fbpx

Jak zostać członkiem komisji wyborczej, czyli jak dorobić nawet 570 zł poprzez pracę w komisji w zbliżających się wyborach samorządowych 2018

 

Hej! Skoro trafiłeś na ten artykuł, z pewnością poszukujesz aktualnych informacji na temat pracy w obwodowej komisji wyborczej podczas zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Poniższy wpis jest nieaktualny, ponieważ dotyczy wyborów samorządowych 2018. Najnowszy artykuł dotyczący wyborów do Europarlamentu znajdziesz pod linkiem: 

Jak zostać członkiem komisji wyborczej, czyli jak dorobić od 350 zł do 500 zł pracując w komisji podczas wyborów do Europarlamentu 2019

 


 

Na przełomie 2014 oraz 2015 roku opublikowałem serię wpisów o tematyce pracy w obwodowej komisji podczas wyborów oraz referendum. Jak się później okazało były to jedne z najpopularniejszych artykułów, jakie dotychczas pojawiły się na blogu. Minęło kilka lat i znów mamy kolejne wybory. W związku z tym nie pozostało mi nic innego jak stworzyć praktyczny poradnik – jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej podczas wyborów samorządowych 2018. W sieci znajdziecie mnóstwo informacji na temat pracy komisji, jednak żaden z artykułów nie wyczerpuje w pełni tego zagadnienia, tak jak mój poradnik. Co ważne, piszę go z perspektywy osoby kilkukrotnie uczestniczącej w pracach obwodowej komisji wyborczej, dlatego ma on bardzo praktyczny charakter. Zapraszam do lektury!

 

 

Jakie zmiany zaszły w stosunku do wyborów z 2014 roku?

Przebieg zbliżających się wyborów samorządowych regulowany będzie znowelizowaną w tym roku ustawą Kodeks wyborczy. W stosunku do głosowania sprzed 4 lat doszło do kilku zmian. Część z nich dotyczy kwestii związanych bardziej z funkcjonowaniem samorządu. Należą do nich między innymi dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wydłużenie kadencji samorządu z 4 do 5 lat, czy też wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, zamiast jak dotychczas w gminach do 40 tysięcy mieszkańców. My jednak skupimy się na sprawach związanych stricte z funkcjonowaniem obwodowych komisji wyborczych (w tym miejscu warto zaznaczyć, iż większość artykułów prasowych poświęcona jest komisjom terytorialnym, do których nabór został zakończony).

Kluczową zmianą jest wprowadzenie dwóch typów komisji. Pierwsza będzie zajmowała się przygotowywaniem oraz przeprowadzeniem głosowania. Jej praca zakończy się po zamknięciu lokalu wyborczego, zapieczętowaniu urny oraz sporządzeniu protokołu. Druga z komisji odpowiedzialna będzie za ustalenie wyników głosowania oraz przekazanie kart i protokołów do odpowiedniej jednostki. Moim zdaniem, lepiej trafić do tej drugiej komisji. Lokale wyborcze są czynne od godziny 7:00 do 21:00, zaś sama praca komisji zaczyna się o 6:00. Liczenie głosów powinno natomiast potrwać kilka godzin. Osobiście cztery lata temu opuściłem lokal wyborczy po godzinie 4:00 nad ranem, aczkolwiek było to związane z pamiętną awarią systemu PKW. Gdyby nie awaria, byłbym w domu nawet 3 godziny wcześniej.

Kolejna ważna zmiana to wprowadzenie przezroczystych urn wyborczych. To spore ułatwienie w przypadku, gdy frekwencja wyborcza jest solidna (a taka zazwyczaj bywa w przypadku wyborów do samorządu). Wiele osób pamięta niechlubne obrazy, gdy w 2014 roku komisje tworzyły na prędko dodatkowe urny nawet…ze śmietników. Teraz tego problemu nie będzie, ponieważ stan zapełnienia będzie cały czas kontrolowany.

 

Zapisz się na newsletter

Dzięki temu nie umknie Ci żadna okazja do osiągnięcia dodatkowego dochodu!

 

Kolejne novum to wprowadzenie obok dotychczasowej funkcji mężów zaufania, nowej kategorii osób kontrolujących przebieg głosowania, a mianowicie obserwatorów społecznych. Więcej na temat mężów zaufania znajdziecie w dalszej części artykułu. Obserwator społeczny działa na podobnych zasadach jak mąż zaufania, z tą różnicą, iż mogą go powoływać organizacje społeczne i fundacje, które w celach statutowych umieściły troskę o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto obserwatorzy społeczni nie mogą wnosić uwag do protokołu oraz być obecni przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia.

Znaczące zmiany zaszły w kwestii ustalania składu obwodowych komisji wyborczych. Jest to jednak na tyle ważne zagadnienie, iż poświęciłem mu osobny wątek w dalszej części artykułu.

Pozostałe zmiany mają bardziej charakter techniczny i dowiecie się o nich podczas szkolenia członków komisji lub podczas pierwszego posiedzenia komisji. Dotyczą one miedzy innymi schematu karty wyborczej w formie pojedynczego arkusza, definicji znaku X na karcie wyborczej, czy też dopisywania dodatkowych treści na wydanej karcie.

 

Najważniejsze, czyli stawki za pracę w komisji!

Podczas tegorocznych wyborów samorządowych stawki dla członków obwodowych komisji wyborczych wynoszą:

 • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 380 zł,
 • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 330 zł,
 • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 300 zł.

Jeśli w waszej miejscowości dojdzie do drugiej tury, wówczas dwa tygodnie później odbędzie się kolejne głosowanie. Jako, że będzie się ono wiązało z o wiele mniejszym obciążeniem, stawki będą o połowę niższe, a mianowicie 190 zł, 165 zł oraz 150 zł. W najbardziej optymistycznym wariancie możecie zatem zdobyć nawet 570 zł! W porównaniu do wyborów z 2014 roku, na pierwszy rzut oka, stawki nie uległy zmianie. Warto jednak zauważyć, iż 4 lata temu wszystkie czynności związane z organizacją głosowania były zrzucone na barki tylko jednej komisji. Teraz komisje są dwie, zatem czas pracy każdej z nich będzie o wiele krótszy. W związku z tym przeciętna stawka godzinowa wzrosła i to dość znacznie.

Wynagrodzeniem członków komisji jest zryczałtowana dieta. Będzie ona przelana na wasze konto w ciągu kilku dni od zakończenia wyborów. Jeżeli nie macie konta lub nie podacie jego numeru, pieniądze będą do odbioru w kasie urzędu. W zależności od urzędu, numer konta podaje się podczas pierwszego posiedzenia komisji, bądź też podczas samych wyborów (wówczas numer konta podaje się przewodniczącemu). Wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej zwolnione jest z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie musicie go wykazywać w zeznaniu PIT. Oznacza to, iż każda podana powyżej kwota jest kwotą netto.

 

Śledź profil bloga na Facebooku

 

Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

 

Kandydatem do składu komisji NIE może być:

 • kandydat w wyborach,
 • komisarz wyborczy,
 • pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego,
 • pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego,
 • urzędnik wyborczy,
 • mąż zaufania,
 • obserwator społeczny,
 • osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

a) małżonkiem,

b) wstępnym (ojciec, matka, dziadek, babcia),

c) zstępnym (syn, córka, wnuk, wnuczka),

d) rodzeństwem,

e) małżonkiem zstępnego lub przysposobionego,

f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia.

 

Jak w praktyce zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Wiele osób uważa, iż członkowie obwodowych komisji wyborczych przydzielani są odgórnie. Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości osoby chętne do pracy w komisji zgłaszane są przez komitety wyborcze. W tym momencie muszę omówić zmiany w składach komisji, o których wspominałem na początku poradnika. Po pierwsze, zgodnie z nowym prawem, zmieniła się liczba członków komisji. Dotychczas było to od 7 do 9 osób. Obecnie będzie to sztywna liczba 9 osób (w naprawdę wyjątkowych wypadkach liczba ta może być mniejsza). Co do składu, dotychczasowo jedna osoba była powoływana z urzędu, zaś reszta z komitetów wyborczych. Podczas tegorocznych wyborów zrezygnowano z członka „urzędowego”, wszyscy będą pochodzili z komitetów. Tu jednak również znajdziemy novum. Otóż 6 z 9 miejsc w komisji gwarantowane jest dla członków reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne, bądź koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano radnych do sejmiku województwa (z tym że kandydatów można zgłaszać tylko na obszarze województwa, na terenie którego komitet wyborczy wprowadził w ostatnich wyborach radnych do sejmiku województwa) albo wybrano posłów do Sejmu. Jeżeli liczba takich komitetów wyborczych jest mniejsza niż 6, prawo wskazania dodatkowej osoby mają pełnomocnicy pozostałych komitetów. W praktyce, okazało się, iż tylko dwie partie (PiS i PSL) mają zagwarantowane miejsca w komisjach. W związku z tym, pozostałe 7 miejsc w każdej komisji będzie do rozdysponowania przez inne komitety.

