fbpx

ING Bank Śląski: 100 zł za założenie konta IKE oraz 100 zł za założenie Konta z Lwem

W ING Banku Śląskim ruszyła ciekawa promocja w ramach której możecie zdobyć 100 zł premii za założenie konta IKE. Promocja ta dość mocno przypomina kilkukrotnie opisywaną na łamach bloga akcję „100 zł za regularne inwestowanie”. Oczywiście mamy tu do czynienia z pewną nowością, ponieważ promowanym produktem jest konto IKE, a nie tylko standardowe inwestowanie w fundusze inwestycyjne. W tym przypadku niezbędne będzie dokonanie jednorazowej wpłaty na minimum 250 zł oraz trzech regularnych wpłat, każda na 250 zł. Zatem angażując 1000 zł w jeden z dostępnych funduszy (na przykład fundusz pieniężny odznaczający się niskim ryzykiem) możecie zdobyć łatwe 100 zł. Warto również pamiętać o promocji Konta z Lwem, w której nowi i powracający klienci ING mogą zdobyć 100 zł na start. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć obie promocje.

 

 

Uczestnicy promocji „100 zł za Indywidualne Konto Emerytalne”

W promocji mogą wziąć udział osoby, które posiadają konto osobiste lub Otwarte Konto Oszczędnościowe w banku ING oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Powyższą zgodę należy utrzymać co najmniej do 16 kwietnia 2018 roku (moment wypłaty premii).

Dodatkowym elementem uczestnictwa jest nieposiadanie w momencie rozpoczęcia promocji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na rejestrach otwartych w ramach umowy IKE. Jeśli zatem posiadacie jednostki uczestnictwa w ramach standardowych inwestycji (poza IKE), wówczas śmiało możecie skorzystać również z tej promocji. Jest to z pewnością ważna informacja dla osób, które korzystały z promocji „100 zł za regularne oszczędzanie”.

 

Jak przystąpić do promocji

Zgodnie z regulaminem, aby wziąć udział w promocji, na początek należy wypełnić ankietę inwestycyjną oraz podpisać z bankiem umowę pośrednictwa (mówiąc dokładniej, umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania). Następnie, w okresie trwania promocji, czyli od 6 listopada do 29 grudnia 2017 roku należy:

  • podpisać umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z funduszami NN Investment Partners TFI SA – IKE ING (dalej Umowa IKE) z jednoczesnym otwarciem nowego rejestru w funduszach inwestycyjnych w ramach oferty IKE ING,
  • dokonać wpłaty za nabycie jednostek na wymieniony rejestr za minimum 250 zł,
  • złożyć dyspozycję regularnego inwestowania w ramach rejestru na kwotę minimum 250 zł.

 

Warunki uzyskania premii oraz kwestia wypłaty bonusu

Aby uzyskać prawo do odbioru premii należy w okresie od 6 listopada 2017 roku do 31 marca 2018 roku co najmniej trzy razy nabyć jednostki uczestnictwa w ramach dyspozycji Regularnego inwestowania (za każdym razem na minimum 250 zł). Ponadto w dniu wypłaty premii – 16 kwietnia 2018 roku należy posiadać aktywne konto osobiste lub Otwarte Konto Oszczędnościowe oraz jednostki na rejestrze otwartym w ramach promocji.

 

Jeśli dłużej śledzicie bloga, z pewnością pamiętacie, iż promocje regularnego oszczędzania w ING wymagały złożenia deklaracji regularnych wpłat przez minimum 12 miesięcy. Była to oczywiście tylko deklaracja, a nie wiążące przyrzeczenie. Mimo wszystko warto zwrócić uwagę, iż w niniejszej promocji nie ma takiego warunku. Oznacza to, iż na potrzeby promocji wystarczy zaangażować 1000 zł, by spełnić jej warunki (250 zł na start i trzy regularne składki po 250 zł). Później możecie już zawiesić regularne opłacanie składek, a po odebraniu samej premii – również zamknąć samo konto IKE. O tym jednak piszę w dalszej części wpisu. PS jeśli znacie inną instytucję, która oferuje premię za założenie konta IKE lub IKZE, dajcie o tym znać w komentarzach. Sam jestem ciekaw czy pojawi się promocyjny trend związany z tego typu produktem finansowym.

 

Bonus w wysokości 100 zł jest kwotą netto, tyle zostanie przelane na wasze konto w dniu 16 kwietnia 2018 roku. Bank załatwia za Was wszelkie sprawy związane z opodatkowaniem (dodaje nagrodę dodatkową, którą w formie podatku przekazuje na konto odpowiedniego urzędu).

Po szczegóły odsyłam na stronę promocji oraz do regulaminu promocji „100 zł z IKE”.

 

Tyle regulamin. Zasady promocji mogą wydawać się Wam skomplikowane, dlatego poniżej krok po kroku dokonuję „rozbioru promocji”. Pomimo dość formalnego zapisu, warunki uzyskania premii okazują się dość proste do spełnienia. W razie pytań, zachęcam do pozostawiania komentarzy pod wpisem.

 

Instrukcja „krok po kroku”

Po zalogowaniu w bankowości elektronicznej, przejdźcie do zakładki Oferta, następnie Promocje i teraz 100 zł za Indywidualne Konto Emerytalne. W tym miejscu możecie szczegółowo zapoznać się z promocją, by następnie kliknąć Chcę Otworzyć Indywidualne Konto Emerytalne.

 

 

Pierwszym krokiem będzie wypełnienie ankiety inwestycyjnej (chyba, że wypełnialiście już ją podczas poprzednich promocji). Ankieta ma na celu sprawdzić stan waszej wiedzy na temat inwestowania oraz określić wasz profil inwestycyjny. Jej wypełnienie jest jednym z warunków otrzymania 100 zł bonusu. Po wypełnieniu ankiety należy zaakceptować umowę ramową oraz umowę pośrednictwa w nabyciu jednostek funduszy (otwarcie rejestru). Nie zdziwcie się, jeśli wynikiem ankiety będzie formułka „produkt jest dla Ciebie nieodpowiedni”. Tego typu ocena pojawia się w przypadku, gdy nigdy dotychczasowo nie korzystaliście z funduszy inwestycyjnych. W ten sposób bank musi Was dość dosadnie poinformować o ryzyku związanym z inwestowaniem.

 

Kolejny krok to wybór konkretnego funduszu inwestycyjnego. W tym miejscu macie do wyboru całą paletę funduszy, które możecie posegregować według różnych kryteriów (na przykład poziom ryzyka). Załóżmy, iż wybiorę typ funduszy – Fundusze pieniężne. Teraz z listy funduszy wybieram ten, który najbardziej mnie interesuje (po zapoznaniu się z dokumentami określającymi dany fundusz). Po kliknięciu Wybierz pojawi się pole do wpisania kwoty pierwszej wpłaty (w zależności od wymogów danego TFI). Następnie nieco niżej, po lewej stronie należy koniecznie zmienić sposób wpłat z Dowolne wpłaty na Regularne inwestowanie (to warunek promocji z bonusem). Teraz określcie kwotę regularnych wpłat (minimum 250 zł) wraz z ich terminami oraz wszystko zatwierdzcie.

Kwestię wyboru danego funduszu zostawiam dla Was. Analiza wszystkich dostępnych funduszy oczywiście wykracza poza ramy tego artykułu. Musicie mieć świadomość możliwości utraty części lub nawet całości środków zainwestowanych w dany fundusz. Obowiązkowo zapoznajcie się również z dokumentami charakteryzującymi dany fundusz. Z mojej strony przedstawiam jedynie, jak technicznie skorzystać z promocji, natomiast decyzje finansowe należą już do Was i musicie być w pełni ich świadomi. Warto wybrać fundusz, który nie pobiera opłat z tytułu zakupu i umorzenia jednostek uczestnictwa oraz pobiera względnie niską opłatę za zarządzanie.

Jeśli zależy Wam wyłącznie na zdobyciu premii przy maksymalnie niskim ryzyku inwestycyjnym, wówczas możecie wybrać jeden z dwóch funduszy pieniężnych. W obu przypadkach profil ryzyka określany jest jako niski. Oba fundusze charakteryzują się również brakiem opłaty za nabycie oraz opłaty za umorzenie jednostek. Fundusz NN Lokacyjny Plus pobiera 1% opłaty za zarządzanie, zaś NN Gotówkowy 0,75%. Co do wyników historycznych funduszy – ich analiza to już wasze zadanie 🙂

 

Jak zamknąć konto IKE

Indywidualne Konto Emerytalne jest nieco bardziej skomplikowanym instrumentem niż tradycyjne inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Działanie IKE regulowane jest przez dedykowaną ustawę o IKE i IKZE. Analiza jak działa IKE zdecydowanie wykracza poza łamy tego artykułu. Być może w przyszłości stworzę wpis, w którym szczegółowo omówię wady i zalety oszczędzania w ramach IKE. Warto pamiętać, iż każda osoba może mieć w danej chwili tylko jedno konto IKE i jedno konto IKZE. Dziś skupię się wyłącznie na fakcie likwidacji konta IKE przed momentem przejścia na emeryturę, czyli dokonania tak zwanego zwrotu środków i wypowiedzenia umowy IKE. 

Z moich informacji wynika, iż ostateczne zamknięcie konta IKE może się odbyć wyłącznie w oddziale. Zanim do tego dojdzie, sami możecie wyłączyć regularne oszczędzanie, tak by nowe środki nie wpływały na konto IKE (gdy już spełnicie warunki pierwszej wpłaty + 3 wpłat). W regulaminie prowadzenia IKE ING (z którym powinniście się zapoznać) można odnaleźć jedną niepokojącą kwestię:

Jeśli odkupisz Jednostki Uczestnictwa z IKE ING aby dokonać Wypłaty, Wypłaty Transferowej nie będącej Konwersją lub Zwrotu w ciągu 12 miesięcy od zawarcia Umowy, Fundusze Inwestycyjne NN mogą pobrać Opłatę Umorzeniową, w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat.

Na szczęście w załączniku do regulaminu (ostatnia strona) znajdziemy informację, iż 

4) Opłata Umorzeniowa – OPŁATA NIE JEST POBIERANA

 

Załóż Konto z Lwem i odbierz 100 zł premii

Na koniec przechodzimy do promocji dla nowych klientów, którzy otrzymają 100 zł premii, jeśli zdecydują się otworzyć Konto z Lwem. Promocja konta trwa do 30 listopada 2017 roku (do tego czasu należy złożyć wniosek online). Szczegóły na temat tej promocji zawarte są w artykule ING Bank Śląski: 100 zł premii za założenie Konta z Lwem, dlatego nie będę dublował treści tam zawartych. Jedyne co zrobię, to podpowiem Wam, jak optymalnie spełnić warunki promocji z 100 zł na start. Otóż głównym warunkiem uzyskania 100 zł bonusu jest wykonanie płatności bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM na kwotę co najmniej 1000 zł. Transakcje należy wykonać do 31 marca 2018 roku. Możecie je wykonać zarówno w tradycyjnych punktach handlowo-usługowych (na przykład sklepy, stacje benzynowe, kina), jak i w Internecie. Ponadto należy mieć z tyłu głowy fakt, iż karta debetowa wydawana do Konta z Lwem Direct (które Wam rekomenduję) jest bezpłatna po zapewnieniu transakcji w okresie od 29. dnia danego miesiąca do 28. dnia następnego miesiąca na kwotę 300 zł lub 200 zł (osoby do 26. roku życia). Pierwszy (cząstkowy) okres rozliczeniowy jest bezpłatny. Załóżmy, że umowę o konto podpiszesz przed 29 listopada 2017 roku. Wówczas, najbardziej optymalne spełnienie warunków promocji wygląda następująco:

 

Termin Twoje działanie 
29 listopada – 28 grudnia Dokonaj płatności kartą na minimum 300 zł
29 grudnia – 28 stycznia Dokonaj płatności kartą na minimum 300 zł
29 stycznia – 28 lutego Dokonaj płatności kartą na minimum 300 zł
1 marca – 28 marca Dokonaj płatności kartą na minimum 300 zł
UWAGA Suma transakcji do 15 marca musi wynieść co najmniej 1000 zł!
29 marca – 28 kwietnia Dokonaj płatności kartą na minimum 300 zł
15 kwietnia 2018 roku Wypłata 100 zł premii, po tym dniu możesz zamknąć kartę debetową

 

 

Przypominam jednocześnie o szeregu aktualnych promocji, które pozwolą Wam osiągnąć dodatkowy dochód:

Vouchery o wartości 150 zł za założenie konta w Getin Banku
 
200 zł łatwej premii od Santander Bank Polska
 
200 zł premii na start w promocji Konta Przekorzystnego w Pekao S.A.
 
Bitwala: darmowe konto z 15 euro premii w programie poleceń
 
200 zł premii za założenie Konta Jakże Osobistego w Alior Banku
 
Po 10 funtów premii dla obu stron w programie poleceń Xendpay
 
Monese: 20 funtów premii w programie poleceń
 
Citi Handlowy: 400 zł do Lidla z darmową kartą kredytową
 
138 zł zniżki na wynajem apartamentu/pokoju w serwisie Airbnb

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn bądź zapisz się na newsletter

.

[efb_likebox fanpage_url=”JakDorobic” box_width=”250″ box_height=”” locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

22

tysięcy
polubień

3.1

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów