fbpx

Nationale Nederlanden: analiza promocji „Strażnik Przyszłości” z 500 zł rocznej premii

750x300_nn

W dzisiejszym artykule dokonam analizy propozycji jaką przygotował Nationale Nederlanden, jeden z największych przedstawicieli branży ubezpieczeniowo-inwestycyjnej w Polsce. „Zostań Strażnikiem Przyszłości” to propozycja dla osób, które chcą inwestować środki z myślą o przyszłości swojego dziecka oraz zapewnić ochronę w formie ubezpieczenia na życie dla siebie oraz swoich bliskich. Myślicie pewnie, iż jest to typowa polisolokata, która razi wysokimi opłatami oraz zapewnia złudną ochronę? Mam dobrą wiadomość, oferta Nationale Nederlanden jest o wiele bardziej przejrzysta i uczciwa niż osławione złą sławą polisy z UFK. Aby Was do tego przekonać, dokonam pogłębionej analizy produktu. Kluczowe hasła na dziś to: 500 zł rocznej premii, brak opłaty likwidacyjnej, wstępnej, za zarządzanie itp. oraz 100% ochrona kapitału. To już kolejny produkt bazujący na regularnym oszczędzaniu z myślą o przyszłości dziecka, który opisuję na blogu. Zachęcam Was do zapoznania się również z ofertą Deutsche Banku, który także gwarantuje do 500 zł rocznej premii, aczkolwiek na nieco innych warunkach niż Nationale Nederlanden.

 

 

Czym jest produkt „Sposób na Przyszłość”

Na blogu staram się prezentować różne rozwiązania finansowe. Dzisiejszy wpis przeznaczony jest dla osób, które poszukują alternatywy dla tradycyjnych lokat bankowych czy kont oszczędnościowych. Strażnik Przyszłości to pakiet składający się z dwóch części:

 • część oszczędnościowa – gromadzenie kapitału z myślą o przyszłości dziecka,
 • część ochronna – ubezpieczenie na życie oraz inne zdarzenia np. pobyt w szpitalu.

Niegdyś, ubezpieczyciele łączyli produkty oszczędnościowe i ubezpieczeniowe w jeden produkt – polisę z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, potocznie nazywaną polisolokata. Obecnie nadzór nie zezwala na tego typu praktyki. Dlatego w ramach pakietu, tak naprawdę zawieracie dwie odrębne umowy – inwestycyjną oraz ochronną.

Na temat polis z UFK wypowiadałem się stosunkowo niedawno w wywiadzie dla Tygodnika Solidarność. Dlaczego zatem decyduję się na opisanie tego produktu? Otóż oferta Nationale Nederlanden jest naprawdę uczciwa. Potwierdzają to między innymi poniższe opłaty, a w zasadzie ich brak.

 • Opłata wstępna – 0 zł,
 • Opłata likwidacyjna dla nowych klientów – 0 zł,
 • Opłata za zarządzanie – 0 zł (dotyczy UFK NN Gotówkowy).

 

Jak zdobyć 500 zł premii rocznej

screen-shot-10-27-16-at-06-25-pm

Powyższa grafika przedstawia schemat promocji. Gwarantowana premia roczna wynosi tyle, ile miesięczna suma składki oszczędnościowej oraz składki ochronnej. Mówiąc prościej, po dwunastu miesiącach regularnego opłacania składek, ubezpieczyciel dorzuci od siebie „trzynastkę”, którą możecie od razu wypłacić. Maksymalna premia może wynieść 500 zł. Najlepszym sposobem byłoby w takim razie rozdzielenie łącznej składki na 1 zł dla części ochronnej oraz 499 zł dla inwestycyjnej 🙂 Niestety tak się nie da. Minimalna wartość miesięcznej składki ochronnej musi wynieść co najmniej 80 zł. Jednak to nie wszystko. W przypadku, gdy miesięczna składka ochronna wynosi od 80 zł do 149,99 zł, wówczas roczna premia wynosi 33% średniej miesięcznej składki łącznej. Dopiero składka ochronna wynosząca co najmniej 150 zł miesięcznie zapewnia wypłatę premii w postaci 100% średniej miesięcznej składki łącznej. Może w tabelce będzie to widać bardziej przejrzyście:

tabelann

Przykład:

Wasza miesięczna składka ochronna to 80 zł, zaś inwestycyjna 420 zł. Łączna składka wynosi zatem 500 zł. Premia roczna wyniesie 33% x 500 zł = 165 zł

Najbardziej efektywnym sposobem na wykorzystanie promocji będzie podział:

 • składka inwestycyjna – 350 zł,
 • składka ubezpieczeniowa – 150 zł.

Dla takich właśnie wartości przedstawię w dalszej części wpisu moją symulację Pakietu Strażnika. Dla powyższej konfiguracji premia wyniesie 100%, czyli 500 zł. Premie wypłacane są w terminie 30 dni kalendarzowych od pierwszej rocznicy zawarcia umowy ubezpieczenia. Sami możecie zdecydować czy bonus ma zostać wypłacony w formie przelewu na rachunek bankowy czy też ma zostać przeznaczony na poczet przyszłych składek.

 

Część oszczędnościowa

W ramach części oszczędnościowej możecie wybrać jeden z wielu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ofercie Nationale Nederlanden. W przekazie reklamowym możemy przeczytać, iż inwestycja zapewnia 100% ochronę kapitału. Oznacza to, iż angażując środki, nie wypłacicie mniej niż wpłaciliście. Jednak 100% ochrona kapitału obowiązuje tylko w przypadku najbezpieczniejszego funduszu UFK NN Gotówkowy. Moją analizę będę opierał tylko w oparciu o ten właśnie fundusz. Na blogu staram się prezentować jedynie bezpieczne formy oszczędzania. Ponadto analiza wszystkich dostępnych funduszy wykracza poza ramy pojedynczego wpisu.

Tytułem uzupełnienia, dodam tylko, iż Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe inwestują w jednostki funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. I tak, UFK NN Gotówkowy kupuje jednostki funduszu inwestycyjnego NN Gotówkowy. Z racji, iż nie są pobierane żadne opłaty – zarabiacie tak samo jak w przypadku inwestycji w tradycyjny fundusz inwestycyjny.

 

Fundusz UFK NN Gotówkowy

Sprawdźmy zatem, czym charakteryzuje się fundusz NN Gotówkowy.

W siedmiostopniowej skali ryzyka, fundusz otrzymał ocenę 2 oznaczającą niskie ryzyko. Od momentu powstania (1999) fundusz nie przyniósł ujemnej stopy zwrotu. Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe o bardzo niskim ryzyku kredytowym, ewentualnie może lokować część zgromadzonych aktywów w depozytach bankowych. Więcej na temat funduszu inwestycyjnego na stronie TFI NN.

Pamiętajcie jednak, iż w ramach Strażnika Przyszłości inwestujecie w UFK NN. Zatem podane w linku opłaty ponosi UFK zakupując jednostki funduszu gotówkowego. Od waszych wpłat nie są już pobierane żadne opłaty. Na temat samego UFK NN Gotówkowego możecie dodatkowo poczytać w opisie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Nationale Nederlanden.

Jakie były wyniki funduszu NN Gotówkowy w ostatnich latach:

 • 2013 – 2,26%
 • 2014 – 2,46%
 • 2015 – 1,25%
 • od początku 2016 roku do 26 października 2016 – 0,76%
 • w ostatnich 12 miesiącach – 1,13%

Trzeba przyznać, że powyższe wyniki nie powalają. Jednak głównym zadaniem funduszu jest ochrona kapitału. Osiągane stopy zwrotu funduszu są niższe niż oferty lokat dla osób fizycznych. Jednak to wypłacana premia robi różnicę i to dzięki niej możemy pochylić się nad tą propozycją.

 

Ile można zarobić – symulacja

Założenia:

 • składka oszczędnościowa to 350 zł,
 • składka łączna to 500 zł (tyle wyniesie roczna premia),
 • premia wypłacana jest na rachunek bankowy,
 • roczna stopa zwrotu to 1,2%,
 • dziecko ma 8 lat, więc okres oszczędzania to 10 lat (120 miesięcy),
 • wpłaty następują pierwszego dnia miesiąca,
 • stosuję kapitalizację miesięczną, na koniec miesiąca.

W mojej symulacji stosuję bardzo zachowawczą stopę zwrotu równą 1,2%. W perspektywie 10 lat, stopy procentowe mogą zarówno wzrosnąć, jak i obniżyć się. Specyfiką funduszy gotówkowych jest wrażliwość na zmiany stóp procentowych. Dla uproszczenia przyjmiemy niezmienną stopę zwrotu przez cały okres 10 lat inwestycji.

Wyceny jednostek funduszy podawane są w każdy dzień roboczy. Dla uproszczenia zastosuję miesięczną kapitalizację. Nie wpłynie to znacząco na wynik ze względu na fakt dość niskiego oprocentowania.

 

Składki z tytułu części oszczędnościowej po 120 miesiącach

350 zł x 120 miesięcy = 42.000 zł

Wypłacone premie

500 zł x 10 miesięcy = 5000 zł

Zysk z regularnego oszczędzania po 10 latach (120 miesiącach)

2645 zł brutto (obliczenia w pliku poniżej)

Zysk netto po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych (19%) 

2645 zł x (100% – 19%) = 2142 zł

 

Łączny zysk netto „do ręki”

5000 zł + 2142 zł = 7142 zł.

Warto w tym miejscu dodać, iż wypłacane premie zwolnione są z opodatkowania.

„Ubruttowiony” ekwiwalent osiągniętego zysku wraz z premią

7142 zł / (100% – 19%) = 8817 zł.

 

Aby osiągnąć taki wynik należałoby co miesiąc wpłacać środki na tradycyjny rachunek oszczędnościowy oprocentowany na około 3,7% w skali roku.

Poniżej link do arkusza kalkulacyjnego z wyliczeniami. W arkuszu możecie zmieniać stopę procentową bądź wysokość składki. W ten sposób sprawdzicie, jaki zysk przyniosą inwestycje według waszych założeń.

 

 

Część ubezpieczeniowa

Z pewnością motywem przewodnim do skorzystania z promocji Strażnik Przyszłości musi być chęć skorzystania z ubezpieczenia na życie „Sposób na Przyszłość”. Jeśli posiadacie już ubezpieczenie na życie dla siebie oraz swojego dziecka w innej firmie, korzystanie z promocji dla samej premii nie ma raczej sensu.

Z pewnością myślicie, iż koszty z tytułu wypłacanych premii rekompensowane są poprzez wysoką marżę na produkcie ubezpieczeniowym. Podczas wizyty u doradcy NN otrzymałem jednak informację, iż ubezpieczenie „Sposób na Przyszłość” dostępne jest już od kilku lat, aczkolwiek wcześniej nie wypłacano premii. Pomimo wprowadzenia promocji z 500 zł bonusu, nie zmieniły się warunki oferowanych ubezpieczeń. Ubezpieczyciel zrezygnował po prostu z części marży na rzecz większego zainteresowania produktem. Nie da się ukryć, iż 500 zł premii nawiązuje do bardzo popularnego programu rządowego Rodzina 500+. Jednak promocja przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na fakt, czy jesteście beneficjentami programu Rodzina 500+.

Weryfikacja słów doradcy wymagałaby analizy oferty NN z ostatnich kilku lat, co jest w praktyce niemożliwe. Dla każdej osoby ubezpieczyciel dokonuje kalkulacji składki uwzględniając wiek, liczbę ubezpieczonych osób, zawód czy uprawianie ekstremalnego hobby. Również porównanie ofert kilku ubezpieczycieli jest bardzo utrudnione ze względu na różne zakresy ubezpieczeń oraz szereg umów dodatkowych. Podczas wizyty u doradcy NN dokonaliśmy symulacji kosztów ubezpieczenia. Wyniki symulacji także przedstawię w dzisiejszym wpisie. Zanim jednak, przytoczę kilka podstawowych warunków promocji:

 • ochroną ubezpieczeniową musza być objęte minimum 2 osoby (jedna z osób musi być pełnoletnia, drugą osobą musi być dziecko w wieku do 18. roku życia),
 • dziecko musi być objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach przynajmniej jednej umowy dodatkowej,
 • minimalna składka ubezpieczeniowa za wszystkich ubezpieczonych musi wynieść minimum 80 zł miesięcznie.

