Konto Przekorzystne Biznes w Banku Pekao: nawet 2000 zł premii w promocji i 2 lata bez opłat!

Trwa do:
31 sierpnia 2022

Konto Przekorzystne Biznes z kolejną edycją promocji! Maksymalna wartość premii to aż 2000 zł! Ostateczna kwota, którą uda się Wam wypracować zależy tylko od tego, jak intensywnie będziecie korzystać z nowego rachunku firmowego. Nawet, jeśli uzyskanie maksymalnego bonusu wydaje się być dość trudne, to w zasięgu każdego przedsiębiorcy jest co najmniej kilkaset złotych premii. Wystarczą podstawowe czynności. Należy również wspomnieć, że wszystkie konta założone w ramach opisywanej promocji, będą zwolnione z opłat za prowadzenie i korzystanie z karty wydawanej do rachunku przez okres 24 miesięcy – bezwarunkowo.

Uczestnicy promocji

Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców (obecnych lub przyszłych), przez co rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Uściślając, z akcji mogą skorzystać zarówno osoby posiadające już JDG, jak i osoby, które dopiero planują ją otworzyć (najlepiej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, co zostanie dodatkowo nagrodzone 200 zł premii).

Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali rachunek firmowy w Pekao S.A. pomiędzy 1 grudnia 2020 roku, a 31 marca 2021 roku.

Dla uściślenia, obecni klienci banku rozumiani są jako klienci firmowi, identyfikujący się unikatowym numerem NIP. Jeśli posiadacie lub posiadaliście konto osobiste w Pekao S.A., możecie spokojnie skorzystać z promocji konta firmowego.

Jak założyć promocyjne Konto Przekorzystne Biznes?

Promocja trwa do 31 sierpnia 2022 roku. W tym czasie należy podpisać umowę o Konto Przekorzystne Biznes wraz z kartą debetową oraz usługą bankowości elektronicznej.

Wniosek dostępny jest na dedykowanej stronie Pekao Konta Przekorzystnego Biznes. Podczas składania wniosku wyraźcie zgody na otrzymywanie od Pekao S.A. informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących samego banku oraz podmiotów z nim współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

200 zł za założenie firmy z Pekao

Bank postanowił nagrodzić także te osoby, które dopiero zdecydują się na założenie firmy. Jeśli przyszły przedsiębiorca do zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej wykorzysta Profil Zaufany dostępny w bankowości elektronicznej Banku Pekao lub aplikacji PeoPay, otrzyma dodatkowo 200 zł premii. Wymagana jest pełna rejestracja – w tym zgłoszenie do ZUS, nadanie NIP i REGON. Wszystko to zrobicie za pomocą jednego formularza CEIDG – tego samego, którym rejestruje się nową działalność.

Jeśli prowadzicie już JDG, zacznijcie swoją przygodę z Bankiem Pekao od kolejnego punktu.

Do 600 zł zwrotu za płatności kartą

Po założeniu konta, w ciągu 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, uczestnikom promocji wypłacane będzie 3% zwrotu od płatności kartą. Maksymalny miesięczny zwrot to 100 zł, co w półrocznym okresie może dać maksymalnie 600 zł. Warunkiem wypłaty zwrotu jest wykonanie płatności kartą debetową Mastercard lub za pomocą aplikacji PeoPay na łączną kwotę minimum 500 zł. Jeśli tego warunku nie uda się spełnić, niezależnie od wydanej kwoty zwrot nie zostanie wypłacony.

200 zł dla aktywnych użytkowników konta

Aby zdobyć premię w wysokości 200 zł, wystarczy, że w sześciu kolejnych miesiącach następujących po miesiącu otwarcia rachunku: 

 • wykonacie płatność na rzecz ZUS-u na kwotę minimum 300 zł (w każdym miesiącu),
 • wykonacie transakcje bezgotówkowe kartą debetową Mastercard lub za pomocą aplikacji PeoPay na łączną kwotę minimum 500 zł (w każdym miesiącu),
 • wykonacie przelewy (inne niż do ZUS) poprzez aplikację mobilną PeoPay na łączną kwotę minimum 1000 zł (w każdym miesiącu).

400 zł za terminal POS od Pekao

Ta część promocji dostępna jest dla klientów, którzy po podpisaniu umowy o konto zawrą umowę o dzierżawę terminala POS. Następnie, w ciągu kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych po zawarciu umowy o rachunek rozliczeniowy, powinniście przyjąć płatności na kwotę minimum 1000 zł (w każdym miesiącu).

Z tej części promocji wyłączeni są przedsiębiorcy działający w następujących branżach: biura turystyczne/podróży, kantory, lombardy, TAXI, agencje towarzyskie, kasyna, sprzedaż detaliczna broni i amunicji oraz produkcja broni i amunicji. Dokładna lista wykluczonych kodów PKD znajduje się w regulaminie promocji.

600 zł za leasing, faktoring lub kredyt Banku Pekao

Kolejne 600 zł odbierzecie w przypadku:

 • podpisania umowy z Pekao Leasing i opłacania raty w wysokości co najmniej 2000 zł przez minimum 6 miesięcy,
 • podpisania umowy o pożyczkę lub kredyt z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego do 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes na kwotę minimum 100.000 zł,
 • czterokrotnego skorzystania z usług faktoringu Banku Pekao (na konto powinny więc trafić 4 uznania z tytułu wierzytelności), w okresie 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku.

Wypłata premii – Konto Przekorzystne Biznes

O tym, czy weźmiecie udział w jednej, w dwóch, czy we wszystkich „podpromocjach” zdecydujecie sami. Bez problemu możecie zakończyć zabawę na dwóch częściach promocji, zgarniając w ten sposób łatwe kilkaset złotych. Dla wszystkich bonusów schemat terminów wypłat premii jest identyczny. Mianowicie premia zostanie wypłacona w kolejnym miesiącu po upływie okresu na spełnienie warunków dla danej części promocji.

Promocje dla przedsiębiorców rządzą się swoimi prawami w kwestii opodatkowania. Przychód uzyskany w ramach promocji bankowych musicie rozliczyć samodzielnie, zgodnie ze stosowaną formą opodatkowania. Wasza księgowość z pewnością sobie z tym poradzi 🙂

Szczegóły znajdziecie w regulaminie promocji.

Konto Przekorzystne Biznes – szczegóły

Na początku należy wspomnieć, że wszystkie konta założone w ramach opisywanej promocji, będą zwolnione z opłat za prowadzenie rachunku i korzystanie z karty przez okres 24 miesiąca. Całkowicie darmowe – bezterminowo i bezwarunkowo – są również przelewy mobilne.

Standardowe warunki użytkowania rachunku poza promocją prezentują się natomiast tak:

 • 0 zł za kartę wielowalutową w przypadku rozliczonych transakcji bezgotówkowych na kwotę 500 zł miesięcznie, w przeciwnym razie opłata wyniesie 8 zł,
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne w bankowości elektronicznej,
 • 0 zł za pierwsze 15 przelewów zewnętrznych w bankowości elektronicznej, każdy kolejny 1,50 zł,
 • 0 zł za przelewy zewnętrzne wykonane poprzez aplikację PeoPay,
 • 0 zł za wypłaty gotówki w bankomatach Pekao S.A.,
 • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z innych bankomatów w kraju,
 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach własnych do sumy 100.000 zł miesięcznie,
 • 0 zł za pierwsze pięć przelewów SEPA,
 • 0 zł za prowadzenie konta, jeśli spełnicie jeden z poniższych warunków (w przeciwnym razie opłata wyniesie 9 zł):

– wpływy na konto wyniosą minimum 2000 zł (z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami własnymi w Pekao S.A.),

– z rachunku wykonany zostanie przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy),

– na rachunek rozliczona zostanie transakcja z terminala wydanego przez Pekao S.A.,

– na rachunku wykonana zostanie transakcja wymiany walut w Pekao S.A.,

– z rachunku wykonana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing.

Szczegóły w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Przekorzystnego Biznes.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


8

lat
na rynku

25

tysięcy
polubień

6

tysięcy członków
grupy

2.5

tysięcy
artykułów