fbpx

Obligacje Skarbu Państwa – co musisz o nich wiedzieć?

Pewnie część z Was zadaje sobie pytanie, czy warto zainwestować w obligacje skarbowe? Zapewne już wiecie, iż dwa najpopularniejsze typy papierów wartościowych to akcje i obligacje. Pierwsze z nich są obarczone wyższym ryzykiem, za czym idzie potencjalna szansa na wyższą stopę zwrotu. Drugie zaś są uznawane za o wiele bezpieczniejsze, a pomimo niższej stopy zwrotu w porównaniu z akcjami, są wciąż lepiej oprocentowane niż lokaty bankowe. Szczególnym typem obligacji są obligacje Skarbu Państwa, których istotę naświetlimy w poniższym wpisie.

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje same w sobie są papierem wartościowym o charakterze dłużnym, potwierdzającym zadłużenie emitenta (czyli podmiotu “wypuszczającego” obligacje, w tym wypadku Skarbu Państwa) w stosunku do obligatariusza (czyli nabywcy obligacji). Zasadniczo wyróżnia się trzy podstawowe kategorie obligacji:

  • korporacyjne – emitowane przez przedsiębiorstwa (tutaj powstaje osobny artykuł na ten temat),
  • municypalne – zwane również komunalnymi, emitowane przez samorządy terytorialne,
  • skarbowe – emitowane wyłącznie przez Skarb Państwa.

Tu warto zwrócić uwagę, że emitentem obligacji skarbowych jest sam Minister Finansów. Oznacza to, że za zobowiązania z tytułu emisji obligacji odpowiada Skarb Państwa całym swoim majątkiem. Jakie to ma znaczenie? Bardzo istotne, bowiem ryzyko niespełnienia zobowiązania jest znikome – występuje ono teoretycznie tylko w sytuacji, gdy dane państwo ogłosi bankructwo. 

Najpopularniejsze obligacje skarbowe mają charakter kuponowy, czyli są one oprocentowane stopą stałą, zmienną lub indeksowaną inflacją; bardzo rzadko spotyka się zaś charakter zerokuponowy obligacji (kupujemy obligacje z dyskontem, sprzedajemy po wartości nominalnej, wartość dyskonta staje się naszym zyskiem).


Sprawdź, najnowsze promocje bankowe


Różnice pomiędzy obligacjami Skarbu Państwa a innymi papierami wartościowymi

Podstawową różnicą, która z punktu widzenia inwestora jest najważniejsza, to bezpieczeństwo i wiarygodność podmiotu pożyczającego nasze pieniądze. Obligacje skarbowe są zdecydowanie najbezpieczniejszym typem papieru wartościowego, o wiele bardziej stabilnym i odpornym na zawirowania rynkowe niż inne rodzaje obligacji. Daje to pewność, że nasze pieniądze są bezpieczniejsze lub tak samo bezpieczne, jak na lokacie bankowej czy koncie oszczędnościowym (rzecz jasna do limitów gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny).

Kolejną kwestią jest oprocentowanie, które wiąże się z obligacjami skarbowymi. Obligacje korporacyjne najczęściej cechują się zasadą “im bardziej ryzykowna inwestycja / mniej znana spółka, tym wyższa stopa zwrotu”. Skarbowy papier dłużny zaś nie ma tego rodzaju zasady, w zamian proponuje większe oprocentowanie osobom, które decydują się na dłużej użyczyć swój kapitał. Choć w praktyce nie spotyka się oprocentowania wyższego niż 5% przy obligacjach skarbowych, to najdłuższe formy inwestycji (12-letnie obligacje rodzinne) po indeksowaniu inflacją mogą przybierać takie pułapy procentowe.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie obligacji skarbowych?