 

Symulacja ubezpieczenia

Przykładowym Janem Kowalskim jest 37-letni mężczyzna wykonujący stosunkowo „spokojny” zawód architekta wnętrz, nieposiadający żadnego ekstremalnego hobby. Ubezpieczający ma 8-letniego syna, zatem okres ubezpieczenia będzie obejmował 10 lat (do ukończenia przez syna 18. roku życia). Żona pana Jana ma już wykupioną polisę we własnym zakresie, więc w promocji Strażnika Przyszłości zaangażowani są tylko ojciec i syn.

Aby maksymalnie „wycisnąć soki” z promocji, doradca skalkulował ofertę złożoną ze składki inwestycyjnej – 350 zł oraz ubezpieczeniowej – 150 zł. Na tą drugą składają się (w nawiasach sumy ubezpieczeń):

 

Składka dla dorosłego – 114,50 zł

 • Umowa podstawowa „na życie” (25.000 zł) – 13,45 zł
 • Umowy dodatkowe:

 – Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku (50.000 zł) – 8,34 zł

 – Na wypadek nowotworu ON w wariancie rozszerzonym (40.000 zł) – 23,38 zł

 – Pobyt w szpitalu lub operacja w wariancie rozszerzonym (5000 zł) – 22,50 zł

 – itd…

Składka dla dziecka – 35,51 zł

 • Umowa podstawowa „na życie” (8000 zł) – 1,14 zł
 • Umowy dodatkowe:

 – na wypadek uszkodzenia ciała (20.000 zł) – 22,00 zł

 – poważne zachorowanie – 16,31 zł

 

Szczegółowe opisy poszczególnych umów znajdziecie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Sposób na Przyszłość”.

 

Jak skorzystać z promocji

Promocja „Strażnik Przyszłości” z premią do 500 zł dostępna jest do 31 grudnia 2016 roku. Aby z niej skorzystać, należy umówić się na wizytę w oddziale Nationale Nederlanden, wypełniając formularz kontaktowy na dedykowanej stronie promocji. Podczas wizyty, doradca przeprowadzi dla Was symulację, po czym sami zdecydujecie czy warto podpisać umowę.

Dużym plusem oferty NN jest bezproblemowa rezygnacja z produktu. W przypadku części ubezpieczeniowej po prostu kończycie opłacanie składek, co skutkować będzie zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej. W części inwestycyjnej wypłacacie zgromadzony kapitał, powiększony o zyski funduszu. Ponadto zachowujecie prawo do wypłaconych dotychczas premii. Ubezpieczyciel nie pobiera żadnych opłat likwidacyjnych, co jest ogromnym plusem oferty. NN słynie z prostych rozwiązań, które są jednocześnie uczciwe wobec klientów.

Pomimo mojej pogłębionej analizy oferty, namawiam Was do zapoznania się z regulaminem promocji „Strażnik Przyszłości” oraz tabelą limitów i opłat. W razie pytań, zachęcam również do ich zadawania w komentarzach zamieszczonych pod wpisem.

 

 

Przypominam jednocześnie o szeregu aktualnych promocji, które pozwolą Wam osiągnąć dodatkowy dochód:

Comperia Bonus 7: Lokata Plan Depozytowy + 110 zł premii

eKonto z premią do 300 zł + oprocentowanie 3% w mBanku

Konto Freemium/Premium w TMUB z 5% moneyback

Konto Freemium/Premium w TMUB z 5% moneyback

Bank Millennium: do 360 zł premii w ramach moneyback

PKO BP: Otwórz konto i odbierz 100 zł premii

Konto z Lwem w banku ING z 100 zł premii

Karta kredytowa BPH Fair z premią do 300 zł oraz moneyback

Karta kredytowa Simplicity + voucher o wartości 400 zł do mall.pl

Karta kredytowa Simplicity + 5% moneyback, do 400 zł rocznie

Karta kredytowa Simplicity + telefon LG o wartości 549 zł

 

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn bądź zapisz się na newsletter

.

[efb_likebox fanpage_url=”JakDorobic” box_width=”250″ box_height=”” locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

Zapisz się na NewsletterJAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów