Konto Przekorzystne Biznes w Banku Pekao: nawet 1200 zł premii w promocji i rok bez opłat!

Trwa do:
31 marca 2022

Konto Przekorzystne Biznes z kolejną edycją promocji! Maksymalna wartość premii to aż 1200 zł! Ostateczna kwota, którą uda się Wam wypracować zależy tylko od tego, jak intensywnie będziecie korzystać z nowego rachunku firmowego. Nawet, jeśli uzyskanie maksymalnego bonusu wydaje się być dość trudne, to w zasięgu każdego przedsiębiorcy jest co najmniej kilkaset złotych premii. Wystarczą podstawowe czynności. Należy również wspomnieć, że wszystkie konta założone w ramach opisywanej promocji, będą zwolnione z opłat za prowadzenie i korzystanie z karty wydawanej do rachunku przez okres 12 miesięcy bezwarunkowo. Omawiając tę promocję nie można nie wspomnieć o świetnej akcji dla klientów indywidualnych, którzy mogą odebrać teraz 100 zł premii na start, bezwarunkowe zwolnienie z opłat na 2 lata oraz 2,5% na koncie oszczędnościowym!

Uczestnicy promocji

Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców (obecnych lub przyszłych), przez co rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Uściślając, z akcji mogą skorzystać zarówno osoby posiadające już JDG, jak i osoby, które dopiero planują ją otworzyć (najlepiej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, co zostanie dodatkowo nagrodzone 200 zł premii).

Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali rachunek firmowy w Pekao S.A. pomiędzy 1 grudnia 2020 roku, a 31 grudnia 2021 roku.

Dla uściślenia, obecni klienci banku rozumiani są jako klienci firmowi, identyfikujący się unikatowym numerem NIP. Jeśli posiadacie lub posiadaliście konto osobiste w Pekao S.A., możecie spokojnie skorzystać z promocji konta firmowego.

Jak założyć promocyjne Konto Przekorzystne Biznes?

Promocja trwa do 31 marca 2022 roku. W tym czasie należy podpisać umowę o Konto Przekorzystne Biznes wraz z kartą debetową oraz usługą bankowości elektronicznej. Umowę należy zawrzeć w pełni zdalnie – za pośrednictwem foto weryfikacji.

Wniosek dostępny jest na dedykowanej stronie Pekao Konta Przekorzystnego Biznes. Podczas składania wniosku wyraźcie zgody na otrzymywanie od Pekao S.A. informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących samego banku oraz podmiotów z nim współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

200 zł za założenie firmy z Pekao

Bank postanowił nagrodzić także te osoby, które dopiero zdecydują się na założenie firmy. Jeśli przyszły przedsiębiorca do zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej wykorzysta Profil Zaufany, logując się za pomocą bankowości elektronicznej Banku Pekao lub aplikacji PeoPay, otrzyma dodatkowo 200 zł premii. Wymagana jest pełna rejestracja – w tym zgłoszenie do ZUS. Wszystko to zrobicie za pomocą jednego formularza CEIDG – tego samego, którym rejestruje się nową działalność.

Jeśli prowadzicie już JDG, zacznijcie swoją przygodę z Bankiem Pekao od kolejnego punktu.

200 zł + 50 zł + 50 zł premii na start

Aby zdobyć premię w wysokości 200 zł, wystarczy, że w trzech kolejnych miesiącach następujących po miesiącu otwarcia rachunku: 

 • wykonacie płatność na rzecz ZUS-u na kwotę minimum 300 zł (w każdym miesiącu),
 • wykonacie co najmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą debetową na kwotę minimum 100 zł (w każdym miesiącu),
 • wykonacie co najmniej 1 przelew (inny niż do ZUS) poprzez aplikację mobilną PeoPay na kwotę minimum 100 zł (w każdym miesiącu).

Dodatkowe 50 zł ekstra otrzymacie pod warunkiem spełnienia powyższych warunków oraz założenia konta zdalnie (poprzez stronę banku, infolinię, aplikację lub bankowość elektroniczną). W ten oto sposób bank wynagradza osoby korzystające z nowoczesnych rozwiązań.

Następne 50 zł premii odbierzecie, jeśli w trzech kolejnych miesiącach kalendarzowych po założeniu konta, zapewnicie wpływ na rachunek o wartości minimum 5000 zł miesięcznie (również w każdym z 3 miesięcy).

Bank, pod pojęciem wpływu na konto, rozumie wpływ wynikający z prowadzonej działalności. Wykluczone są między innymi wpłaty gotówkowe oraz przelewy z innych rachunków użytkownika, prowadzonych w Banku Pekao lub poza nim.

Przykład: jeśli konto założycie w styczniu, wówczas przelewy do ZUS, transakcje kartą i przelewy wykonajcie w lutym, marcu i kwietniu 2022 roku. To samo tyczy się wpływów na konto. Premie dostaniecie natomiast w maju 2022 roku.

200 zł za terminal POS od Pekao

Ta część promocji dostępna jest dla klientów, którzy po podpisaniu umowy o konto zawrą umowę o dzierżawę terminala POS. Następnie, w ciągu kolejnych 3 pełnych miesięcy po zawarciu umowy o rachunek rozliczeniowy, powinniście przyjąć płatności na kwotę minimum 1000 zł (w każdym miesiącu).

Z tej części promocji wyłączeni są przedsiębiorcy działający w następujących branżach: biura turystyczne/podróży, kantory, lombardy, TAXI, agencje towarzyskie, kasyna, sprzedaż detaliczna broni i amunicji oraz produkcja broni i amunicji. Dokładna lista wykluczonych kodów PKD znajduje się w regulaminie promocji.

100 zł premii za wymianę walut

Aby otrzymać tę transzę premii należy w terminie do końca trzeciego pełnego miesiąca po założeniu rachunku wykonać transakcje wymiany walut o równowartości 20.000 zł. Chodzi tutaj o transakcje między własnymi kontami w Banku Pekao. Opłacalność tej części premii zależna jest oczywiście od kursów stosowanych przez bank.

100 zł za leasing Banku Pekao

Kolejne 100 zł odbierzecie w przypadku podpisania umowy z Pekao Leasing i opłacania ratyw wysokości co najmniej 1000 zł przez minimum 3 miesiące, następujące po miesiące założenia konta. Jeśli więc planowaliście starać się o leasing maszyn, sprzętu, samochodów czy urządzeń – sprawdźcie ofertę Banku Pekao.

100-300 zł premii za produkt kredytowy Banku Pekao

Kolejną premię, o wartości od 100 zł do nawet 300 zł, możecie zdobyć, jeśli po założeniu konta, zawnioskujecie również o produkt kredytowy dostępny w ofercie Pekao S.A. dla przedsiębiorców. Macie na to czas w okresie 6 kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia konta. Do waszej dyspozycji są:

 • kredyt zabezpieczony gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20.000 zł;
 • pożyczka zabezpieczona gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20.000 zł;
 • karta kredytowa Visa Business z sumą limitów kart wydanych w ramach tej umowy na kwotę min. 20 000 zł.

Dokładna wartość premii uzależniona jest od kwoty pożyczki lub kwoty innego produktu kredytowego:

 • 20.000-49.999 zł – 100 zł premii,
 • 50.000-99.999 zł – 200 zł premii,
 • od 100.000 zł – 300 zł premii.

Wypłata premii – Konto Przekorzystne Biznes

O tym, czy weźmiecie udział w jednej, w dwóch, czy we wszystkich „podpromocjach” zdecydujecie sami. Bez problemu możecie zakończyć zabawę na dwóch częściach promocji, zgarniając w ten sposób łatwe 200-500 zł. Dla wszystkich bonusów schemat terminów wypłat premii jest identyczny. Mianowicie premia zostanie wypłacona w kolejnym miesiącu po upływie okresu na spełnienie warunków dla danej części promocji.

Promocje dla przedsiębiorców rządzą się swoimi prawami w kwestii opodatkowania. Przychód uzyskany w ramach promocji bankowych musicie rozliczyć samodzielnie, zgodnie ze stosowaną formą opodatkowania. Wasza księgowość z pewnością sobie z tym poradzi 🙂

Szczegóły znajdziecie w regulaminie promocji.

Konto Przekorzystne Biznes – szczegóły

Na początku należy wspomnieć, że wszystkie konta założone w ramach opisywanej promocji, będą zwolnione z opłat za prowadzenie rachunku i korzystanie z karty przez okres 12 miesięcy.

Standardowe warunki użytkowania rachunku poza promocją prezentują się natomiast tak:

 • 0 zł za kartę wielowalutową w przypadku rozliczonych transakcji bezgotówkowych na kwotę 500 zł miesięcznie, w przeciwnym razie opłata wyniesie 8 zł,
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne w bankowości elektronicznej,
 • 0 zł za pierwsze 15 przelewów zewnętrznych w bankowości elektronicznej, każdy kolejny 1,50 zł,
 • 0 zł za przelewy zewnętrzne wykonane poprzez aplikację PeoPay,
 • 0 zł za wypłaty gotówki w bankomatach Pekao S.A.,
 • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z innych bankomatów w kraju,
 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach własnych do sumy 100.000 zł miesięcznie,
 • 0 zł za pierwsze pięć przelewów SEPA,
 • 0 zł za prowadzenie konta, jeśli spełnicie jeden z poniższych warunków (w przeciwnym razie opłata wyniesie 9 zł):

– wpływy na konto wyniosą minimum 2000 zł (z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami własnymi w Pekao S.A.),

– z rachunku wykonany zostanie przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy),

– na rachunek rozliczona zostanie transakcja z terminala wydanego przez Pekao S.A.,

– na rachunku wykonana zostanie transakcja wymiany walut w Pekao S.A.,

– z rachunku wykonana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing.

Szczegóły w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Przekorzystnego Biznes.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów