, a mianowicie: kandydatami na członków komisji mogą być tylko osoby stale zamieszkałe na obszarze danej gminy, tj. ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy (w przypadku m. st. Warszawy osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców którejkolwiek z dzielnic).

W skład obwodowej komisji do spraw referendum powołuje się od 4 do 8 osób oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych albo pracowników jednostek, w których został utworzony odrębny obwód głosowania. Członków komisji powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, tj. partie polityczne, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz fundacje, które otrzymają od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie uprawniające do udziału w tego rodzaju kampanii referendalnej. Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii znajdziecie tutaj : PKW – Podmioty.

PKW podkreśla w swoich komunikatach: Państwowa Komisja Wyborcza nie prowadzi rekrutacji kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum. Jeżeli więc chcecie dostać się do komisji z ramienia konkretnej partii bądź stowarzyszenia musicie w tym celu skontaktować się z pełnomocnikiem wyznaczonym przez dane ugrupowanie. 

 

Jak to zrobić w praktyce

Swoje kandydatury zgłasza się do pełnomocników lokalnych. Jak więc do nich dotrzeć?

1) Zapytać kogoś znajomego, który działa w jakiejś partii/fundacji – do kogo zgłosić swoją kandydaturę;

2) Jeżeli nie znacie takiej osoby, wejdźcie jeszcze raz na listę podmiotów, odnajdźcie ugrupowanie z ramienia którego chcielibyście się starać o pracę w komisji, następnie wyszukajcie jego stronę internetową, a tam kontaktu do pełnomocnika struktury w waszym regionie. Jeżeli nie będzie takowej informacji, warto zadzwonić lub wysłać maila do danego stowarzyszenia, fundacji itd.

3) Jeśli i tak wam się nie udało – daję od siebie wskazówki jak zgłosić swój udział. Wejdźcie na jakiś portal ogłoszeniowy, wpiszcie frazę „referendum”. Pokażą wam się propozycje pracy różnych komitetów. Innym sposobem jest przeszukanie fanpage’y partii/stowarzyszeń na facebooku. 

 

Ważne!

 • W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji do spraw referendum liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład ten ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
 • Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy. 
 • Samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

Screen Shot 07-27-15 at 01.14 PM

 

 

 

 

Kluczowe terminy

 

 • do dnia 7 sierpnia 2015 r. – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum przez podmioty uprawnione. Oznacza to, iż chęć pracy w komisji musicie zgłosić wcześniej, gdyż 7 sierpnia podmioty będą zgłaszały zamkniętą listę. Najlepiej zrobić to jak najszybciej.

 

 • do dnia 16 sierpnia 2015 r. – powołanie komisji do spraw referendum. Tego dnia prawdopodobnie odbędzie się losowanie w przypadku większej liczby chętnych do pracy niż liczba wolnych miejsc. Wówczas będziecie już mieli pewność, iż otrzymaliście to honorowe stanowisko. Wyniki losowania zamieszczone będą na stronie internetowej waszej gminy, w zakładce BIP. Bardzo możliwe, że ponadto zadzwoni do Was ktoś z urzędu, by poinformować o pozytywnym losowaniu. 

 

Myślę, że na dzisiaj wystarczy. W razie pytań zapraszam do pozostawiania komentarzy pod wpisem. Mile widziane są również lajki oraz zapisy na Newsletter.

 

Kontynuacja cyklu:

Część II: Referendum Ogólnokrajowe 2015 – czyli jak wygląda praca członka komisji do spraw referendum – aspekty praktyczne

 

Część III: Referendum Ogólnokrajowe 2015 – czyli jak wygląda praca członka komisji do spraw referendum – ważne kwestie

 

Podstawa prawna, która posłużyła do przygotowania artykułu:

 • USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
 • UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym
 • oraz inne uchwały, stanowiska, wyjaśnienia oraz informacje Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczone na stronie www.pkw.gov.pl

 

Sprawdź również:

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

22

tysięcy
polubień

3.1

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów