1000 zł premii w promocji Credit Agricole

Kolejna świetna promocja bankowa, dzięki której możemy zyskać do 1000 zł premii. Tym razem bank Credit Agricole kusi sowitym bonusem za otworzenie konta osobistego w ramach promocji „Jesteśmy gotowi”. Jak dorobić tak okrągłą sumkę dowiecie się w dalszej części wpisu. Zapraszam do lektury.

 

 

Premia 1000 zł podzielona jest na kilka części:

  • Premia jednorazowa w wysokości 100 zł za pierwszy wpływ na konto

Aby skorzystać z jednorazowej Premii za pierwszy wpływ należy otworzyć jedno z kont oferowanych przez Credit Agricole oraz nie później niż w kolejnym miesiącu
kalendarzowym, licząc od dnia przystąpienia do promocji, zapewnić wpływ na Konto na łączną kwotę co najmniej 1 500 PLN. Mówiąc krócej: otwieramy konto, robimy wpływ 1500 zł i za to należy się na, premia 100 zł netto.

Otwórz konto Credit Agricole 

 

  • Premia za opłacanie z Konta stałych rachunków do 300 zł (5% wartości każdego rachunku)

Aby skorzystać z Premii promocyjnej za opłacanie z Konta stałych rachunków należy w okresie do 18 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji:

zdefiniować w placówce Banku, za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24 lub serwisu internetowego CA24 odbiorcę płatności (szablon płatności promocyjnej), wskazując w szczególności numer rachunku bankowego, na który jest kierowana płatność oraz nadając unikalną skróconą nazwę odbiorcy;
przedstawia Bankowi dokument (dalej: Potwierdzenie Płatności) potwierdzający dokonywanie płatności z tytułu opłat za:
a) gaz
b) energię elektryczną
c) wodę bieżącą / podgrzanie wody / ścieki
d) abonament telewizyjny, w tym za telewizję kablową lub satelitarną,
e) dostęp do Internetu
f) telefon komórkowy
g) telefon stacjonarny

Krócej: Musimy przedstawić bankowi za które rachunki będziemy otrzymywać premię w wysokości 5% (netto) rachunku. Możemy tego dokonać u doradcy w oddziale, lub przesyłając plik PDF, JPG lub PNG zawierający daną fakturę na adres: credit-agricole.pl/oszczedzaj-na-rachunkach

Potwierdzenie Płatności Promocyjnej musi być wystawione przez podmiot dostarczający dane Medium na imię i nazwisko Uczestnika lub jego małżonka i zawierać numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać Płatności Promocyjnej oraz dotyczyć nieruchomości, której adres został wskazany w Banku jako adres zamieszkania lub adres korespondencyjny Uczestnika.

 

  • Premia za płatności Kartą do 600 zł

Aby skorzystać z Premii za płatności Kartą należy aktywować usługę „CAsaver” („Oszczędzam na okrągło”). Ponadto  w danym miesiącu kalendarzowym korzystania z Promocji trzeba wykonać transakcje bezgotówkowe Kartą na kwotę co najmniej 300,00 PLN, przy czym sumowane są wyłącznie transakcje zaksięgowane na rachunku Konta w danym miesiącu kalendarzowym, wykonane dowolną Kartą wydaną do Konta. Do płatności bezgotówkowych zaliczają się wszelkie płatności kartą, również opłacanie rachunków czy płatność kartą przez Internet na przykład zakupu poprzez allegro.

Premię za płatności kartą są naliczane w następujący sposób:

– w usłudze CAsaver ustalamy sobie kwotę zaokrąglenia każdej pobranej płatności do 5 zł

Przykładowo płacąc za rachunek 11,30 zł – bank zaokrągla kwotę do 15 zł. Różnica między 15 zł a 11,30 zł wynosząca 3,70 zł przenoszona jest na nasz oprocentowany rachunek oszczędnościowy. Bank w ramach promocji dorzuca od siebie 50% wartości zaokrągleń w każdym miesiącu i przelewa na nasz rachunek, maksymalnie do 33,33 zł miesięcznie, czyli 600 zł w ciągu całej promocji. Warto więc robić wiele transakcji na nieduże kwoty, dzięki temu możemy dodatkowo dorobić – wydając. Jednym ze sposobów na wyrobienie płatności może być opłacanie naszych zobowiązań wobec allegro kwotą 1,01 zł (wówczas dostajemy 50% premii od kwoty zaogrąglenia 3,99 zł). Innym sposobem może być podzielenie zakupów na kilka części, korzystając na przykład z kasy samoobsługowej w markecie. Bądźcie kreatywni 🙂

Znacie już warunki wszystkich premii. Teraz należy mówić kto może przystąpić do Promocji.

Do promocji może przystąpić każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która w okresie obowiązywania Promocji:

1) otworzy konto dla osób fizycznych (dalej: Konto) w jednym z pakietów:
a. 1 Konto,
b. Konto PROSTOoszczędzające,
c. Konto PROSTOoszczędzające PLUS,
d. Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM oraz
2) zawrze umowę o dostęp do Konta za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonicznego
3) złoży wniosek o wydanie do Konta debetowej karty płatniczej w PLN
4) otworzy w ramach Konta co najmniej jeden Rachunek Oszczędzam w PLN (dalej: Rachunek Oszczędzam)
5) uruchomi usługę „CAsaver” („Oszczędzam na okrągło”)
6) zapewni stałe wpływy na Konto zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu
7) nie wyrazi sprzeciwu wobec działań marketingowych Banku
8) wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną
9) poda numer telefonu komórkowego lub adres email do kontaktu
10) potwierdzi przystąpienie do Promocji

Uczestnikiem nie może być osoba fizyczna, która w okresie do 90 dni przed datą rozpoczęcia Promocji była Posiadaczem Konta indywidualnego lub jednym z Posiadaczy Konta wspólnego prowadzonego w pakiecie innym niż Pakiet Depozytowy.

Teraz najważniejsze, co zrobić, by otworzyć konto i móc skorzystać z promocji:

Aby otworzyć konto kliknij w link Otwórz konto Credit Agricole 
(zostaniesz przeniesiony do wniosku na stronie banku Credit Agricole)

By móc skorzystać z promocji należy zadeklarować stałą wpłatę na konto wynoszącą 1500 zł miesięcznie. W tym celu należy złożyć „Zlecenie przekazywania środków” w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, emerytury lub renty lub „Deklarację stałego zasilania konta” w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz uzyskujących dochody z innych tytułów. Osobiście polecam tą ostatnią propozycję – Deklaracja stałego zasilania konta dochodami z innych tytułów. Banku nie interesuje wówczas skąd będzie dany wpływ, grunt żeby było zapewnione 1500 zł miesięcznie.

Pamiętajcie, że jednym z warunków promocji jest utrzymywanie aktywnego konta przez okres
co najmniej 18 miesięcy. Wcześniejsze wypowiedzenie umowy może skutkować żądaniem zwrotu wypłaconej dotychczas premii.

Teraz już subiektywnie. Domyślam się, iż w waszych oczach promocja jest bardzo skomplikowana. Jednak sam korzystam z tej propozycji w ramach pierwszej edycji promocji „Jesteśmy gotowi”. Premię 100 zł otrzymałem bezproblemowo, dokonując pierwszego przelewu na 1500 zł. Zwrot za rachunki otrzymuję od razu po opłaceniu danego rachunku. Wcześniej wystarczyło udokumentować rachunki na stronie credit-agricole.pl/oszczedzaj-na-rachunkach, co zajmuje chwilę. Premię za płatności kartą wpadają spontanicznie, za codzienne zakupy dlatego warto z nich korzystać.

Link do regulaminu: Regulamin promocji 

Teraz krótko o samych kontach: Link do tabeli opłat i prowizji: TOiP Credit Agricole 

Do wyboru mamy:

  • Dla osób do 27 roku życia – 1 Konto

– prowadzenie konta jest bezpłatne, karta debetowa jest bezpłatna w przypadku wykonania transakcji na kwotę minimum 100 zł miesięcznie

  • Dla osób powyżej 27 roku życia:

Konto PROSTOoszczędzające

– stała opłata za prowadzenie konta 4 zł oraz za kartę debetową 3 zł

Konto PROSTOoszczędzające PLUS

– opłata za prowadzenie konta 0 zł (jeśli dokonamy wpływ na co najmniej 1500 zł, brak wpłaty – 8 zł)

– opłata za kartę debetową 0 zł (przy obrocie kartą na co najmniej 500 zł, brak obrotu – 6,90 zł)

Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM

– opłata za prowadzenie konta 0 zł (jeśli dokonamy wpływ na co najmniej 10000 zł,
brak wpłaty – 16 zł)

– opłata za kartę debetową 0 zł
Link do tabeli opłat i prowizji: TOiP Credit Agricole 

Otwórz konto Credit Agricole 

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


10

lat
na rynku

25

tysięcy
polubień

7

tysięcy członków
grupy

2.5

tysięcy
artykułów