Bon na zasiedlenie 2023, czyli ponad 12.000 zł bezzwrotnego dofinansowania od Urzędu Pracy dla osób w wieku do 30 lat!

W tym artykule omawiam szczegółowo świadczenie o nazwie bon na zasiedlenie (lub bonem zasiedleniowym). To forma wsparcia dla osób do 30. roku życia. Bon na zasiedlenie pozwala uzyskać ponad 12.000 zł na start dla młodej osoby, która postanowiła zmienić swoje miejsce zamieszkania, w obliczu poszukiwań nowego miejsca pracy lub założenia własnego biznesu. Kto wie, być może kryzys ekonomiczny, z którym wszyscy się obecnie mierzymy, wymusi na wielu z Was potrzebę reorganizacji własnego życia i odbudowania sytuacji życiowej w nowym miejscu. W artykule przedstawiam, jakie warunki należy spełnić, by otrzymać solidny bonus na start – tym razem nie od banku, a z budżetu państwa. Jak sami zobaczycie, nie jest to takie trudne. Ba, wiele osób mogło skorzystać z takiej pomocy, ale z braku powszechnej wiedzy, przegapiło swoją okazję. A może jednak nie jest jeszcze za późno? 🙂

Ważne! Artykuł cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że postanowiliśmy zebrać najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzieć na nie w przejrzystym FAQ.

Czym jest bon na zasiedlenie i do kogo jest skierowany?

Bon na zasiedlenie jest formą pomocy oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30. roku życia. Zasady przyznawania tego świadczenia są proste, zaś warunki, które należy spełnić, nie należą do zbyt wyśrubowanych.

Bon zasiedleniowy pozwala pokryć najpotrzebniejsze wydatki i zaspokoić najważniejsze potrzeby związane z przeprowadzką do innej miejscowości oraz podjęciem nowej pracy lub działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do licznych projektów dofinansowań na otwarcie firmy, ze środków wydanych w ramach bonu nie będziecie musieli się szczegółowo rozliczać z Urzędem Pracy.

Podczas składania wniosku należy jednak zadeklarować (w przybliżeniu) jaka kwota będzie Wam potrzebna i jakie miesięczne wydatki będą Was czekać. W tym miejscu warto wskazać miesięczny czynsz za wynajem mieszkania (orientacyjnie) oraz koszt dojazdów do pracy (np. cenę biletu okresowego komunikacji miejskiej).

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać bon na zasiedlenie?

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia oraz zamierzają podjąć pracę lub zarejestrować działalność gospodarczą, zapewniającą im miesięczne wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnej pensji brutto (w 2023 roku jest to 3010 zł, a od 1 lipca 2023 roku 3600 zł).

Uczestnik programu, w trakcie trwania umowy musi podlegać ubezpieczeniom społecznym. Wykluczone jest więc korzystanie z tak zwanej Ulgi na start przez 6 miesięcy, natomiast opłacanie preferencyjnych składek ZUS przez 24 miesiące jest jak najbardziej dopuszczalne.

Jak to wygląda w praktyce?

Bon na zasiedlenie, jak sama nazwa wskazuje, jest skierowany do osób zamierzających opuścić rodzinne miasto, dlatego kolejnym warunkiem jest lokalizacja przyszłej pracy lub działalności w miejscu oddalonym o minimum 80 km od aktualnego miejsca zamieszkania (alternatywnie: dojazd do tego miejsca oraz powrót do domu musi zajmować w ciągu dnia nie mniej, niż 3 godziny).

Osoba, która otrzymała bon na zasiedlenie musi pozostawać w zatrudnieniu (w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło) lub prowadzić swoją działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy, w ciągu 8 miesięcy od momentu przyznania pomocy.

Fakt otrzymania pomocy nie wyklucza możliwości zmiany pracodawcy. Dla Urzędu Pracy liczy się łączny czas pozostawania w zatrudnieniu lub prowadzenia działalności gospodarczej, bez względu „u kogo się robi” 😉

bon na przesiedlenie
Bon na przesiedlenie – prawie 12 000 zł!

Kwota bonu na zasiedlenie oraz proces ubiegania się o pomoc

Kwota bonu na zasiedlenie jest indywidualnie określona dla każdego uczestnika programu, jednak jej wysokość nie może przekraczać 200% przeciętnego wynagrodzenia (ustawa nie precyzuje, który okres w kwestii przeciętnego wynagrodzenia powinniśmy brać pod uwagę, jednak w roku 2023 otrzymamy prawdopodobnie nawet ponad 12.000 zł, ponieważ przeciętne wynagrodzenie w 2022 roku wyniosło 6346,15 złtutaj oficjalny komunikat GUS). Urząd Pracy może oczywiście zakwestionować wysokość kwoty, o jaką zawnioskujecie. Wysokość bonu zostanie wtedy obniżona do akceptowalnego poziomu.

Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia, musicie być zarejestrowani w Urzędzie Pracy i posiadać status osoby bezrobotnej. Wniosek o bon możecie złożyć od razu po udanej rejestracji. W tym celu, powinniście udać się do osoby odpowiedzialnej za aktywizację zawodową i zgłosić chęć uczestnictwa w programie. Otrzymacie prosty wniosek, w którym pokrótce opiszecie swoje plany na przyszłość, kierunek migracji i rodzaj działalności lub pracy, której zamierzacie się podjąć. Będziecie musieli także wskazać osobę, która zostanie Waszym poręczycielem. Na jej barkach spocznie obowiązek spłaty świadczeń, jeśli nie spełnicie wszystkich warunków umowy, a sami będziecie niewypłacalni.

 Co zrobić po pozytywnym rozpatrzeniu podania?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez starostę należy udać się na umówione spotkanie ze swoim poręczycielem oraz jego współmałżonkiem (jeśli występuje wspólność majątkowa, jak w większości małżeństw w Polsce), który również, pośrednio, ponosi odpowiedzialność za przyznane Wam środki. Poręczyciel zobowiązany będzie do podpisania weksla zabezpieczającego.

Następnie, w okresie do 30 dni (od momentu otrzymania pieniędzy) będziecie musieli przedstawić w Urzędzie Pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub rejestrację działalności gospodarczej. 

Natomiast po ośmiu miesiącach od otrzymania bonu będziecie zobowiązani do udokumentowania swojego zatrudnienia lub prowadzenia firmy przez co najmniej sześć miesięcy.

Tego typu pomoc nie jest pomniejszana o podatek dochodowy ani żaden inny – nie musicie się tym przejmować.

A co w przypadku, gdy nie uda mi się spełnić warunków?

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków będziecie niestety zmuszeni zwrócić całą kwotę przyznanej pomocy lub jej część. Szczegółowe warunki kar i zwrotów mogą różnić się w poszczególnych urzędach, dlatego tak istotne jest uważne czytanie umów przed ich podpisaniem. Polecam także bezpośredni kontakt z miejscowym Urzędem Pracy. W ten sposób uzyskacie najbardziej aktualne i rzetelne informacje.

Po szczegóły odsyłam Was na stronę internetową Urzędu Pracy, do którego przynależycie. Tam również znajdziecie druki wniosków, jakie trzeba złożyć, aby uzyskać dofinansowanie.

Ważne – zanim napiszesz komentarz! Artykuł cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że postanowiliśmy zebrać najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzieć na nie w przejrzystym FAQ.

Jeśli otrzymaliście bon na zasiedlenie lub składaliście o niego wniosek – podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach 🙂

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


10

lat
na rynku

25

tysięcy
polubień

7

tysięcy członków
grupy

2.5

tysięcy
artykułów