fbpx

ING Bank Śląski: 100 zł premii za przetestowanie usługi „regularne inwestowanie” oraz najlepszy moment na założenie konta z 150 zł premii

ING Bank Śląski ruszył z kolejną odsłoną promocji „100 zł za regularne inwestowanie”. Ponownie możecie zdobyć 100 zł łatwej premii dzięki przetestowaniu usługi Regularnego inwestowania w ramach ING Konta Funduszowego lub nabycia jednostek funduszy inwestycyjnych. Wiadomość ta powinna szczególnie zainteresować osoby, które chcą otworzyć konto w trwającej promocji „150 zł premii za otwarcie Konta z Lwem”. Dzięki temu zabiegowi możecie w łatwy sposób zdobyć nawet 250 zł. W związku z tym, iż promocja konta z premią niedługo się zakończy, jest to najlepszy moment na założenie rachunku. Warunki promocji możecie obecnie spełnić w najbardziej optymalny sposób pod względem okresu utrzymywania aktywnego konta oraz karty debetowej. Oczywiście bonus za regularne oszczędzanie mogą również zdobyć dotychczasowi klienci ING. Aby spełnić warunki promocji należy zaangażować co najmniej 750 zł kapitału, lokując go na przykład w bezpieczne fundusze pieniężne. W dzisiejszym wpisie najpierw szczegółowo przeanalizuję promocję regularnego inwestowania, następnie zastanowię się, czy z promocji mogą skorzystać osoby, które brały udział we wcześniejszych edycjach promocji regularnego inwestowania, zaś na koniec przytoczę najważniejsze informacje dotyczące promocji konta z premią.

 

 

Uczestnicy promocji „100 zł za regularne inwestowanie”

W promocji mogą wziąć udział osoby, które posiadają konto osobiste lub Otwarte Konto Oszczędnościowe w banku ING oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Z promocji wyłączeni są pracownicy banku.

Ponadto uczestnicy promocji nie mogą posiadać jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na rejestrach otwartych w ramach umowy pośrednictwa z bankiem ING w momencie rozpoczęcia promocji, czyli 17 lipca 2017 roku.

 

Zasady promocji

Zgodnie z regulaminem, aby wziąć udział w promocji, należy wypełnić ankietę inwestycyjną oraz podpisać z bankiem umowę pośrednictwa. Następnie, w okresie trwania promocji, czyli od 17 lipca do 29 września 2017 roku należy:

  • złożyć zlecenie otwarcia nowego rejestru w funduszach inwestycyjnych,
  • dokonać wpłaty za nabycie jednostek na wymieniony rejestr za minimum 250 zł,
  • złożyć dyspozycję regularnego inwestowania w ramach rejestru na kwotę minimum 250 zł.

 

Warunki uzyskania premii oraz wypłata bonusu

Aby uzyskać prawo do odbioru premii należy w okresie od 17 lipca 2017 roku do 30 listopada 2017 roku co najmniej dwa razy nabyć jednostki uczestnictwa w ramach dyspozycji Regularnego inwestowania. Ponadto w dniu wypłaty premii – 15 grudnia 2017 roku należy posiadać aktywne konto osobiste lub Otwarte Konto Oszczędnościowe oraz jednostki na rejestrze (nie możecie ich odkupić do 15 grudnia 2017 roku, później możecie z nimi zrobić, co wam się podoba).

Dodatkowo w regulaminie znajdziemy zapis:

Uczestnik korzystający z Promocji deklaruje, że będzie regularnie nabywać jednostki uczestnictwa w ramach Dyspozycji Regularnego Inwestowania otwartej zgodnie z ust.1.3) przez okres 12 miesięcy; począwszy od dnia otwarcia rejestru.

Na szczęście jest to tylko deklaracja, której nie trzeba spełniać. Bank w żaden sposób nie będzie egzekwował kwoty premii w przypadku zamknięcia konta po odebraniu bonusu czy też zaprzestaniu dokonywania regularnych wpłat. Oznacza to, iż na potrzeby promocji wystarczy zaangażować 750 zł, by spełnić jej warunki (250 zł na start i dwie regularne składki po 250 zł).

 

Oprócz kwestii czysto dochodowych (wzrost wartości jednostek oraz wypłacona premia), promocja posiada również zaletę w postaci edukacji finansowej. Skorzystanie z promocji banku ING jest dobrym sposobem na wypróbowanie, jak w praktyce wygląda bezpośrednie inwestowanie w jednostki funduszy inwestycyjnych lub chociażby z wykorzystaniem pakietów Konta Funduszowego. Warto rozwijać swoją edukację finansową, szczególnie, gdy możemy na tym dodatkowo zarobić 🙂

Bonus w wysokości 100 zł jest kwotą netto, tyle zostanie przelane na wasze konto. Bank załatwia za Was wszelkie sprawy związane z opodatkowaniem (dodaje nagrodę dodatkową, którą w formie podatku przekazuje na konto odpowiedniego urzędu).

Po szczegóły odsyłam na stronę promocji oraz do regulaminu promocji „100 zł za regularne inwestowanie”.

 

Tyle regulamin. Zapisy mogą wydawać się Wam skomplikowane, dlatego poniżej krok po kroku dokonuję „rozbioru promocji”. Pomimo dość formalnego zapisu warunków uzyskania premii, okazują się one bajecznie proste do spełnienia. W razie pytań, zachęcam do pozostawiania komentarzy pod wpisem.

 

Instrukcja „krok po kroku”

W ramach promocji możecie wybrać inwestowanie w jednostki konkretnego funduszu inwestycyjnego lub wybrać jeden z trzech pakietów w ramach Konta Funduszowego. W moim poradniku najpierw przedstawię wariant z Kontem Funduszowym, który jest o wiele prostszy, a następnie wariant nabycia jednostek tradycyjnego funduszu inwestycyjnego.

W tym miejscu warto przytoczyć nieco informacji na temat Konta Funduszowego. Otóż składa się ono z trzech pakietów inwestycyjnych do wyboru: Ostrożny, Umiarkowany lub Dynamiczny. Za skład danego pakietu odpowiadają eksperci z NN Investment Partners TFI, którzy dobierają paletę funduszy do danego pakietu. Za nabycie oraz umorzenie jednostek w ramach Konta Funduszowego zapłacicie 0 zł. Opłata za zarządzanie jest zróżnicowana ze względu na wybrany pakiet. Opłaty tej nie ponosicie jednak bezpośrednio, ponieważ wyniki funduszów uwzględniają już potrąconą opłatę. Obecnie opłaty za zarządzanie wynoszą:

  • ING Pakiet Ostrożny – 1%
  • ING Pakiet Umiarkowany – 2,2%
  • ING Pakiet Dynamiczny – 2,65%

Więcej na temat Konta Funduszowego przeczytacie na stronie banku ING – Konto Funduszowe.

Po zalogowaniu do serwisu Moje ING przechodzicie do zakładki Oferta ING, a następnie do zakładki Inwestycje. Teraz odszukujecie baner z promocją Regularne inwestowanie. Poniżej screen z serwisu Moje ING:

W tym miejscu możecie kliknąć Więcej, by szczegółowo zapoznać się z promocją, bądź Zacznij, gdy już znacie jej warunki. Ja w tym miejscu klikam na Zacznij, ponieważ zapoznałem się już z warunkami promocji. Pierwszym krokiem będzie wypełnienie ankiety inwestycyjnej. Ankieta ma na celu sprawdzić stan waszej wiedzy na temat inwestowania oraz określić wasz profil inwestycyjny. Jej wypełnienie jest jednym z warunków promocji z 100 zł bonusu. Po wypełnieniu ankiety należy zaakceptować umowę ramową oraz umowę pośrednictwa w nabyciu jednostek funduszy (otwarcie rejestru). Nie zdziwcie się, jeśli wynikiem ankiety będzie formułka „produkt jest dla Ciebie nieodpowiedni”. Tego typu ocena pojawia się w przypadku, gdy nigdy dotychczasowo nie korzystaliście z funduszy inwestycyjnych. W ten sposób bank musi Was dość dosadnie poinformować o ryzyku związanym z inwestowaniem.

Teraz możecie już przejść do otwarcia Konta Funduszowego. W tym miejscu macie do wyboru 3 pakiety funduszy o różnym profilu ryzyka: Ostrożny, Umiarkowany oraz Dynamiczny. Ja dla przykładu wybieram Pakiet Ostrożny, ponieważ głównie zależy mi na uzyskaniu premii, przy minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Rozwijając listę możecie zapoznać się z dokumentami związanymi z danym pakietem. Teraz ustalam kwotę pierwszej wpłaty (może to być 250 zł), a w dalszym kroku kwoty regularnych wpłat na Konto Funduszowe w kolejnych miesiącach. Również może to być 250 zł. W tym miejscu należy również podać terminy, w jakich realizowane będą wpłaty. Na koniec zatwierdzacie zlecenie kodem SMS i w zasadzie to wszystko. Wasze zlecenie zostanie przyjęte do realizacji, po czym jednostki zostaną nabyte w ramach otwartego rejestru.

 

W przypadku wyboru Funduszu Inwestycyjnego (zamiast Konta Funduszowego), w zakładce Inwestycje wybieracie Fundusze Inwestycyjne i klikacie na Kup fundusz. Podgląd z systemu Moje ING:

login.ing.pl

W tym miejscu macie do wyboru całą paletę funduszy, które możecie posegregować według różnych kryteriów. Załóżmy, iż wybiorę typ funduszy – Fundusze pieniężne. Teraz z listy funduszy wybieram ten, który najbardziej mnie interesuje (po zapoznaniu się z dokumentami określającymi dany fundusz). Po kliknięciu Wybierz pojawi się pole do wpisania kwoty pierwszej wpłaty (w zależności od wymogów danego TFI). Następnie nieco niżej, po lewej stronie należy koniecznie zmienić sposób wpłat z Dowolne wpłaty na Regularne inwestowanie (to warunek promocji z bonusem). Teraz, podobnie, jak w przypadku Konta Funduszowego określacie kwotę regularnych wpłat wraz z ich terminami oraz wszystko zatwierdzacie.

Kwestię wyboru danego funduszu czy Konta Funduszowego zostawiam dla Was. Analiza wszystkich dostępnych funduszy oczywiście wykracza poza ramy tego artykułu. Musicie mieć świadomość możliwości utraty części lub nawet całości środków zainwestowanych w dany fundusz. Obowiązkowo zapoznajcie się również z dokumentami charakteryzującymi dany fundusz. Z mojej strony przedstawiam jedynie, jak technicznie skorzystać z promocji, natomiast decyzje finansowe należą już do Was i musicie być w pełni ich świadomi. Warto wybrać fundusz, który nie pobiera opłat z tytułu zakupu i umorzenia jednostek uczestnictwa oraz pobiera względnie niską opłatę za zarządzanie. Przejrzałem oferty kilku funduszy pieniężnych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyniosły najlepszą stopę zwrotu. Opłat za nabycie i umorzenie jednostek nie pobierają między innymi: NN Lokacyjny Plus kat. A, Investor Płynna Lokata, czy MetLife Subfundusz Lokacyjny.

 

Czy z promocji mogą skorzystać uczestnicy jej poprzednich edycji?

Pozostaje teraz pytanie, czy z promocji mogą skorzystać osoby, które brały udział w poprzednich edycjach promocji regularnego oszczędzania (opisywałem je tutaj oraz tutaj). Moim zdaniem TAK, ale pod pewnymi warunkami i nie mam pewności, czy bank zastosuje takie samo rozumowanie jak moje.

Należy rozpatrzyć 3 sytuacje. Po pierwsze, jeśli nadal posiadacie jednostki uczestnictwa na rejestrze (pozostawione po poprzedniej promocji), wówczas nie możecie wziąć udziału w bieżącej akcji. Mówi o tym wyraźnie zapis regulaminu:

W momencie rozpoczęcia Promocji nie będą posiadali jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na rejestrach otwartych na podstawie zawartej z Bankiem Umowy pośrednictwa;

Drugi wariant to sytuacja, w której sprzedaliście wszystkie jednostki i zamknęliście rejestr. W tym przypadku moim zdaniem możecie wziąć udział w promocji, zakładając nowy rejestr i ustawiając nową dyspozycję

Trzeci wariant ma charakter pośredni. Załóżmy, że sprzedaliście wszystkie jednostki przed startem nowej promocji oraz wyłączyliście funkcję regularnego inwestowania, ale nie zamknęliście rejestru funduszy. Przyznam szczerze, że sam jestem w takowej sytuacji. Zgodnie z regulaminem, aby wziąć udział w promocji należy wypełnić ankietę inwestycyjną oraz podpisać umowę pośrednictwa. Regulamin nie precyzuje, iż trzeba tego dokonać w okresie promocji. Oznacza to, że można to było zrobić wcześniej, na przykład podczas poprzedniej promocji. Regulamin mówi za to, iż w okresie promocji należy założyć nowy rejestr funduszy, wpłacić pierwsze 250 zł oraz ustawić dyspozycję regularnego inwestowania. Zatem moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, aby otworzyć rejestr dla innego funduszu i ponownie wziąć udział w promocji. Czy na pewno to zadziała? Nie wiem, ale na pewno spróbuję. Kapitał, który należy zaangażować nie jest zbyt wygórowany, zaś promocją objęte są fundusze należące do tych najbezpieczniejszych, zatem ryzyko jest stosunkowo niskie. Zachęcam do pozostawiania opinii w tej sprawie w komentarzach pod wpisem.

 

Załóż Konto z Lwem i odbierz 150 zł premii

Na koniec przechodzimy do promocji dla nowych klientów, którzy zdecydują się otworzyć Konto z Lwem. W tym przypadku premia będzie złożona z dwóch bonusów: „klasyczne” 100 zł za założenie konta oraz 50 zł w ramach programu poleceń. Program poleceń trwa do 18 października 2017 roku, zaś akcja z 100 zł za założenie konta kończy się 31 lipca 2017 roku (do tego czasu należy złożyć wniosek o konto).

Szczegółowo na temat promocji dla nowych klientów piszę w artykule ING Bank Śląski: 150 zł premii za założenie Konta z Lwem, dlatego nie będę dublował treści tam zawartych. Jedyne co zrobię, to podpowiem Wam, jak optymalnie spełnić warunki promocji z 100 zł na start. Otóż głównym warunkiem uzyskania 100 zł bonusu jest wykonanie płatności bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM na kwotę co najmniej 1000 zł. Transakcje należy wykonać do 31 października 2017 roku i muszą być one zaksięgowane do 5 listopada 2017 roku. Możecie je wykonać zarówno w tradycyjnych punktach handlowo-usługowych (na przykład sklepy, stacje benzynowe, kina), jak i w Internecie. Ponadto należy mieć z tyłu głowy fakt, iż karta debetowa wydawana do Konta z Lwem Direct (które Wam rekomenduję) jest bezpłatna po zapewnieniu transakcji w okresie od 29. dnia danego miesiąca do 28. dnia następnego miesiąca na kwotę 300 zł lub 200 zł (osoby do 26. roku życia). Pierwszy (cząstkowy) okres rozliczeniowy jest bezpłatny. Załóżmy, że umowę o konto podpiszesz przed 29 lipca 2017 roku. Wówczas, najbardziej optymalne spełnienie warunków promocji wygląda następująco:

 

Termin Twoje działanie 
29 lipca – 28 sierpnia Dokonaj płatności kartą na minimum 300 zł
29 sierpnia  – 28 września Dokonaj płatności kartą na minimum 300 zł
29 września – 28 października Dokonaj płatności kartą na minimum 300 zł
 

 

UWAGA

Suma transakcji po 3 miesiącach to 900 zł (czyli za mało, by spełnić warunki promocji.

W związku z tym, w powyższych miesiącach musisz wykonać transakcje na nieco wyższe kwoty, tak, by ich łączna wartość wyniosła co najmniej 1000 zł!

15 listopada 2017 roku Na twoje konto wpływa bonus 100 zł

 

 

Przypominam jednocześnie o szeregu aktualnych promocji, które pozwolą Wam osiągnąć dodatkowy dochód:

Vouchery o wartości 150 zł za założenie konta w Getin Banku
 
200 zł łatwej premii od Santander Bank Polska
 
200 zł premii na start w promocji Konta Przekorzystnego w Pekao S.A.
 
Bitwala: darmowe konto z 15 euro premii w programie poleceń
 
200 zł premii za założenie Konta Jakże Osobistego w Alior Banku
 
Po 10 funtów premii dla obu stron w programie poleceń Xendpay
 
Monese: 20 funtów premii w programie poleceń
 
Citi Handlowy: 400 zł do Lidla z darmową kartą kredytową
 
138 zł zniżki na wynajem apartamentu/pokoju w serwisie Airbnb

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn bądź zapisz się na newsletter

.

[efb_likebox fanpage_url=”JakDorobic” box_width=”250″ box_height=”” locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


10

lat
na rynku

25

tysięcy
polubień

7

tysięcy członków
grupy

2.5

tysięcy
artykułów