Decyzji o zakupie obligacji nie należy podejmować pochopnie – transakcja powinna być poprzedzona kalkulacjami i odpowiednią dywersyfikacją kapitału. Na samym początku zadajcie sobie dwa pytania: ile pieniędzy chcecie przeznaczyć na inwestycję oraz na jak długo godzicie się zamrozić te środki. Jeżeli macie do dyspozycji 10.000 złotych, to możecie podzielić je na dwie pule: kapitał, który przez dłuższy czas nie zamierzacie wykorzystywać oraz gotówkę, którą lepiej mieć “na czarną godzinę”. Pierwszą pulę ulokujecie w obligacjach średnio- i długoterminowych (czyli co najmniej 2 lata), drugą zaś zainwestujecie w obligacje krótkoterminowe (od kilku miesięcy do 2 lat).

Kiedy już wygospodarujecie środki na zakup papierów wartościowych, przejdźcie do analizy parametrów instrumentu, czyli najprościej mówiąc – zapoznajcie się z aktualną ofertą. Pod uwagę weźcie następujące kwestie:

  • Czas trwania obligacji (im krótszy termin obligacji, tym szybciej odzyskacie pożyczone pieniądze);
  • Rodzaj oprocentowania (stałe – cały czas dostajecie tę samą wartość odsetek, zmienne – w jednym okresie dostaniecie większe odsetki, w innym zaś mniejsze);
  • Indeks inflacyjny (jeśli pieniądz zmieni wartość nabywczą, to indeks inflacyjny sprawi, że odzyskacie gotówkę o tej samej wartości; cenne rozwiązanie w sytuacji, gdy inflacja przekracza 3% w skali roku);
  • Minimalna kwota inwestycji (najczęściej jedną obligację można otrzymać już za kwotę 100 złotych, jednak niektóre rodzaje obligacji można kupować za kwotę co najmniej 200 złotych, a inne jeszcze “w paczkach hurtowych” – tu ceny początkowe sięgają setek tysięcy złotych).

Czy każdy może kupić obligacje Skarbu Państwa?

Tak, pod warunkiem, iż macie ukończone 18 lat. W tym celu można skorzystać z konta maklerskiego lub założyć tzw. Rachunek Rejestrowy – rejestr, w którym zapisywane są papiery wartościowe i operacje związane z papierami wartościowymi oraz rozliczeniami finansowymi, które są prowadzone na Rachunku PKO BP BM.

Najprościej rzecz ujmując można dokonać zakupu przez oficjalną stronę internetową lub nawet poprzez telefon czy też wizytę w placówce.

Istnieją jednak tzw. obligacje uprzywilejowane, czyli takie, które mogą kupić tylko niektóre osoby. Jest to na przykład seria obligacji rodzinnych. Nabywcą tego papieru wartościowego może stać się wyłącznie beneficjent programu socjalnego “Rodzina 500+”, a przewidziane horyzonty czasowe to 6 i 12 lat.

Od czasu do czasu organizowana jest również emisja tzw. obligacji premiowych. Czas życia takiego instrumentu zazwyczaj mieści się w przedziale krótkookresowej inwestycji, zaś oprocentowanie obligacji jest standardowe lub nieco niższe w porównaniu z resztą serii. To, na czym tak naprawdę zależy nabywcom obligacji premiowych, jest tytułowa premia – bonus w postaci finansowej (najczęściej są to nagrody pieniężne, rzadziej przybierają one formę nagród rzeczowych, jak np. samochód, sprzęty małego AGD czy gadżety elektroniczne). Przykładowo: w ostatniej emisji obligacji premiowych przewidziano nagrody w postaci gotówki o wartości 10.000, 1000, 100 i 10 złotych, a jedna obligacja działała jak jeden los na loterii.

Podsumowanie: czy warto inwestować w obligacje skarbowe?

Bez wątpienia jest to papier wartościowy cieszący się dużą popularnością, szczególnie wśród zachowawczych inwestorów, ceniących kapitał włożony na giełdę. Jednocześnie warto pamiętać, iż obligacje są produktem dla osób cierpliwych – nie zarobimy na nim stosując metody daytradingu czy wysokiego obrotu posiadanymi aktywami. Na pewno jednak jest to ciekawsza i bardziej dochodowa metoda lokowania wolnych środków niż otwieranie nowego rachunku oszczędnościowego czy kolejnej lokaty bankowej. 

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów