BZ WBK: do 350 zł premii dla nowych lub 250 zł dla obecnych posiadaczy karty kredytowej [aktualizacja: + 50 zł w programie poleceń]

Na stronie BZ WBK pojawiła się ciekawa promocja kart kredytowych. Adresatami promocji są zarówno nowi klienci, jak i obecni posiadacze karty kredytowej. Ci pierwsi mogą liczyć na bonus sięgający 350 zł, zaś dotychczasowi klienci mogą otrzymać do 250 zł premii. Co ważne, do promocji należy zaangażować osobę, która będzie użytkownikiem karty dodatkowej. Szczegółów dowiecie się w dalszej części wpisu.

[aktualizacja: otrzymałem informację z banku, iż promocję „Wakacje z kartą kredytową można połączyć z promocją „Polecaj Bank”, w której do zdobycia jest dodatkowo 50 zł. Szczegóły zamieściłem w artykule.]

 

 

Uczestnicy

Na potrzeby promocji nowego klienta definiuje się jako osobę nieposiadającą głównej karty kredytowej w BZ WBK w ciągu 3 miesięcy przed podpisaniem umowy o kartę w ramach promocji. Oznacza to, że status nowego klienta posiada nawet osoba mająca konto w BZ WBK.

Obecny klient to osoba, która posiada główną kartę kredytową w BZ WBK oraz w ciągu 3 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy o mobilną kartę kredytową (bo jej wyrobienie będzie warunkiem promocji) nie posiadała w banku dowolnej mobilnej karty kredytowej.

PS: na stronie promocji znajduje się formularz, w którym należy wpisać imię, nazwisko oraz numer telefonu. Regulamin nie precyzuje…do czego służy ten formularz. Być może organizator promocji zapomniał dopisać w regulaminie, iż jednym z wymogów jest rejestracja w promocji.

 

Zasady promocji – nowi klienci

Łączny bonus wynoszący 350 zł podzielony jest na 3, a nawet 4 części. Promocja składa się z dwóch akcji: „Wakacje z kartą kredytową” (150 zł do zdobycia) oraz „Priceless Specials” (200 zł do zdobycia w formie voucherów). O ile pierwsza z nich nie definiuje, którą konkretnie kartę należy wybrać, o tyle udział w akcji „Priceless Specials” dostępny jest wyłącznie dla osób, które zawnioskują o kartę World MasterCard. Jeśli zatem chcecie zdobyć pełną pulę, musicie wybrać tę właśnie kartę.

Nagrodę główną w wysokości 100 zł otrzymacie jeżeli w okresie trwania promocji (od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku) zawrzecie umowę o kartę kredytową, wyrazicie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczą, nie złożycie sprzeciwu wobec działań marketingowych banku oraz podacie numer telefonu komórkowego do kontaktu. Ponadto waszym zadaniem będzie wykonanie co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą kredytową (na dowolną kwotę) w miesiącu zawarcia umowy o kartę lub w kolejnym miesiącu (przykładowo zawierając umowę w lipcu, transakcje należy wykonać w lipcu lub w sierpniu).

 

Nagroda dodatkowa wynosi 50 zł. Otrzymacie ją pod warunkiem zawnioskowania o dodatkową kartę kredytową (również w okresie trwania promocji). Zgodnie z regulaminem, użytkownikiem karty dodatkowej może zostać ktoś z waszych bliskich. Dla pewności przytoczę tu cytaty z regulaminu:

użytkownik karty dodatkowej – osoba fizyczna, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie, upoważniona przez posiadacza do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji przy użyciu karty dodatkowej. 

karta dodatkowa – karta wydana użytkownikowi, tj. pełnomocnikowi posiadacza, upoważnionemu do używania karty dodatkowej i zlecania transakcji w ciężar udzielonego posiadaczowi limitu kredytowego.

W przypadku karty dodatkowej również należy wykonać 5 płatności w miesiącu podpisania umowy o kartę dodatkową lub w kolejnym miesiącu. Co ważne, nagroda dodatkowa zostanie wypłacona, nawet jeśli posiadacz karty głównej nie spełni warunków uzyskania 100 zł bonusu (nagrody głównej).

Nagrody zostaną przekazane na rachunek karty kredytowej otwartej w promocji.

 

Mamy już 150 zł, zatem czas na kolejne 200 zł. Ta część premii zostanie wypłacona w formie voucherów. Warunkami uzyskania vouchera o wartości 100 zł dla nowego klienta jest:

 • podpisanie umowy o kartę kredytową World MasterCard oraz przystąpienie do programu Priceless Specials MasterCard,
 • wyrażenie zgody za pośrednictwem formularza przystąpienia do Programu Priceless Specials na otrzymywanie od Mastercard drogą elektroniczną informacji handlowych powiązanych z programem Priceless Specials,
 • podanie poprawnego adresu e-mail oraz numeru telefonu,
 • wykonanie 5 transakcji bezgotówkowych kartą kredytową w miesiącu podpisania umowy o kartę lub w kolejnym miesiącu.

Co do ostatniego warunku, nie mam 100% pewności, czy wykonanie 5 płatności pozwoli spełnić warunki zarówno dla jednej promocji, jak i dla drugiej, dlatego polecam wykonać 10 transakcji w jednym miesiącu lub 5 transakcji w miesiącu wydania karty i 5 transakcji w kolejnym miesiącu. Tak dla pewności 🙂

Aby zdobyć drugi voucher o wartości 100 zł, użytkownik karty dodatkowej musi spełnić takie same warunki w zakresie płatności (5 transakcji w miesiącu wydania karty lub w kolejnym miesiącu). Co ciekawe, w regulaminie akcji Priceless Specials nie ma informacji na temat nagrody dla użytkownika karty dodatkowej. Informacja ta znajduje się wyłącznie na stronie promocji.

 

Aktualizacja

Nowi klienci mogą dodatkowo otrzymać 50 zł dzięki zawnioskowaniu o kartę w ramach programu poleceń. W ten sposób łączny bonus może sięgnąć nawet 400 zł! Warunkiem wzięcia udziału w tej promocji jest nieposiadanie konta lub karty kredytowej w BZ WBK po 15 marca 2017 roku.

Gdy już wasza karta kredytowa będzie aktywna, głównym warunkiem otrzymania 50 zł premii będzie wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę co najmniej 200 zł. Płatności należy wykonać do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu złożenia wniosku (muszą być one zaksięgowane w miesiącu wykonania).  Przez płatność rozumie się zarówno transakcje w tradycyjnych punktach sprzedaży (sklepy, stacje benzynowe itd) jak i w Internecie (allegro, sklepy internetowe, zakup biletów etc). Oprócz tego, promocja wymaga:

 • wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • nieskładania sprzeciwu wobec działań marketingowych banku,
 • podania numeru telefonu komórkowego do kontaktu,
 • posiadania aktywnej karty w dniu wypłaty premii.

 

Premia w postaci zasilenia karty kredytowej zostanie wypłacona w miesiącu następującym po spełnieniu warunków. Więcej na temat programu poleceń w regulaminie. Program „Polecaj Bank” trwa do 31 grudnia 2017 roku, zatem spokojnie połączycie wszystkie promocje. Poniżej przedstawiam instrukcję – jak złożyć wniosek o kartę kredytową w programie poleceń.

 

Jeśli zdecydowaliście się na skorzystanie z promocji, wniosek o kartę kredytową wypełnijcie na dedykowanej stronie programu poleceń „Polecaj Bank”. Z prawej sekcji, dla „poleconych” klikacie w Zamów rozmowę w sprawie karty. W tym miejscu podajecie swoje podstawowe dane do kontaktu wraz z kodem polecenia oraz klikacie wyślij. Teraz pozostaje Wam poczekać na kontakt ze strony konsultanta BZ WBK.

 

Kod Polecającego to kluczowy element, jeśli chodzi o udział w programie poleceń. Kod polecenia możecie uzyskać od kogoś bliskiego, kto uczestniczy w programie. Ewentualnie możecie wykorzystać mój kod polecenia: 1008552568. W programaie poleceń BZ WBK biorę udział od pierwszej jego edycji i spełniam wszystkie warunki jako polecający. W ten sposób macie pewność, iż otrzymacie swoją premię za skorzystanie z polecenia. Warto pamiętać, iż gdyby polecający zdecydował się na zamknięcie konta przed wypłatą premii – Wy również jej nie otrzymacie.

 

Zasady promocji – obecni klienci

Obecni posiadacze karty kredytowej w BZ WBK również mogą otrzymać 100 zł z tytułu nagrody głównej oraz 50 zł jako nagrodę dodatkową. Warunki uzyskania nagrody dodatkowej są identyczne jak w przypadku promocji dla nowych klientów, zatem nie będę dublował treści.

Nagrodę główną mogą otrzymać osoby, które posiadają główną kartę kredytową BZ WBK oraz zawnioskują o mobilną kartę kredytową. Jak się pewnie domyślacie, po wyrobieniu mobilnej karty kredytowej należy wykonać nią 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu wydania lub w kolejnym miesiącu.

Nagrody zostaną przekazane na rachunek karty kredytowej, do której wydana została mobilna karta kredytowa – nagroda główna / dodatkowa karta kredytowa – nagroda dodatkowa.

 

Jeśli chodzi o promocję „Priceless Specials”, w przypadku obecnego klienta BZ WBK możliwe jest uzyskanie wyłącznie jednego vouchera o wartości 100 zł i to jedynie przez użytkownika karty dodatkowej. Warunki dla karty dodatkowej są takie same jak w wariancie dla nowych klientów. Jednak, aby otrzymać voucher, obecny klient BZ WBK musi posiadać kartę World MasterCard i to właśnie do tej karty zostanie wydana karta dodatkowa. W promocji „Priceless Specials” nie biorą udziału pozostałe karty BZ WBK.

 

Promocja „Wakacje z kartą kredytową” – elementy wspólne

 • Wypłata nagrody głównej nastąpi w drugim miesiącu kalendarzowym licząc od miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę kredytową główną dla nowego klienta / mobilnej karty kredytowej dla obecnego klienta.
 • Wypłata nagrody dodatkowej nastąpi w drugim miesiącu kalendarzowym licząc od miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o wydanie dodatkowej karty kredytowej.
 • W momencie wypłaty nagrody głównej uczestnik musi być posiadaczem karty kredytowej lub mobilnej karty kredytowej wydanej w promocji.
 • W momencie wypłaty nagrody dodatkowej uczestnik musi być posiadaczem dodatkowej karty kredytowej wydanej w promocji.
 • W momencie wypłaty nagrody głównej oraz nagrody dodatkowej uczestnik nie może mieć złożonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych w banku.
 • Promocja nie łączy się z promocją „200 zł na Dzień Dobry“.

 

Szczegóły w regulaminie promocji „Wakacje z kartą kredytową”.

 

Promocja „Priceless Specials” – elementy wspólne

Pula nagród w promocji ograniczona jest do 3000 voucherów, na które składają się:

 • 950 sztuk voucherów do sieci kin Cinema City do zrealizowania w terminie do 31.03.2018 roku. Voucher obejmuje 2 x bilet do kina na film 2D, 2 x duży napój oraz 2 x duży popcorn lub nachosy do kupienia w barze. Każdy voucher składa się z 4 unikalnych kodów,
 • 950 sztuk voucherów na zakupy do sieci sklepów RTV Euro AGD do zrealizowania w terminie do 01.06.2018 roku,
 • 280 sztuk voucherów na zakupy do sieci sklepów New Balance do zrealizowania w terminie do 31.12.2017 roku,
 • 670 sztuk voucherów na zakupy do sieci sklepów Decathlon do zrealizowania w terminie do 31.05.2019 roku,
 • 150 tzw. cegiełek na rzecz fundacji WFP (World Food Programme – Światowy Program Żywnościowy) z siedzibą w Rzymie przekazywanych fundacji za pośrednictwem Organizatora.

Szczegóły dotyczące realizacji voucherów znajdziecie w załączniku do regulaminu.

 

O przyznaniu nagrody w ramach akcji „Priceless Specials” zostaniecie poinformowani telefonicznie. Podczas rozmowy dokonacie wyboru vouchera. Zasady informowania o zdobyciu nagrody szczegółowo opisuje regulamin. Nie ma sensu kopiować tego do artykułu (organizator informuje nawet o liczbie sygnałów, jakie będą wykonane do uczestników). Nagrody zostaną wydane najpóźniej do 16 października 2017 roku. W dniu uzyskania prawa do nagrody musicie posiadać aktywną kartę World MasterCard.

Szczegóły w regulaminie promocji „Priceless Specials”.

 

Szczegóły karty World MasterCard

Opłata roczna za kartę w pierwszym roku wynosi 0 zł pod warunkiem rozliczenia minimum 5 transakcji (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty. Jak widzicie, za jednym razem spełnicie wymagania do otrzymania premii oraz uzyskacie zwolnienie z opłaty rocznej, która standardowo kosztuje 125 zł.

W kolejnych latach opłata wynosi 10 zł miesięcznie. W tym przypadku również można uniknąć opłaty poprzez wykonanie 5 transakcji, aczkolwiek warunek ten należy spełniać w każdym miesiącu. Oczywiście kwestia ta dotyczy osób, które pozostawią kartę na kolejny rok/lata. Regulaminy promocji nie mówią nic na temat potrzeby utrzymywania aktywnej karty kredytowej po otrzymaniu bonusu.

Karta dodatkowa jest bezwarunkowo darmowa.

 

Karta World MasterCard zapewnia również

 • 0 zł za pakiet ubezpieczeń podróżnych obejmujący wypadki, leczenie i hospitalizację za granicą, anulowanie lub skrócenie podróży, opóźnienie wylotu albo utratę połączenia, spóźnienie w dostarczeniu lub utratę bagażu,
 • 0 zł za ubezpieczenie Ochrona Zakupów dające ochronę przed uszkodzeniem lub kradzieżą towarów zakupionych przy użyciu karty.

 

Bank nie pobiera opłaty za wydanie i obsługę karty mobilnej. Możecie o nią zawnioskować w aplikacji mobilnej BZWBK24. Tutaj znajdziecie informacje na temat aktywacji i użytkowania karty mobilnej BZ WBK.

 

Więcej na temat kart kredytowych banku na stronie BZ WBK.

 

 

Przypominam jednocześnie o szeregu aktualnych promocji, które pozwolą Wam osiągnąć dodatkowy dochód:

Vouchery o wartości 150 zł za założenie konta w Getin Banku
 
200 zł łatwej premii od Santander Bank Polska
 
200 zł premii na start w promocji Konta Przekorzystnego w Pekao S.A.
 
Bitwala: darmowe konto z 15 euro premii w programie poleceń
 
200 zł premii za założenie Konta Jakże Osobistego w Alior Banku
 
Po 10 funtów premii dla obu stron w programie poleceń Xendpay
 
Monese: 20 funtów premii w programie poleceń
 
Citi Handlowy: 400 zł do Lidla z darmową kartą kredytową
 
138 zł zniżki na wynajem apartamentu/pokoju w serwisie Airbnb

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn bądź zapisz się na newsletter

.

[efb_likebox fanpage_url=”JakDorobic” box_width=”250″ box_height=”” locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


8

lat
na rynku

25

tysięcy
polubień

6

tysięcy członków
grupy

2.5

tysięcy
artykułów