Nest Bank: Lokata Witaj na 8% (do 20.000 zł), w pełni darmowe konto oraz analiza pozostałych produktów oszczędnościowych

Po kolejnej serii podwyżek stóp procentowych, w Nest Banku zaszły kolejne (w większości pozytywne) zmiany w zakresie oprocentowania produktów depozytowych. Po pierwsze Lokata Witaj od teraz oprocentowana jest na 8% w skali roku (dla kwoty do 20.000 zł, na okres 6 miesięcy). Dalej mamy Nest Lokatę na Nowe Środki z oprocentowaniem do 6,25% w skali roku (różne okresy lokaty, nawet do kwoty 2 milionów złotych). Kolejne ciekawe produkty to konto oszczędnościowe Nest Oszczędności (na 6% w skali roku, do kwoty 100.000 zł) oraz Nest Skarbonka (na 6% w skali roku, do 10.000 zł). Do grupy korzyści zalicza się również w pełni darmowe konto osobiste (0 zł za prowadzenie rachunku, obsługę karty debetowej, wypłaty ze wszystkich bankomatów BLIKIEM w Polsce), a także zyskowne konto oszczędnościowe z premią za regularne oszczędzanie. Chodzi tu o program regularnego oszczędzania Nest Rodzinne Oszczędności, zapewniającego wysoką premię za wytrwałość w regularnym odkładaniu stałych kwot.

Nest Konto – szczegóły

Szczegóły związane z użytkowaniem Nest Konta prezentują się następująco:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku – bezwarunkowo,
 • 0 zł za użytkowanie karty debetowej – bezwarunkowo,
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów Polsce BLIKIEM,
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów sieci Euronet – kartą lub BLIKIEM,
 • 6 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów innych niż sieć Euronet,
 • 0 zł za wypłaty gotówki w ramach Cash back,
 • 0 zł za internetowe przelewy Elixir,
 • 0 zł za internetowe przelewy SEPA,
 • 0 zł za wpłaty gotówki we wszystkich wpłatomatach w Polsce – BLIKIEM,
 • 0 zł za wpłaty gotówki we wpłatomatach sieci Euronet – kartą,
 • 4 zł za internetowe przelewy natychmiastowe,
 • możliwość korzystania z Apple Pay, Google Pay oraz Garmin Pay,
 • nowoczesna aplikacja mobilna,
 • darmowe konto walutowe w EUR, USD oraz GBP.

Pozostałe opłaty i prowizje znajdziecie w krótkiej i przejrzystej Tabeli Opłat i Prowizji.

Nest Lokata Witaj na 8% w skali roku

Jednym z najważniejszych benefitów oferowanych przez Nest Bank jest Nest Lokata Witaj, będąca typową lokatą na start dla nowych klientów. Oprocentowanie wynoszące 8% w skali roku obowiązuje dla kwoty od 1000 zł do 20.000 zł, zaś okres deponowania środków to 6 miesięcy.

Promocyjne oprocentowanie dostępne jest dla osób, które w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty zapewnią:

 • wpływy zewnętrzne na Nest Konto w kwocie minimum 2000 zł oraz
 • wykonają 3 dowolne transakcje spośród: płatność BLIK, operacja kartą debetową, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami).

Oprócz tego warunkiem skorzystania z lokaty jest udzielenie i nieodwoływanie zgody marketingowej. Lokatę Witaj możecie założyć jednorazowo poprzez bankowość online w ciągu 30 dni od momentu otwarcia Nest Konta. W przypadku zerwania lokaty przed czasem, bank zwróci Wam kapitał, ale już bez naliczonych odsetek.

Szczegóły lokaty w regulaminie promocji Nest Lokaty Witaj oraz w tabeli oprocentowania.

Nest Lokata Witaj – ile można na tym zarobić?

Lokując maksymalną kwotę (20.000 zł) na okres 6 miesięcy otrzymacie 800 zł odsetek brutto, czyli około 648 zł netto po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych. To o wiele więcej niż podczas korzystania ze standardowych promocji bankowych z premią na start.

Nest Rodzinne Oszczędności – nawet 30% premii

Pomimo, że w nazwie produktu znajdziemy frazę rodzinne, oferta dostępna jest dla wszystkich chętnych. Jednak posiadanie dzieci będzie miało pozytywny wpływ na wysokość premii, jaką możecie uzyskać w zamian za regularne oszczędzanie.

Z promocji mogą skorzystać dotychczasowi klienci banku lub osoby, które zdecydują się założyć Nest Konto. Gdy już będziecie posiadaczami konta osobistego, kolejnym krokiem będzie otwarcie konta oszczędnościowego Nest Rodzinne Oszczędności (w bankowości online lub na infolinii) oraz przystąpienie do promocji wraz z akceptacją jej regulaminu oraz wyrażeniem zgód marketingowych.

Kluczowym elementem będzie deklaracja stałych, miesięcznych wpływów na konto oszczędnościowe Nest Rodzinne Oszczędności:

 • okres 5 lat – od 50 zł do 600 zł,
 • okres 10 lat – od 50 zł do 300 zł,
 • okres 15 lat – od 50 zł do 200 zł.

Pamiętajcie również, iż to są tylko deklaracje wpłat. Jeśli na przykład po roku zdecydujecie się zaprzestać dokonywania wpłat, wówczas zachowacie otrzymaną premię, zaś rachunek będziecie mogli zamknąć bez konsekwencji. Konto Nest Rodzinne Oszczędności nie jest sztywną umową, jak w przypadku pamiętnych polisolokat, gdzie przez lata naliczano horrendalne opłaty likwidacyjne.

Konto Nest Rodzinne Oszczędności – zasady

Aby uzyskać prawo do premii należy zapewnić co najmniej 11 wpłat deklarowanej kwoty w ciągu roku. W ten sposób bank daje szansę zapominalskim, którzy w jednym miesiącu zapomną o zapewnieniu wpłaty. Gdy zdarzy się to Wam więcej razy w danym roku – niestety z premii nici, zarówno w danym roku, jak i w kolejnych latach. Mówi o tym zapis regulaminu:

Uczestnik, który w danym Roku Oszczędzania nie spełni warunków uzyskania Premii, o których mowa w § 4 Regulaminu, traci prawo do wypłaty Premii za ten Rok Oszczędzania oraz przyszłe lata oszczędzania.

Jest to szczególnie ważny zapis regulaminu dla osób, które rzeczywiście zdecydują się na wieloletnie oszczędzanie w ramach konta z premią. Bądźcie zatem skrupulatni i najlepiej ustawcie zlecenie stałe, które zapewni comiesięczny wpływ na konto.

Z konta oszczędnościowego możecie swobodnie wypłacać środki, aczkolwiek musicie spełnić wymóg regulaminu, według którego należy:

utrzymywać na Koncie saldo w wysokości nie niższej niż suma wszystkich dokonanych Wpłat od dnia otwarcia Konta (wpłata lub wypłata kwot będących nadwyżką ponad sumę dokonanych Wpłat nie wpływa na prawo Uczestnika do uzyskania Premii).

Oznacza to, że bez problemu będziecie mogli wypłacić coroczną premię oraz naliczone odsetki.

Nest Rodzinne Oszczędności – ile wynosi premia?

Wysokość premii zależy od następujących po sobie liczby lat oszczędzania, w których spełniliście warunki promocji oraz dodatkowo od liczby zgłoszonych do promocji dzieci (w końcu to bank rodzinny). Na szczęście promocja przeznaczona jest również dla osób, które nie posiadają swoich pociech. W tym przypadku oczywiście premia jest najniższa, ale i tak jest się po co schylić!

W przypadku zgłoszenia posiadania dzieci, bank poprosi Was o udokumentowanie tego faktu. Wówczas należy przesłać skan lub zdjęcie odpisu skróconego aktu urodzenia, dowodu osobistego lub paszportu dziecka, legitymacji szkolnej, karty dużej rodziny bądź dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekunem prawnym dziecka. Podczas składania wniosku o konto Nest Rodzinne Oszczędności (w systemie bankowości elektronicznej) pojawi się Wam pole, w którym należy załączyć skany jednego z powyższych dokumentów.

Premie wypłacone będą w terminie do 20 dni roboczych od zakończenia roku oszczędzania. Według obecnych przepisów, wypłacane premie zwolnione są z opodatkowania. Poniższa tabela, pochodząca ze strony Nest Banku przedstawia schemat wypłaty premii.

Po szczegóły odsyłam do:

Nest Rodzinne Oszczędności – tabela stawek premii

Konto Nest Rodzinne Oszczędności – szczegóły

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta Nest Rodzinne Oszczędności,
 • 0 zł za pierwszy w miesiącu przelew wewnętrzny, każdy kolejny kosztuje 9 zł,
 • szczegóły w Tabeli Opłat i Prowizji,

  Oprocentowanie:
  – dla kwoty do 1000 zł – oprocentowanie zmienne równe (WIBOR 3M minus 4,0%),
  – dla nadwyżki ponad 1000 zł – oprocentowanie stałe – 0,01%.

Warto rozszyfrować czym jest tajemniczy zapis oprocentowania dla pierwszego tysiąca złotych, choć dla osób posiadających kredyt z oprocentowaniem zmiennym (w tym przede wszystkim kredyt hipoteczny), zapewne nie trzeba tego tłumaczyć 😉 Mówiąc potocznie, WIBOR to stopa procentowa, po której banki udzielają sobie kredytów na rynku międzybankowym. Stopy WIBOR mają różne okresy. W tym przypadku stosowany jest WIBOR dla okresu 3-miesięcznego. WIBOR 3M w chwili pisania tego artykułu wynosi 7,14%, zatem oprocentowanie konta oszczędnościowego dla kwoty do 1000 zł wynosi 3,14% (7,14% minus 4,00%). Takie oprocentowanie obowiązuje zgodnie z tabelą oprocentowania od 20 września 2022 roku.

Wartość stopy WIBOR 3M możecie śledzić na przykład na stronie Bankier.pl. W ostatnim czasie wahania stóp WIBOR są znaczące, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej regularnie zmienia poziomy stóp procentowych w Polsce. Jeśli RPP zdecyduje się na podwyżkę stóp – będzie to jeszcze lepsza informacja dla oszczędzających. Jednak w związku z dynamiką zdarzeń, sami musicie śledzić w jaki sposób kształtują się stopy WIBOR.

Natomiast dla nadwyżki ponad 1000 zł, zasady są proste. Oprocentowanie jest bliskie zeru, zatem największą korzyścią w promocji jest rzecz jasna wypłacana premia. 

Nest Rodzinne Oszczędności – ile można na tym zarobić

Nest Rodzinne Oszczędności – ile można na tym zarobić?

Załóżmy, że wybierzecie opcję oszczędzania przez 5 lat z miesięczną maksymalną wpłatą na poziomie 600 zł. Zatem po roku wpłacicie do tego interesu kwotę 7200 zł. Zakładając, że nie posiadacie dzieci, premia na koniec wyniesie 2% od kwoty 7200 zł, czyli 144 zł. Do tego dojdzie kilkanaście złotych z tytułu odsetek. Tak naprawdę procentować będzie pierwszy tysiąc złotych, reszta objęta jest oprocentowaniem na poziomie 0,01%. Jako, że nie wiemy, jak kształtować się będzie stawka WIBOR 3M, przyjmijmy ogólnie i hipotetycznie, że będzie to właśnie kilkanaście złotych odsetek, dla naszego przykładu – 16 zł.

Razem da to łączny zarobek na poziomie 160 zł. Zatem to tak jakbyście regularnie odkładali na konto oszczędnościowe kwotę 600 zł z oprocentowaniem 5% w skali roku brutto. Co ważne, w przypadku posiadania dzieci, zyski będę jeszcze wyższe.

Tradycyjne konto oszczędnościowe na 5% w skali roku z uwzględnieniem podatku 19%

Konta oszczędnościowe Nest Oszczędności oraz Nest Skarbonka

Jeśli zamiast regularnego oszczędzania, wolicie standardowe konto oszczędnościowe, to i dla Was coś się znajdzie. Pierwszy produkt to konto Nest Oszczędności. Możecie je założyć już podczas wnioskowania o Nest Konto, ewentualnie wyklikać je później w bankowości internetowej lub mobilnej. Oprocentowanie wynosi 6% w skali roku dla kwoty do 100.000 zł. Okres promocyjnego oprocentowania obowiązuje od dnia otwarcia konta do końca miesiąca kalendarzowego, w którym otwarto konto oraz przez następne 2 pełne miesiące kalendarzowe. Po tym okresie będzie obowiązywać oprocentowanie standardowe, zgodne z aktualną tabelą oprocentowania.

Konto Nest OszczędnościDrugi produkt to konto Nest Skarbonka. W tym przypadku oprocentowanie również wynosi 6% w skali roku, ale dla kwoty do 10.000 zł. Oprocentowanie będzie obowiązywało w miesiącu założenia konta oraz przez 6 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Po tym okresie będzie obowiązywać oprocentowanie standardowe, zgodne z aktualną tabelą oprocentowania. Konto Nest Skarbonka pozwala szybko i sprawnie zbierać pieniądze na konkretne cele. Aby założyć to konto wystarczy, że zalogujecie się do swojej bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej i z zakładki „Oszczędności” wybierzecie opcję „Nowy Cel”. Następnie zdefiniujecie na co, ile i jak szybko chcecie uzbierać.

Prowadzenie obu kont oszczędnościowych jest darmowe. Każde z nich zapewnia dodatkowo jeden przelew wewnętrzny w miesiącu za darmo. Każdy kolejny przelew wewnętrzny oraz wszystkie przelewy zewnętrzne wymagają poniesienia opłaty zgodnej z aktualną TOiP.

Szczegóły – Tabela oprocentowania Nest Banku.

Jak założyć Nest Konto?

Aby skorzystać z całego zestawu dobrodziejstw od Nest Banku, na początek złóżcie wniosek o Nest Konto na dedykowanej stronie banku. Złożenie wniosku możliwe jest zarówno w przeglądarce internetowej na komputerze, jak i na smartfonie (przykładowo podczas podróży komunikacją miejską). W trakcie wypełniania wniosku, pamiętajcie o wyrażeniu zgód marketingowych.

Umowę możecie podpisać poprzez:

 • rozmowę wideo z konsultantem,
 • przelew weryfikacyjny (opcja dostępna dla posiadaczy konta osobistego w następujących bankach: Alior Bank, Bank Pekao SA, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank),
 • zawarcie umowy za pośrednictwem kuriera,
 • zawarcie umowy podczas wizyty w oddziale banku.

Jeśli wybierzecie przelew weryfikacyjny, pamiętajcie, iż dane adresowe podane we wniosku muszą się zgadzać z danymi, które podaliście w banku, z którego wykonacie przelew. Konto z którego dokonujecie przelewu musi być w pełni zweryfikowane, to znaczy założone w placówce lub za pośrednictwem kuriera (nie może to być konto założone online).

Nest Lokata na Nowe Środki

Na koniec ponownie coś dla miłośników lokat. W przypadku Nest Banku na największą uwagę zasługuje Lokata na Nowe Środki. Możecie na niej ulokować kwotę od 1000 zł do nawet 2 milionów złotych. Warto jednak pamiętać o gwarancjach BFG, które wynoszą 100% dla kwot o równowartości do 100.000 euro (obecnie około 450.000 zł). Lokaty na Nowe Środki dostępne są online po zalogowaniu do bankowości elektronicznej.

Nest Lokata na Nowe ŚrodkiW przypadku Lokaty na Nowe Środki, kluczowym elementem jest definicja nowych środków. Zgodnie z regulaminem:

Nowe środki – nowe środki pieniężne Klienta w złotych, zdeponowane w Banku celem założenia Lokaty, które stanowią nadwyżkę nad środkami pieniężnymi w złotych zdeponowanymi przez Klienta w Banku na dzień poprzedzający dzień bazowy…

W obecnej edycji promocji dniem bazowym jest 16 września 2022 roku. Zatem całkowita kwota wpłacona do Nest Banku z zewnątrz po dniu bazowym będzie traktowana jako dopływ świeżych środków. Jeśli natomiast jesteście nowymi klientami Nest Banku, wasze saldo w dniu bazowym wynosi 0 zł, zatem całość wpłaconych środków będzie mogło procentować na Lokacie na Nowe Środki.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


8

lat
na rynku

25

tysięcy
polubień

6

tysięcy członków
grupy

2.5

tysięcy
artykułów