Kontynuacja, czyli poradnik jak skutecznie zamknąć konto w (kolejnych) 14 bankach
w Polsce

exit

W dzisiejszym wpisie kontynuuję wątek dotyczący skutecznego zamykania kont bankowych. Jest to dalsza część poradnika, o którym pisałem już jakiś czas temu. Jeżeli w poprzednim zestawieniu nie udało się Wam odnaleźć wskazówki jak zamknąć wasze konto, warto abyście zajrzeli do dzisiejszego uzupełnienia. Dla przypomnienia, w pierwszej części poradnika przedstawiłem szczegółowe informacje dotyczące skutecznego zamknięcia konta w najbardziej popularnych bankach w Polsce. Jednak dostałem od Was informację zwrotną, by przedstawić sytuację również w pozostałych instytucjach, niektórych wręcz lekko egzotycznych. Ostatnimi czasy wiele banków zaczyna wprowadzać dodatkowe opłaty, dlatego warto pozamykać nieaktywne konta. Pozwoli to na uniknięcie nieoczekiwanych wydatków. Jeżeli natomiast zamykacie swoje konto ze względu na zbyt wysokie opłaty i szukacie lepszej opcji, polecam Ranking Kont Osobistych, którego aktualne notowania odnajdziecie zawsze w prawym górnym rogu bloga w zakładce Rankingi.

 

 

Na czym skupiłem się pisząc pierwszą część oraz kontynuację poradnika:

 • dostępne formy wypowiedzenia umowy (oddział, infolinia, wypowiedzenie listowne, mailowe, przez Internet);
 • niezbędne dokumenty do zamknięcia rachunku (wzór wypowiedzenia, wniosek) oraz adresy do wysyłki;
 • koszty zamknięcia konta, okres wypowiedzenia (ile trzeba czekać na zamknięcie konta);
 • czy jest możliwość podania numeru konta do rozdysponowania pozostałych środków (osadu) na koncie (czy są za to jakieś opłaty);
 • czy trzeba osobno zamykać dostęp do systemu bankowości internetowej;
 • czy można (i w jaki sposób) wycofać zgody na wysyłanie informacji handlowych mailowo oraz telefonicznie (SMS i połączenia konsultantów);
 • czy jednocześnie zostanie zamknięta karta debetowa oraz czy można ją zniszczyć we własnym zakresie?

Teraz przechodzimy do sedna, kolejność alfabetyczna. Na końcu znajdziecie wzory wypowiedzenia umowy dla banków, które takowych nie udostępniają.

 

Bank BGŻ

Umowa może być rozwiązana:

– przez Posiadacza rachunku – na piśmie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia:

1) w oddziale banku BGŻ;

2) drogą listowną przesyłając pismo na adres oddziału prowadzącego rachunek.

Wniosek należy sporządzić samodzielnie. Należy w nim zawrzeć numer rachunku, dane identyfikacyjne z dowodu osobistego (pesel, numer dowodu, adres zameldowania) oraz podpis zgodny z podpisem na umowie.

Zamknięcie konta jest bezpłatne.

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku.

Karta oraz bankowość elektroniczna

Wypowiedzenie umowy ramowej jest jednoznaczne z zamknięciem karty płatniczej oraz dostępu do rachunku poprzez serwis internetowy eBGŻ. Nie ma potrzeby zwracania karty do oddziału banku.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • infolinię TeleBGŻ pod numerem 801 123 456 lub +48 22 530 71 00,
 • pisemnie w placówkach Banku,
 • listownie, razem z wypowiedzeniem.

 

BGŻ Optima

BGŻ Optima słynie ze swojej lokaty bezkarnej oraz bardzo dobrego konta oszczędnościowego. Co więcej, jako pierwszy bank uczestniczył w kampanii Comperia Bonus. Wówczas oprócz standardowej lokaty na 4% mogliście zdobyć 80 zł z tytułu premii od organizatora akcji – spółki Comperia.

Umowa może być rozwiązana:

– przez Posiadacza rachunku – internetowo, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Należy zalogować się do systemu bankowości elektronicznej, następnie zaś odszukać Poczty BGŻ Optima (zakładka osobiste). W treści Nowej Wiadomości wystarczy napisać:

Pragnę uprzejmie poinformować o wypowiedzeniu przez mnie umowy ramowej, czego skutkiem będzie zamknięcie rachunku prowadzonego przez BGŻ Optima. Dyspozycję należy zrealizować z zachowaniem regulaminowego okresu wypowiedzenia.

Jednocześnie cofam wszelkie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz żądam ich (danych) usunięcia z państwa bazy.

[Aktualizacja]

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 08.02.2016 roku Szczegółowymi Warunkami Umowy Ramowej dyspozycję zamknięcia konta składa się po zalogowaniu do systemu transakcyjnego w zakładce WNIOSKI. Następnie należy wybrać zakładkę ZAMKNIĘCIE RACHUNKÓW i ZAMKNIĘCIE RACHUNKU GŁÓWNEGO I CELOWEGO.
Aby dyspozycja została przekazana do realizacji należy zaznaczyć rachunek, który ma zostać zamknięty oraz zaznaczyć, że rachunek powiązany jest aktywny. Okres wypowiedzenia wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia doręczenia wypowiedzenia. [Aktualizacja]

BGŻ Optima nie wydaje kart debetowych do swoich kont. Jedyny materialny ślad po tym koncie to Digipass (token) , który możecie zniszczyć we własnym zakresie (edit: od pewnego czasu, BGŻ Optima nie wydaje już tokenów). Zamknięcie konta jest bezpłatne. Pozostałe na koncie środki zostaną zwrócone na wasz rachunek powiązany.

 

Bank BPS

Umowa może być rozwiązana:

– przez Posiadacza rachunku – na piśmie, z upływem okresu wypowiedzenia, bądź z upływem dnia uzgodnionego przez strony w umowie.

1) Wyłącznie osobiście, w oddziale banku BPS.

Wniosek dostępny w oddziale wypełnia się w obecności pracownika. Należy na nim złożyć podpis zgodny z kartą wzorów podpisów.

Zamknięcie konta jest bezpłatne.

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku.

Karta oraz bankowość elektroniczna

Wypowiedzenie umowy ramowej jest jednoznaczne z zamknięciem karty płatniczej oraz dostępu do rachunku poprzez serwis internetowy. 

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • pisemnie w placówkach banku.

 

Citibank

Jeżeli z pewnych względów nie chcecie korzystać już z usług tego banku, znajdziecie poniżej informacje jak skutecznie zamknąć swój rachunek.

Umowa może być rozwiązana:

– przez Posiadacza rachunku – na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia:

1) w oddziale Citibanku;

2) drogą listowną przesyłając pismo na adres:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Wydział Obsługi Dokumentacji Klienta
ul. Goleszowska 6
01-249 Warszawa

W przypadku wypowiedzenia składanego drogą listowną, należy złożyć podpis na wniosku zgodnie ze wzorem podpisu, jaki został złożony w placówce Banku.

3) Przez Internet poprzez serwis bankowości elektronicznej Citibank Online, po zalogowaniu w serwisie internetowym należy wybrać opcje „Kontakt z bankiem” -> „Zapytaj/Złóż zlecenie”, a następnie „Rachunki osobiste” -> „Transakcje kartą”. W treści zgłoszenia należy umieścić informację o rezygnacji z Umowy Rachunku Osobistego;

4)  Przez CitiPhone, po przeprowadzonej weryfikacji pod numerami telefonu: 801 32 2484 lub 48 22 692 2484 (opłata według aktualnej taryfy operatora).

Dyspozycję zamknięcia konta można napisać odręcznie. Należy w niej zawrzeć numer rachunku, dane identyfikacyjne z dowodu osobistego oraz podpis zgodny z podpisem na umowie.

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku.

Karta oraz bankowość elektroniczna

Wraz z rozwiązaniem umowy o konto osobiste następuję zamknięcie karty debetowej oraz blokada dostępu do serwisu Citibank Online. Nie ma potrzeby odsyłania lub zdawania w oddziale zamkniętej karty. Należy ją zniszczyć we własnym zakresie.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez drogę reklamacyjną złożoną:

 • w tym samym kanale, co wypowiedzenie umowy.

 

Eurobank

Umowa może być rozwiązana:

– przez Posiadacza rachunku – na piśmie, z zachowaniem 28-dniowego okresu wypowiedzenia:

1) w oddziale Eurobanku;

2) drogą listowną przesyłając pismo na adres Centrali Banku (Euro Bank S.A.;
ul. Św. Mikołaja 72; 50-126 Wrocław). W przypadku wypowiedzenia składanego drogą listowną, należy złożyć podpis na wniosku zgodnie z Kartą Wzoru Podpisu, jaka została złożona w placówce Banku.

3) Przez Internet za pomocą dyspozycji w serwisie eurobank online. W tym celu należy przejść do zakładki  „konto->szczegóły konta” oraz wybrać przycisk „zamknij konto”. Dyspozycję należy potwierdzić aktualnym wskazaniem tokena. Warunkiem zamknięcia konta jest brak powiązania z nim aktywnych produktów kredytowych

Dyspozycję zamknięcia konta można napisać odręcznie. Należy w niej zawrzeć numer rachunku, dane identyfikacyjne z dowodu osobistego oraz podpis zgodny z podpisem na umowie.

Opłata za zamknięcie konta nie jest naliczana, jeśli od podpisania umowy o prowadzenie konta osobistego minęło już co najmniej 90 dni.

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku.

Karta

W przypadku zamknięcia konta, karta do konta jest automatycznie zastrzegana.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez drogę reklamacyjną złożoną:

 • listownie na adres Banku: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław,
 • pisemnie w placówkach Banku,
 • pisemnie w Centrali Banku,
 • telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta np. pod numerem 555 000 555*,
 • faxem na numer 71 79 55 501,
 • za pośrednictwem posłańca/kuriera,
 • za pośrednictwem serwisu eurobank online,
 • za pośrednictwem poczty e-mail na adres [email protected].

 

Getin Online / Open Online

Banki te przez lata słynęły ze świetnie oprocentowanych depozytów. GO oraz OP często organizowały ciekawe promocje swoich kont osobistych. Niektóre z nich były obwarowane zapisem o minimalnym okresie posiadania konta – umowy terminowe (na przykład 24 miesiące).

Umowa może być rozwiązana:

– przez Posiadacza rachunku – na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia:

1) drogą listowną przesyłając pismo na adresy podane w nagłówkach wypowiedzeń dostępnych na stronach:

Getin Online – wypowiedzenie; Open Online – wypowiedzenie

2) wydrukowane i wypełnione wypowiedzenie umowy można również złożyć w dowolnej placówce Getin Banku.

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku.

Jeżeli umowa była zawarta na czas nieoznaczony oraz nie korzystaliście z żadnej promocji (lub minął wymagany w regulaminie czas karencji) nie pobiera się opłat za zamknięcie rachunku. Jeżeli jednak chcecie zamknąć konto w przypadku umowy terminowej lub gdy korzystacie z promocji, której warunkiem jest utrzymanie aktywnego konta przez określony czas (na przykład 24 miesiące) musicie liczyć się z uiszczeniem kar umownych związanych z przedwczesnym rozwiązaniem umowy. Szczegóły w regulaminach promocji Getin/Open Online.

Karta

W przypadku zamknięcia konta, karta do konta jest automatycznie zastrzegana. Można ją zwrócić do banku lub zniszczyć we własnym zakresie.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • infolinię pod numerem 197 97, możliwe po poprawnej weryfikacji tożsamości;
 • Bankowość Internetową, po zalogowaniu wybierając Ustawienia a następnie Zgody Marketingowe.

 

Inteligo

Bank ten organizował kilka edycji promocji, w których za otwarcie konta można było zdobyć 100 lub 50 zł. 

Umowa może być rozwiązana:

– przez Posiadacza rachunku – na piśmie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia:

1) drogą listowną przesyłając pismo na adres
Inteligo
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa;

2) mailowo na adres adres e-mail: inteligo@inteligo.pl

Jednak dyspozycja otrzymana na adres poczty elektronicznej uwzględniona zostanie pod warunkiem podpisania dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym).

Wypowiedzenie należy złożyć na wniosku udostępnionym przez bank na stronie Inteligo – wypowiedzenie umowy .

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku.

Nie pobiera się opłat za zamknięcie rachunku.

Karta oraz bankowość elektroniczna

Wraz z zamknięciem konta tracą ważność wszystkie karty płatnicze i narzędzia autoryzacyjne, nie ma potrzeby odsyłania ich do Banku, wystarczy zniszczyć we własnym zakresie. Bankowość elektroniczna jest blokowana.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych traci ważność wraz z zamknięciem konta.

 

Meritum Bank

Meritum Bank stał się popularny dzięki promocji Comperia Bonus 2. Wówczas mogliście założyć lokatę oprocentowaną na 5% w skali roku. Oprócz tego do zdobycia była premia wynosząca 60 zł. Jeżeli „ostało się Wam” konto po tej promocji, poniżej dowiecie się jak z niego zrezygnować.

Umowa może być rozwiązana:

– przez Posiadacza rachunku – na piśmie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia:

1) korespondencyjnie – przesyłając wniosek oraz kopię dowodu osobistego na adres:

Meritum Bank ICB S.A.

ul. Piastowska 7

80-332 Gdańsk;

2) w placówce banku

Wypowiedzenie należy złożyć na wniosku udostępnionym przez bank na stronie
Meritum – wypowiedzenie

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku.

Nie pobiera się opłat za zamknięcie rachunku.

Karta oraz bankowość elektroniczna

W przypadku zamknięcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, karta debetowa zostaje zastrzeżona, a dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej zablokowany.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • wizytę w dowolnej placówce banku;
 • faksem – na numer (+48) 58 76 70 787;
 • elektronicznie – na adres e-mail: [email protected];
 • korespondencyjnie – na adres banku;
 • podczas kontaktu telefonicznego z infolinią banku.

 

Neobank

Neobank słynie głównie z dobrze oprocentowanych lokat pod nazwą handlową energolokata.

Umowa może być rozwiązana:

– przez Posiadacza rachunku – na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia:

1) w oddziale Neobanku;

2) drogą listowną przesyłając pismo na adres Wielkopolski Bank Spółdzielczy,  ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań. W przypadku wypowiedzenia składanego drogą listowną, należy złożyć podpis na wniosku zgodnie z wzorem podpisu, jaki został złożony w placówce Banku.

3) w formie telefonicznej dyspozycji na Infolinii Banku (pod nr tel 61 8 512 551, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18)

Wniosek o zamknięcie konta należy złożyć na druku banku: Neobank – wypowiedzenie

Jeżeli saldo rachunku jest dodatnie – dyspozycja zamknięcia rachunku powinna zawierać informację o sposobie zadysponowania środkami (pozostałe na rachunku środki mogą zostać przeksięgowane i będą oczekiwać na wypłatę w kasie Banku/środki mogą zostać przelane na wskazany numer konta –  opłata za przelew wynosi wówczas 5,00 zł).

Opłata za zamknięcie konta nie jest naliczana.

Karta oraz bankowość elektroniczna

Z dniem przyjęcia rezygnacji, karta płatnicza zostaje zlikwidowana. Składając dyspozycję telefoniczną bądź pisemny wniosek o zamknięcie konta można zadeklarować zniszczenie karty we własnym zakresie.

Wraz z zamknięciem rachunku następuję usunięcie dostępu do bankowości elektronicznej.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • infolinię Banku pod numerem 61 8 512 551,
 • pisemną dyspozycję odwołania zgód na adres: ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań,
 • w dowolnej placówce neoBANKU

W przypadku zamknięcia wszystkich rachunków i usług bank zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

 

Noble Bank

Noble bank zajmuje się obsługą klientów zamożnych, oferując im usługę Private Bankingu. 

Umowa może być rozwiązana:

– przez Posiadacza rachunku – na piśmie, bez okresu wypowiedzenia:

1) w oddziale Noble Banku;

Wniosek o zamknięcie konta należy złożyć osobiście, składając podpis w obecności pracownika banku.

Jeżeli saldo rachunku jest dodatnie – dyspozycja zamknięcia rachunku powinna zawierać informację o sposobie zadysponowania środkami. Przelew końcowy wykonywany jest bezpłatnie.

Zamknięcie konta jest w pełni darmowe.

Karta oraz bankowość elektroniczna

Karta będzie zamknięta oraz zniszczona podczas wizyty w oddziale. Dostęp do
e-bankowości również będzie zablokowany podczas zamykania konta. 

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • podpisanie dyspozycji o wycofanie zgód na wysyłanie informacji handlowych podczas wizyty w oddziale.

 

Plus Bank

Umowa może być rozwiązana:

– przez Posiadacza rachunku – na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia:

1) korespondencyjnie – na adres podany podczas rozmowy z konsultantem;

2) w placówce banku.

Dyspozycję zamknięcia konta należy napisać odręcznie. Należy w niej zawrzeć numer rachunku, dane identyfikacyjne z dowodu osobistego oraz podpis zgodny z podpisem na umowie.

Nie ma żadnej opłaty za zamknięcie konta.

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku, na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku.

Karta oraz bankowość elektroniczna

Karta do rachunku zostanie zastrzeżona, nie trzeba jej odsyłać, należy zniszczyć ją we własnym zakresie.

Wraz z zamknięciem konta zamykany jest również dostęp do bankowości internetowej.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • wizytę w dowolnej placówce banku;
 • korespondencyjnie – na adres banku;
 • podczas kontaktu telefonicznego z infolinią banku

 

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy pozycjonuje się głównie jako instytucja finansowa dla osób starszych. Ma on w swojej ofercie unikalne usługi jak na przykład dostarczenie pieniędzy do domu przez listonosza.

Umowa może być rozwiązana:

– przez Posiadacza rachunku – na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia:

1) korespondencyjnie – na adres centrali Banku: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz

2) w placówce banku

3) w formie skanu dokumentu przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected].

[Ode mnie duży plus dla banku za udostępnienie ostatniej z form wypowiedzenia umowy]

Dyspozycję zamknięcia konta można napisać odręcznie. Należy w niej zawrzeć numer rachunku, dane identyfikacyjne z dowodu osobistego oraz podpis zgodny z podpisem na umowie.

Nie ma żadnej opłaty za zamknięcie konta.

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku, na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku.

Karta oraz bankowość elektroniczna

Karta do rachunku zostanie zastrzeżona, nie trzeba jej odsyłać, należy zniszczyć ją, przecinając wzdłuż paska magnetycznego.

W przypadku rezygnacji z usługi Pocztowy24 należy zaznaczyć to również w składanym wypowiedzeniu.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • wizytę w dowolnej placówce banku;
 • korespondencyjnie – na adres banku;
 • podczas kontaktu telefonicznego z infolinią banku pod nr 801 100 500
  lub 52 349 94 99

Treść oświadczeń marketingowych podana jest na umowie.

 

Volkswagen Bank

Umowa może być rozwiązana:

– przez Posiadacza rachunku – na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia:

1) korespondencyjnie – przesyłając wniosek oraz kopię dowodu osobistego na adres:

Volkswagen Bank Polska S.A.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa.

2) pocztą wewnętrzną w systemie online

Wypowiedzenie należy złożyć na wniosku sporządzonym we własnym zakresie.

W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku.

Nie pobiera się opłat za zamknięcie rachunku. Podczas okresu wypowiedzenia należy zwrócić token. W przeciwnym razie bank pobierze opłatę 100 PLN za niezwrócenie urządzenia bądź nie będzie w stanie zrealizować wypowiedzenia.

Karta 

Kartę można zniszczyć we własnym zakresie.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • korespondencyjnie – na adres banku;
 • podczas kontaktu telefonicznego z infolinią banku.

 

Nie znalazłeś swojego banku? Sprawdź I część poradnika – jak skutecznie zamknąć konto w 19 bankach w Polsce.

Na koniec dorzucam od siebie:

Ogólny wzór wypowiedzenia rachunku – PDF

Ogólny wzór wypowiedzenia rachunku – Doc

PS przed zamknięciem rachunku warto pobrać z niego całą historię, na wypadek gdybyście musieli mieć potwierdzenie wybranych transakcji (np starając się o kredyt).

Jeżeli postanowiliście zamknąć swoje dotychczasowe konto, a jednocześnie szukacie nowego – zapraszam na najnowszy Ranking Konto Osobistych.

 

Przypominam jednocześnie o szeregu aktualnych promocji, które pozwolą Wam osiągnąć dodatkowy dochód:

eKonto z premią do 300 zł + oprocentowanie 3% w mBanku

Konto Freemium/Premium w TMUB z 5% moneyback

Bank Millennium: do 360 zł premii w ramach moneyback

PKO BP: Otwórz konto i odbierz 100 zł premii

Konto z Lwem w banku ING z 100 zł premii

Lokata db Plan 500+Premia w Deutsche Banku z premią roczną do 500 zł

Nawet 600 zł premii od Idea Banku w promocji „Premiowanie za bankowanie”

Karta kredytowa BPH Fair z premią do 300 zł oraz moneyback

Karta kredytowa Simplicity + voucher o wartości 400 zł

Karta kredytowa Simplicity + telefon LG o wartości 549 zł

 

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn bądź zapisz się na newsletter

.

[efb_likebox fanpage_url=”JakDorobic” box_width=”250″ box_height=”” locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

Zapisz się na NewsletterJAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


10

lat
na rynku

25

tysięcy
polubień

7

tysięcy członków
grupy

2.5

tysięcy
artykułów