Warto również wspomnieć, iż w komisjach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się 6-osobowy skład komisji. Dotychczasowo było to od 5 do 7 osób. Ponadto w tym przypadku nie stosuje się zasady uprzywilejowania wybranych komitetów. Mogę Wam podpowiedzieć, iż w tego typu miejscach pracy jest bardzo mało, więc możecie aplikować właśnie do nich, jeśli w danym komitecie nie będzie innych chętnych.

No dobrze, do kogo zatem należy się zgłosić, aby zaklepać sobie miejsce w komisji. Otóż organizacją kandydatów będących potencjalnymi członkami komisji wyborczych zajmują się pełnomocnicy komitetów lub osoby przez nich upoważnione. W praktyce dobrze mieć kogoś znajomego (na przykład będącego kandydatem na radnego), którt należy do partii, ugrupowania, czy innej organizacji tworzącej komitet wyborczy, i który może Wam pomóc w dotarciu do osoby zajmującej się rekrutacją członków komisji. Jeśli nie znacie nikogo takiego, możecie poszukać informacji o komitetach startujących w waszym okręgu oraz kontaktu do ich pełnomocników. Listę komitetów partii, koalicji partii, organizacji oraz wyborców znajdziecie na głównej stronie PKW, zaś listę lokalnych komitetów wraz z adresami do pełnomocników znajdziecie na stronach delegatur Krajowego Biura Wyborczego lub w mediach lokalnych. Jeśli nie znajdziecie tam szczegółowych informacji kontaktowych, możecie posłużyć się w tym celu znaną i lubianą wyszukiwarką w której najlepiej wpisać „komitet wyborczy XXXX [nazwa naszej miejscowości]”. Innym sposobem jest przeszukanie fanpage’y komitetów na facebooku.

Powiem Wam z doświadczenia, iż ciężko jest dostać się do komisji z ramienia dużej partii mającej całe rzesze dotychczasowych członków. Zazwyczaj do pracy w komisji desygnowane są osoby będące członkami danego ugrupowania. Pozostali zaś zostają mężami zaufania, o których więcej dowiecie się w dalszej części publikacji. Szansą dla osób, które nie udzielają się w polityce są mniejsze, lokalne komitety wyborcze. Nie mają one rozbudowanych struktur, finansowania z budżetu oraz dużej ilości członków. Warto skontaktować się właśnie z tego typu ugrupowaniami. Mają one często problemy z zebraniem wymaganej liczby podpisów. W ramach wdzięczności możecie zostać poproszeni o pomoc w zbieraniu podpisów poparcia dla danego komitetu. Oczywiście PKW nie akceptuje uzależniania obsady miejsc w komisjach wyborczych od ilości zebranych podpisów. Jednak warto zauważyć, iż brak podpisów = brak startu członków komitetu w wyborach = brak pracy w komisji. Komitety mają czas na dostarczenie list z podpisami tylko do 17 września 2018 roku.

 

Komitety mają czas na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do 21 września 2018 roku.

 

 

Czy zgłoszenie mnie przez dany komitet jako kandydata na członka komisji wyborczej gwarantuje miejsce w składzie komisji?

Niestety nie. W tradycyjnych komisjach wyborczych zasiadać będzie 9 członków, zaś w tych mniej typowych 6 członków. Jak widzicie miejsc w komisji jest mało, zaś komitetów mających prawo umieszczać swoich członków mnóstwo. Jednak spokojnie. Nie oznacza to oczywiście, iż dany komitet znajdzie aż tylu chętnych, by obsadzić wszystkie komisje obwodowe w danym rejonie.

Co zatem w przypadku, gdy będzie więcej chętnych niż miejsc w danej komisji? Wówczas o obsadzie składu komisji zadecyduje losowanie. Odbędzie się ono prawdopodobnie 1 października 2018 roku. Tego dnia mają zostać powołane ostateczne składy obwodowych komisji wyborczych. Losowanie jest jawne, odpowiada za nie komisarz wyborczy. O terminie oraz miejscu losowania dowiecie się z Biuletynu Informacji Publicznej na stronie waszej gminy.

 

 

Ile czasu trwa praca w komisji wyborczej

Praca w komisji to nie tylko czas, gdy wyborcy przychodzą, by wrzucić kartę do urny. Składa się na nią:

 • Pierwsze posiedzenie komisji. Wybieracie na nim przewodniczącego oraz zastępcę. Ponadto dowiadujecie się szczegółów dotyczących pracy w komisji. Niektóre gminy wymagają tego dnia deklaracji formy wypłaty diety (gotówka lub przelew). Pierwsze posiedzenie obowiązuje zarówno dla komisji do spraw przeprowadzenia głosowania, jak i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania.Czas trwania: do 1 godziny.
 • Szkolenie dla przewodniczących oraz zastępców. Jeżeli zostaliście wybrani na któreś z powyższych stanowisk, musicie wziąć udział w szkoleniu z zakresu funkcjonowania wyborów samorządowych. Pozostali członkowie mogą się na nim stawić dobrowolnie.Czas trwania: około 2 godzin.
 • Dzień poprzedzający wybory. Tego dnia obowiązkowo w siedzibie gminy/dzielnicy stawiają się przewodniczący komisji. Oprócz nich muszą się pojawić 2 – 3 osoby spośród pozostałych członków. Tego dnia należy przeliczyć liczbę kart przydzielonych dla danego okręgu. Muszą się one zgadzać z ilością osób zarejestrowanych w spisie wyborców. Po przeliczeniu, karty pakowane są do worków, które następnie są zaklejane i opieczętowane. Przewodniczący odbiera również materiały niezbędne do przeprowadzenia głosowania. Nie mam tylko pewności, czy tego dnia muszą stawiać się przedstawiciele obu typów komisji, czy tylko tej do spraw przeprowadzenia głosowania. Wszystko wyjdzie jednak w praniu.Czas trwania: około 1 godziny.
 • Inną czynnością jest przygotowanie lokalu wyborczego. Należy ustawić ławki, krzesła, parawany. W niektórych lokalach prace te wykonywane są przez pracowników (na przykład  przez woźnego w przypadku szkoły lub przedszkola). Niekiedy jednak muszą to zrobić członkowie komisji, umawiając się na to przykładowo w sobotę poprzedzającą wybory.Czas trwania: około 1 godziny.
 • Dzień wyborów. Godziny, w których można głosować to przedział 7:00 – 21:00. Członkowie komisji spotykają się o 6:00 rano. Główne zadania to rozwieszenie obwieszczeń oraz instrukcji do głosowania, sprawdzenie stanu kart do głosowania oraz ich opieczętowanie, podział list do podpisów na kilka części (tyle ile osób zasiada przy stole). Ponadto należy zaplombować i opieczętować urnę. Otrzymacie również identyfikatory z waszymi nazwiskami. Po zakończeniu głosowania, należy wykonać czynności związane z zamknięciem urny, liczeniem niewykorzystanych kart, sporządzaniem protokołów itp. Czynności te wykonywane będą przez obie komisje wspólnie. Później pierwsza z komisji opuszcza lokal, zaś do działania przechodzi komisja do spraw ustalania wyników wyborów. Po przeliczeniu głosów, przewodniczący spisuje protokół, który następnie zostaje wysłany przez informatyka desygnowanego do każdej z komisji przez urząd. Gdy wszystko jest już gotowe, przewodniczący kontaktuje się z delegaturą i „zamawia” auto, którym wraz z wiceprzewodniczącym transportuje wszystkie karty. Tam następuje odbiór kart oraz protokołów. Po zdaniu wszystkich dokumentów „zarząd komisji” wraca do lokalu, po czym wszyscy mogą się rozejść do domów – to koniec pracy obwodowej komisji wyborczej.Czas trwania: do kilku godzin w zależności od typu komisji.

 

Jak wygląda rutynowa praca członków komisji d/s przeprowadzenia głosowania

 • Osoba chcąca zagłosować okazuje Wam swój dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
 • Odszukujecie ją na liście oraz wskazujecie gdzie ma się podpisać. Pamiętajcie, iż nie musicie odwracać spisu wyborców, podpisy „do góry nogami” są w pełni akceptowalne.
 • Po złożeniu podpisu, wydajecie wyborcy kartę do głosowania.
 • Zaznaczacie sobie liczbę wydanych kart, by po zakończeniu głosowania sprawdzić stan oddanych głosów do wydanych kart (na przykład stawianie kresek oraz skreślanie co 10 sztuk).

 

Czy przez cały okres trwania wyborów muszę przebywać w lokalu?

NIE, ponieważ nie wszyscy członkowie komisji są niezbędni przez cały okres otwarcia lokalu wyborczego. Przy stole utworzone są przykładowo 3 stanowiska, natomiast czwartą osobą czuwającą nad przebiegiem głosowania jest przewodniczący lub jego zastępca. W obwodowych komisjach oprócz „zarządu” obsługę sprawuje 7 osób. W czasie trwania głosowania, w lokalu musi przebywać 2/3 składu komisji, w tym przewodniczący lub jego zastępca (na zmianę). W związku z tym, gdy część osób pracuje, inni mają wówczas przerwę. Podczas przerwy możecie iść do swojej komisji, by oddać głos. Wybory trwają 14 godzin (od 7:00 do 21:00). W tym czasie spędzicie w lokalu około 7 godzin, w zależności jak ustalicie to między sobą. Są to jednak wewnętrzne ustalenia każdej komisji, dlatego w waszym wypadku może wyglądać to nieco inaczej. Znane mi systemy to na przykład pół na pół (7 godzin pracy, 7 godzin wolnego) lub przeplatanka (praca – przerwa – praca – przerwa). Oczywiście fakt ten dotyczy wyłącznie komisji do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Komisja ustalająca wyniki wyborów musi przebywać w lokalu cały czas w pełnym składzie.

 

Jak należy się ubrać do pracy w komisji?

W przypadku komisji do spraw przeprowadzenia głosowania – schludnie, z zachowaniem powagi przedsięwzięcia będącego fundamentem demokracji. Dla mężczyzn może to być na przykład koszula i spodnie materiałowe. Marynarka lub wręcz pełny garnitur będą odbierane bardzo pozytywnie. Dużo zależy od pogody, bo to jednak październik. Odpada raczej bluza z kapturem czy T-shirt z motywami typu graffiti. Dla kobiet najlepszym rozwiązaniem jest chyba klasyczna biała bluzka, choć akurat paniom nie muszę chyba tłumaczyć jak mają się ubierać 🙂 W przypadku komisji do spraw ustalania wyników będzie to bardziej praca fizyczna, nie rzadko na ziemi (tak jest wygodniej). W związku z tym strój nie gra aż tak dużej roli, warto raczej przykuć uwagę do wygody.

 

Profil bloga odnajdziesz również na:

Instagramie, Twitterze oraz LinkedIn

 

Kim są oraz jaką rolę spełniają mężowie zaufania oraz obserwatorzy społeczni?

Mężowie zaufania to osoby powoływane przez komitety, których zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów samorządowych. Mężowi zaufania przysługuje możliwość wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu z przebiegu wyborów sporządzanego przez komisję. Nie może on jednak wykonywać żadnych czynności członka komisji, pomagać wyborcom w głosowaniu, ani udzielać im wyjaśnień. Mężów zaufania poznacie po identyfikatorach oraz po okazaniu zaświadczenia, opracowanego przez PKW w formie uchwały.

Mąż zaufania może przebywać w komisji począwszy od rozpoczęcia jej pracy, zakończywszy w momencie podpisania protokołu głosowania (prościej mówiąc: przed otwarciem lokalu, w trakcie głosowania oraz podczas liczenia głosów i sporządzania protokołu). Praca członków komisji może być utrwalona (nagrywana) przez męża zaufania wyłącznie w okresie przed otwarciem lokalu oraz po jego zamknięciu. W czasie trwania wyborów (7:00 – 21:00) jest to zakazane. Ponadto utworzone zdjęcia/filmy można udostępniać wyłącznie na potrzeby postępowania przed sądami i organami prokuratury. Nie ma więc obaw, że przebieg waszej pracy trafi na YouTube 🙂

Mężowie zaufania mogą zażądać (w miarę możliwości technicznych) otrzymania kopii protokołu głosowania. W przypadku takiego żądania, komisja nie może odmówić jej wydania. Jeżeli głosowanie odbywa się na przykład w szkole gdzie jest ogólnodostępne ksero, bez problemu można wykonać kopię. Niestety ustawa nie rozstrzyga, kto ma wrzucić 20 groszy 🙂 W przypadku braku kserokopiarki, mąż zaufania może zrobić zdjęcie protokołu telefonem lub aparatem, jeśli w takowy sprzęt się wyposażył.

Obserwator społeczny ma bardzo podobną rolę do męża zaufania. Różnice między obiema funkcjami wyjaśniłem na początku wpisu.

 

Czy członkowie komisji mają zapewnione wyżywienie?

Niestety NIE. Sami musicie zaopatrzyć się w żywność i napoje. Warto wziąć ze sobą coś do picia (woda, sok, kawa, herbata) oraz do jedzenia (kanapka, ciastka). Większość komisji ma zapewnione zaplecze socjalne, w którym można to przechować oraz rzecz jasna skonsumować. Leżąca na stole wyborczym kanapka lub puszka z colą są niedopuszczalne ze względu na powagę wyborów (przynajmniej ja tak uważam).

 

Jak zareagować w sytuacji nietypowej, w której nie wiem jak się zachować?

W tym wypadku kłania się kwestia właściwego wyboru przewodniczącego komisji. To do niego możecie zgłaszać wszelkie wątpliwości. Dobrze jest, jeśli jest to osoba kompetentna, a jednocześnie doświadczona w zakresie obsługi wyborów. Gdy przewodniczącego nie ma lub sprawa jest bardziej skomplikowana, warto wówczas skontaktować się z komisją terytorialną. Kontakt do niej podawany jest członkom obwodowej komisji wyborczej zazwyczaj na początku pracy komisji lub na pierwszym posiedzeniu.

 

Nie mogę wziąć udziału w drugiej turze wyborów, co robić?

Jeżeli wypadło Wam coś naprawdę pilnego lub przytrafiła się Wam jakaś choroba, możecie bez konsekwencji zrzec się uczestnictwa w pracach komisji wyborczej. Jedynie co utracicie to rzecz jasna prawo do wypłaty diety za daną turę. Nie ma żadnego przepisu określającego, jak należy postępować w przypadku rezygnacji, dlatego najlepiej zachować się według ogólnie stosowanych norm kulturowych. Proponuję sporządzić formalne pismo, w którym zawarte będzie usprawiedliwienie wraz ze wskazaniem przyczyn zaistniałej sytuacji. Pismo takie najlepiej dostarczyć do biura podawczego urzędu lub jeśli takowe istnieje – do Biura Obsługi Mieszkańców. Warto też w miarę wcześnie poinformować telefonicznie lub mailowo o tym fakcie przewodniczącego komisji. Absencja w przypadku członków komisji może skutecznie zaburzyć pracę komisji wyborczej.

Natomiast w przypadku, gdy nie możecie uczestniczyć w pierwszym posiedzeniu komisji wyborczej, w ten sam sposób co powyżej dostarczcie do urzędu usprawiedliwienie wraz ze wskazaniem przyczyny oraz wyrażeniem chęci uczestnictwa w dalszych pracach komisji.

 

 

Przydatne linki

Uff, to już wszystko. Materiału jest naprawdę sporo. Wielki szacunek dla osób, które dotrwały do tego momentu. Co tu kryć, wykonałem kawał dobrej roboty. Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie do przekazania, piszcie o nich w komentarzach pod wpisem. Poniżej natomiast prezentuję linki do źródeł, z których korzystałem podczas tworzenia tego artykułu. Jeśli chcecie poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, znajdziecie tam wiele cennych informacji.

 

 

Przypominam jednocześnie o szeregu aktualnych promocji, które pozwolą Wam osiągnąć dodatkowy dochód:

Vouchery o wartości 150 zł za założenie konta w Getin Banku
 
200 zł łatwej premii od Santander Bank Polska
 
200 zł premii na start w promocji Konta Przekorzystnego w Pekao S.A.
 
Bitwala: darmowe konto z 15 euro premii w programie poleceń
 
200 zł premii za założenie Konta Jakże Osobistego w Alior Banku
 
Po 10 funtów premii dla obu stron w programie poleceń Xendpay
 
Monese: 20 funtów premii w programie poleceń
 
Citi Handlowy: 400 zł do Lidla z darmową kartą kredytową
 
138 zł zniżki na wynajem apartamentu/pokoju w serwisie Airbnb

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn bądź zapisz się na newsletter

.

[efb_likebox fanpage_url=”JakDorobic” box_width=”250″ box_height=”” locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów