​Karta Kredytowa z Żubrem – jak korzystać z saloników lotniskowych + analiza ubezpieczenia + 600 zł na start, 600 zł moneyback i 200 zł bonusu w ramach programu Bezcenne Chwile

Karta Kredytowa z Żubrem to ciekawy produkt Banku Pekao, który opisywałem już przy okazji analizy obecnej promocji, w której jeszcze do końca 2023 roku możecie zdobyć pokaźną sumę premii i bonusów. Jednak analiza wszystkich możliwości karty jest na tyle rozbudowana, że umieszczenie całej treści w jednym artykule byłoby dla Was co najmniej męczące. W związku z tym całą „opowieść” podzieliliśmy na 3 artykuły. Linki do poprzednich artykułów znajdziecie na początku tekstu. Ja tymczasem zabieram się za trzeci wpis na temat nowej kredytówki. Tym razem przyjrzę się opcji iście VIP-owskiej, czyli darmowemu dostępowi do salonów lotniskowych na całym świecie dla posiadaczy omawianej karty. Powiem Wam, jak to wszystko wygląda w praktyce i kto może liczyć na tę odrobinę luksusu 🙂 Oprócz tego pokusiłem się także o analizę trzech ubezpieczeń dostępnych nieodpłatnie dla klienta Banku w związku z użytkowaniem karty, czyli ubezpieczenia zakupów, transakcji internetowych oraz podróży.

​Karta Kredytowa z Żubrem – poprzednie artykuły

​Mastercard Flight Delay Pass, czyli VIP-owska usługa dla posiadaczy karty kredytowej Banku Pekao

Mastercard Flight Delay Pass to usługa udostępniona za darmo użytkownikom Karty Kredytowej z Żubrem. Dostępna jest dla posiadaczy dwóch wyższych pakietów – Złotego oraz Platynowego. W każdej z opcji użytkownik może zaprosić do salonu (sieci LoungeKey™) do 4 osób towarzyszących w podróży (oczekujących na ten sam lot). Saloniki dostępne są zarówno na krajowych, jak i zagranicznych lotniskach. Ich lokalizacje sprawdzicie pod tym linkiem (wystarczy wpisać kraj). W Polsce dostępnych jest 7 saloników tej marki: Gdańsk, Kraków, Poznań. Katowice, Lublin, Warszawa, Wrocław.

W salonikach oczekujący podróżni mogą skorzystać z bezpłatnej sieci Wi-Fi, naładować telefon czy posilić się za darmo dzięki udostępnionym przekąskom i napojom. Wiele saloników oferuje także przestrzeń biznesową na przykład w postaci salek konferencyjnych. Wszystko zależy oczywiście od konkretnej lokalizacji.

Dostęp do saloniku możliwy jest w przypadku opóźnienia lotu co najmniej o 60 minut. Poniżej zamieszczam dokładniejszą instrukcję korzystania z tej funkcji.

​Karta Kredytowa z Żubrem – jak skorzystać z Mastercard Flight Delay Pass

Podstawą jest rejestracja swojego lotu. To właśnie dzięki temu będzie wiadomo, że planowane opóźnienie rzeczywiście pojawi się i będzie wynosiło co najmniej godzinę. Lot należy zarejestrować najpóźniej w rzeczywistym czasie odlotu (choć lepiej jest zrobić to na przykład dzień wcześniej – na wszelki wypadek).

Rejestrację przeprowadzicie na tej stronie, wprowadzając tam numer lotu oraz adres email i swój numer telefonu. W przypadku podróży z osobami współtowarzyszącymi podajemy ich imię i nazwisko. To właśnie w ten sposób przekazany zostanie elektroniczny kupon (jeśli ogłoszone zostanie odpowiednie opóźnienie), który należy okazać przy wejściu do salonu.

Rejestrację zaczniecie od wpisania numeru BIN karty (8 pierwszych cyfr karty).

Rejestracja karty – Bank Pekao

Odpowiedzi na swoje pytania dotyczące usługi znajdziecie w tym miejscu.

​Jedna Karta Kredytowa z Żubrem – trzy różne ubezpieczenia

Wszyscy posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem (również użytkownicy darmowego pakietu Standard) mogą liczyć na ubezpieczenie transakcji internetowych (sumy ubezpieczeń według pakietów: 1000 zł, 3000 zł, 6000 zł) oraz ubezpieczenie zakupów (sumy ubezpieczeń odpowiednio 1000 zł, 3000 zł i 6000 zł). Na właścicieli płatnych pakietów czeka dodatkowo pakiet ubezpieczeń podróżnych, na które składają się różne ryzyka. W przypadku pakietu Złotego są to 3 ubezpieczenia (NNW, ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie assistance), posiadacze pakietu Platynowego mogą zaś liczyć na zestaw 5 ubezpieczeń (jak w pakiecie Złotym oraz dodatkowe ubezpieczenie assistance pakiet sport oraz OC). W przypadku pakietu Platynowego ubezpieczeniem podróżnym objęty jest również współuczestnik podróży.

Firmą dostarczającą ubezpieczenia jest dobrze znane PZU SA. Z odpowiedzialności ubezpieczyciela zwalniają standardowe czynniki, czyli m.in. zajścia pod wpływem alkoholu, udział w bójkach, popełnianie przestępstw i umyślnie wywoływane uszkodzenia.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie aktywacji karty lub rozpoczęcia podróży (zależnie od rodzaju ubezpieczenia).

Szczegółów szukajcie w Karcie produktu.

​Ubezpieczenie transakcji internetowych

To ubezpieczenie chroni Was na wypadek niedostarczenia przedmiotu umowy sprzedaży lub dostarczenia towaru wadliwego lub uszkodzonego. Transakcja musi odbyć się oczywiście za pomocą Karty Kredytowej z Żubrem i to na odległość – zakup przez internet. W przypadku darmowego pakietu Standard suma ubezpieczenia to 1000 zł. W przypadku pakietów płatnych możecie liczyć na ochronę w granicach 3000 zł (pakiet Złoty) oraz 6000 zł (pakiet Platynowy). Świadczenie będzie wypłacone w wysokości szkody, którą poniesiecie, ale nie może być rzecz jasna wyższe niż suma ubezpieczenia. Oznacza to, że jeśli wadliwy towar wart był 600 zł, a Wy korzystacie z darmowego pakietu Standard, to powinniście otrzymać pełną kwotę na konto (po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia).

Ochrona ubezpieczeniowa działa w przypadku transakcji wykonywanych w Polsce (tj. towar nie może być dostarczony spoza terytorium naszego kraju lub przez sprzedawcę zarejestrowanego poza Polską) i to na kwotę powyżej 200 zł (lub 100 zł, jeśli mówimy o zwrocie środków).

Nie otrzymacie za to zwrotu pieniędzy od PZU SA w przypadku uszkodzenia/zagubienia towaru z winy przewoźnika. W przypadku ubezpieczenia transakcji szkodę zgłosicie telefonicznie lub online, za pomocą tej strony.Jak zgłosić szkodę w PZU?

​Ubezpieczenie zakupów

Zadziała w przypadku, gdy po realizacji zakupów Kartą kredytową z Żubrem Banku Pekao, zakupione towary ulegną utracie np. kradzieży z włamaniem lub rabunkowi, lub zostaną zniszczone w wyniku zdarzenia losowego (przykładowo zalanie mieszkania z uszkodzeniem sprzętów). Ubezpieczenie obejmuje też uszkodzenia w wyniku akcji ratowniczej. Ochrona zakupów trwa przez 180 dni od dnia dokonania transakcji. Sumy ubezpieczeń to odpowiednio 1000 zł, 3000 zł i 6000 zł (pakiet Standard, Złoty i Platynowy). To maksymalna wartość, którą otrzymać możecie za uszkodzenie lub utratę zakupionych kartą produktów i towarów.

W przeciwieństwie do ochrony transakcji internetowych, w tym przypadku ubezpieczenie obejmuje także towar zakupiony w zagranicznych sklepach oraz zdarzenia poza granicami kraju.

Ochrona ubezpieczeniowa nie zadziała, jeśli sprzęt się zwyczajnie zużyje, skoroduje lub będziecie używać go niezgodnie z przeznaczeniem. Ubezpieczeniem nie są objęte towary, których wartość nie przekracza 200 zł.​Ubezpieczenie podróżne

To najbardziej rozbudowane z ubezpieczeń. Zależnie od pakietu (Złoty lub Platynowy) dostępne są 3 lub 5 ubezpieczeń. Każde z nich omówię w dalszej części. Ubezpieczenie podróżne nie obejmuje wyjazdów w celu odbycia planowanego leczenia. Nie zostaniecie też objęci ochroną w przypadku wyjazdu do kraju swojego stałego zamieszkania (chyba, że mieszkając w Polsce, wybierzecie się na zorganizowaną krajową wycieczkę).W ramach pakietu Złotego otrzymacie:

 • ubezpieczenie NNW – do 100.000 zł,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia – do 100.000 zł,
 • ubezpieczenie assistance w ramach kosztów leczenia.

  

W ramach pakietu Platynowego otrzymacie zaś:

 • ubezpieczenie NNW – do 200.000 zł,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia – do 200.000 zł,
 • ubezpieczenie assistance w ramach kosztów leczenia,
 • ubezpieczenie assistance pakiet Sport – limity do 2000 zł w zależności od rodzaju usługi,
 • ubezpieczenie OC – do 200.000 zł.

  

​NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

W przypadku tego ubezpieczenia, świadczenie wypłaca się w razie śmierci ubezpieczonego, jeśli przyczyną śmierci był nieszczęśliwy wypadek do którego doszło podczas podróży. W razie zajścia zdarzenia wypłaca się odpowiednio 100.000 zł lub 200.000 zł (w zależności od pakietu).


​Ubezpieczenie kosztów leczenia

To ubezpieczenie na wypadek nagłego zachorowania podczas podróży. Obejmuje też leczenie i hospitalizację po zajściu nieszczęśliwego wypadku. W przypadku pakietu Platynowego Karty Kredytowej z Żubrem ochrona obejmuje również wypadki spowodowane uprawianiem sportów, w tym sportów wysokiego ryzyka lub rekreacyjnego uprawiania narciarstwa czy snowboardu. Z ubezpieczenia wyłączone jest leczenie chorób przewlekłych i ich zaostrzeń, zaburzeń psychicznych oraz innych jednostek chorobowych, których jesteśmy świadomi w momencie wyjazdu.

W pakiecie znajduje się też pokrycie kosztów transportu medycznego, hospitalizacja i koszty badań ambulatoryjnych.​Ubezpieczenie assistance (+Pakiet Sport)

Assistance to swego rodzaju ratunek w nieprzewidzianych sytuacjach. Ta część ubezpieczenia może pokryć (do wysokości sumy ubezpieczenia i limitów dla wybranych świadczeń) transport do kraju zamieszkania (w tym transport zwłok), pomoc tłumacza podczas pomocy medycznej, pomoc w prowadzeniu domu po pechowej podróży, opiekę nad domowymi zwierzętami w szczególnych przypadkach, a nawet koszty akcji ratowniczej i poszukiwań.

Ciekawą opcją jest również assistance Pakiet Sport. Obejmuje on między innymi koszty naprawy sprzętu sportowego (lub wynajem zastępczego). W przypadku niewykorzystanego karnetu narciarskiego możecie też otrzymać zwrot jego wartości pod warunkiem, że jego niewykorzystanie to następstwo wypadku lub podobnego zdarzenia, a karnetu nie można zwrócić. Pakiet Sport pozwoli też uzyskać zwrot za awaryjne zakwaterowanie po zejściu lawiny. Dostępny jest on wyłącznie w pakiecie Platynowym Karty Kredytowej z Żubrem, a wysokość odszkodowania to maksymalnie 2000 zł i zależy od rodzaju zdarzenia.​Ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialność cywilna na wakacjach

Ubezpieczenie OC pokryje (w granicach sumy ubezpieczenia, czyli 200.000 zł tylko w ramach Pakietu Platynowego Karty Kredytowej z ŻubremPakietu) szkody, które wyrządzicie osobom trzecim podczas swojej podróży. Mowa tu o zabrudzonym garniturze sąsiada z samolotu, uszkodzonym przez przypadek smartfonie przechodnia i podobnych zdarzeniach, podczas których nieumyślnie zrobicie komuś krzywdę lub wyrządzicie inną szkodę.

Ochroną nie są jednak objęte szkody wyrządzone swoim bliskim, nałożone kary, grzywny i mandaty oraz zdarzenia wynikające z używania pojazdów i maszyn (w tym dużych jachtów, samolotów i innych).

Istotne jest, by w przypadku OC powiadomić Centrum Pomocy PZU w ciągu 7 dni od zajścia. Procedurę znajdziecie w Karcie produktu i OWU.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


8

lat
na rynku

25

tysięcy
polubień

6

tysięcy członków
grupy

2.5

tysięcy
artykułów